Holenderski raport cudzoziemskiej populacji 2020

Urząd statystyczny CBS sporządził raport nt. stanu cudzoziemskiej populacji Niderlandów. Raport koncentruje się na grupach narodowościowych z innych kontynentów ale także na bardzo licznej grupie Polaków w Holandii. 

Obywatele Zachodu i "nowego Zachodu"

Raport 2020 r. koncentruje się głównie na grupach mniejszości byłych gastarbeiterów z Azji i Afryki oraz uchodźcach ale także na porównaniu różnych aspektów integracji "Zachodnich" (westers) oraz "Nie-zachodnich" (niet-westers) mniejszości. 

Raport integracji cudzoziemców w Holandii

Do grupy "Nie-zachodnich" narodów zalicza się m.in. Turków, Marokańczyków, Surinamczyków, Antylczyków i Syryjczyków.
Do grupy "Zachodnich" narodów zalicza się m.in. Polaków, Indonezyjczyków, Niemców, Belgów, Rumunów i Bułgarów. Tylko "Zachodni" podzielenie są jeszcze na dwie grupy - Zachód jaki i my rozumiemy oraz na "nowy Zachód" czyli państwa najmłodsi członkowie Unii Europejskiej, czyli m.in. my

My wybraliśmy z raportu jedynie fakty statystyczne dotyczące Polaków. 

Polaków w Holandii przybywa

Od maja 2007 r. Polacy mogą podejmować pracę w Holandii. Do tego czasu pracowali na specjalnych zezwoleniach lub nielegalnie. Ponad połowa wzrostu "Zachodnich" migrantów w Holandii przypada na Polaków. Ilość Polaków zamieszkujących Holandię wzrasta od 8,5 do 12 tysięcy rocznie i pod koniec 2019 liczba oficjalnie zameldowanych Polaków w Holandii wynosiła 198 tysięcy.

 

Statystyka Polaków w Holandii

W roku 2018 dla ponad 80% Polaków w tym kraju głównym źródłem dochodów była pensja pracownicza lub dochód z własnej firmy, którą zazwyczaj jest firma remontowo-budowlana. 10 procent z tej grupy otrzymywało zasiłek. Z zapomogi społecznej (bijstand) korzystają głównie Polacy żyjący w Holandii dłużej niż 9 lat i stanowią 4% wszystkich Polaków. 

ilość Polaków w Holandii przybywa
Mimo powrotów do ojczyzny, ogólne saldo Polaków w Holandii wzrasta.

Średnie roczne dochody Polaka w Holandii wynosiły w 2018 r. 25 tys. euro. (Bułgarzy: 21,5 tys.  €) - dochód porównywalny z nie-zachodnią populacją chociaż Polacy mają znacznie częściej płatną pracę. Przeciętny dochód Holendra w 2018 roku wynosił 34.600 euro.

Przestępczość w Holandii według narodowości
Przestępczość w Holandii w procentach danej grupy według kraju pochodzenia.

Średnio w Holandii 1,5% Polaków wchodzi w kolizję z prawem - 2,5% mężczyzn i 0,7% kobiet. 

Poniżej jeszcze schematyczna grafika określania pochodzenia jaką używają urzędy państwowe i biuro statystyczne [pod tym linkiem polska wersja].