Używanie słówka "er" w języku holenderskim

W zasadzie słówko "er" może w języku holenderskim znaczyć wszystko. I w tym tkwi problem cudzoziemców uczących się języka niderlandzkiego. Er najczęściej określa miejsce.

Używanie słówka er w języku holenderskim jest dość skomplikowane. Właściwie er oznacza to samo co "osłabione" daar (czyli tam).

słówko ER w języku holenderskim

Er używane jest jako:

  • odnośnik do wcześniej użytego słowa lub do słowa które zaraz będzie użyte.
  • przedmiot części zdania, która określa formę czasownika, zwykle czegoś lub kogoś wykonującego czynność.
słówko ER w języku holenderskim

ER na pięć sposobów

1. Er określa miejsce
np. Jan is nog niet op het feestje - Jan is er nog niet. Hij is er nog niet klaar voor.

2. Er w kombinacji z przyimkiem
(er-op, er-in, er-naast, er met, er-van, er-tegen, er-mee, er-door)
np. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Veel plezier ervan/ermee. Wat heb je er op tegen?

3. Er w kombinacji z liczebnikiem
np. Hij gaf me twee appels - Hij gaf me er twee. Ik zag er een vogel.

4. Er jako podmiot zdania biernego
np. Er wordt gebeld. Er mag niet gerookt worden. Er wordt niets gezegd.

5. Er jako podmiot tymczasowy
(Z tym, że podmiot używany tylko w formie nieokreślonej czyli bez rodzajników de lub het.)
np. Er werden veel mensen ziek. Er wordt veel regen verwacht. Er is niemand gekomen. Welke vrienden komen er?

Żartobliwie można by było porównać słówko "er" używane jako słowo-wytrych do użycia słowa "q_wa" w języku polskim.

 

Przeczytaj także: