Krajobraz Holandii

Jadąc przez Holandię widzisz dwie trzecie nieba i jedną trzecią łąki. Horyzont jest blisko bo nie ma wzniesienia aby spojrzeć daleko. 

Krajobraz Holandii

Niemal 20% powierzchni kraju zajmują wody; kanały, jeziora, rowy melioracyjne, 53% ziemi uprawnej, 13% terenów zabudowanych i 12% lasów. 

Holandia liczy 4000 polderów, czyli osuszonych obszarów które naturalnie znajdowały się pod wodą słoną lub słodką. 

Zachód kraju to Holandia właściwa czyli dwie prowincje o nazwie Holland (północna i południowa) - dlatego kraj oficjalnie zwie się Niderlandy bo to nie tylko Holland.

Turyści odwiedzają głównie dwie prowincje Holland (Amsterdam, Haga, Rotterdam) z polami tulipanów i wiatraków, jednak na wschodzie leży kraj znacznie bardziej urozmaicony terenowo, z dużymi lasami, nawet górami i słabiej zaludniony. Ale turyści nie przyjeżdżają do Holandii aby spacerować po lesie.

Woda w tym kraju dominuje. Ludzie żyją nad wodą, z wodą i z wody żyją. Kraj liczy 400 tys. rekreacyjnych jednostek pływających; łodzi, jachtów, itp. Także 2200 statków morskich i prawie 5 tys. barek żeglugi śródlądowej pływa pod holenderską flagą.