Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Syrii i... z Polski

Polacy mogą o sobie myśleć co chcą, ale z holenderskiej perspektywy są tylko jednym z narodów drugiego lub trzeciego świata zapełniających ich malutki i już i tak przepełniony kraj. Ksenofobia to nie tylko polski wynalazek. Także Holendrzy mają w roku 2017 dość imigrantów, mimo, że tak naprawdę ich bardzo potrzebują.

Zasypię was holenderskimi statystykami rodem z Centralnego Biura Statystycznego Niderlandów z 2016 r.

Oficjalna ilość zameldowanych obywateli obcych krajów zamieszkujących Holandię w 2016 r.

  1. Surinamczycy 249 tys.
  2. Polacy 160 tys.
  3. Antiliańczycy 151 tys.
  4. Turcy 75 tys.
  5. Niemcy 72 tys.
  6. Brytyjczycy 44 tys.
  7. Marokańczycy 42 tys.
  8. Włosi 30 tys.
  9. Belgowie 31 tys.
10. Hiszpanie 27 tys.
11. Amerykanie 17 tys.
12. Ex-Jugosłowianie 10 tys.

Powyżej mowa o stałych mieszkańcach nie posiadających niderlandzkiego paszportu (Surinamczycy i Antyliańczycy pochodzą z byłych kolonii).

Co mają wspólnego Polacy z Syryjczykami?

W roku 2016 najwięcej imigrantów przybywało do Holandii z Syrii i z... Polski. W Holandii mieszka oficjalnie 160 tys. obywateli polskiego pochodzenia w tym ok. 35 tys. drugiej generacji już tu urodzonych Polaków.

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Wśród mniejszości narodowych nie posiadających holenderskiego obywatelstwa królują w 2016 roku Polacy!

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Z jakiego miasta?

Patrząc statystycznie, najwięcej Polaków emigruje do Holandii z Elbląga: 264 osób na 10 tys. mieszkańców Elbląga wyjechało do pracy... albo na zawsze do Holandii. Na kolejnych miejscach jest Włocławek, Przemyśl i Słupsk.

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Z jakiego województwa?

Większość polskich imigrantów w Holandii pochodzi z województw opolskiego i lubuskiego. Potomkowie emigrantów (repatriantów i osadników ze wschodu) są nadal emigrantami.

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Wymiana Polaków na Ukraińców

Najwięcej Polaków jest tam gdzie jest największe zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Polacy wypełniają w Holandii tą samą funkcję co Ukraińcy w Polsce. Czy to przemieszczanie się dla pieniędzy ma sens? 

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Największe skupiska Polaków znajdują się w regionach intensywnych upraw, np. cebulek kwiatowych i szklarni.

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Rozwój imigracji z krajów Wschodniej Europy

Pod Wschodnią Europą Holender rozumie w zasadzie wszystkie kraje byłego Bloku Wschodniego.

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Przestępczość wśród nowej fali emigrantów XXI wieku

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Skąd pochodzą Polacy w Holandii?

Generalizując są to polscy robotnicy pochodzący z tzw. byłych "Ziem Zachodnich" - regionów "odzyskanych" po 1945 roku, w których osiedleńcy/repatrianci widocznie nigdy nie czuli się tam u siebie i opuszczenie "ojczyzny" dla nich ani dla ich potomków jest mniejszym problemem z braku mocnych więzi do regionu. Jeśli zarobek, pieniądz jest jedynym kryterium miłości do ojczyzny, to ta Ojczyzna jest tylko pustym słowem.

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Kto traci i kto zyskuje?

Na koniec statystyka kosztów Unii Europejskiej. Kto ile płaci i ile zyskuje. Wiem już dawno, że fakty i poważne argumenty nie mówią nic. Emocje i przekonania są ważniejsze

Najwięcej imigrantów przybyło do Holandii z Polski

Gdzie jest jeszcze przestrzeń życiowa w Europie?!

W granicach Unii Europejskiej Rumuni mieszkają najciaśniej. Statystycznie jeden Rumun przypada na jeden pokój. Polak ma statystycznie do dyspozycji 1,1 pokoju. Czech 1,4. Niemiec 1,8. Holender i Anglik 1,8. Najobszerniej mieszkają Belgowie: 2,2 pokoju na obywatela.

[wszystkie dane z raportów Biura Statystycznego CBS 2016]