Największy eksporter produktów rolnych

Holandia jest 15x mniejsza od Francji, 30x mniejsza od Południowej Afryki, 200x mniejsza od Brazylii - to wszystko wielkie kraje rolnicze, a jednak... Holandia jest znacznie większym eksporterem produktów rolnych od tych krajów. Większe są jedynie Stany Zjednoczone. 

Żyzna delta

Tak niebywale wielką produktywność zapewnia najwyższy poziom intensywnego rolnictwa i niezwykle żyzna ziemia delty Renu. To połączone z położeniem kraju między wielkimi mocarstwami potrzebującymi holenderskiego sera, pomidorów, cebuli i tulipanów oraz posiadaniem wielkich międzynarodowych portów i rzecznych dróg handlowych.

Odkryte w roku 1959 wielkie złoża gazu ziemnego pozwoliły na szeroką skalę rozwinąć uprawę szklarniową ogrzewaną tym gazem.

szklarnia

Nawet wódka?!

W 2007 roku Holandia eksportowała mięso wartości 9 miliardów euro, za 9,1 miliarda produktów mlecznych i za ponad 17,2 miliarda euro owoców i warzyw. 

Także handel napojami alkoholowymi, głownie piwa, jest holenderskim sukcesem wysokości 4,3 miliarda euro. Dzisiaj te cyfry są jeszcze wyższe..

wódka NL
Holandia jest jednym z największych eksporterów wódki w Europie. Surowcem do tego są głównie melasy z przemysłu cukrowniczego.

Kwiaty cięte przyniosły 3,8 miliarda euro a cebulki kwiatów 1,2 miliarda.

Największymi odbiorcami holenderskiego rolnictwa są Niemcy, W. Brytania, Belgia i Francja. Polska stoi już na dziewiątym miejscu.

piwo holenderskie

Rolnicza potęga

W roku 2014 wartość rolnego eksportu ogółem wynosiła 45 mld euro i kraj zarobił 29 miliardów. Doliczając eksport wtórny suma wynosi 85 miliardów (źródło: CBS). 

Dzięki temu - a także dzięki różnego rodzaju innym produktom rolnym - Holandia jest drugim eksporterem rolnym na świecie - po Stanach Zjednoczonych, ale przed Niemcami. 

Holandia jest również trzecim eksporterem netto na świecie po Brazylii i Argentynie. 

Holandia importuje o wiele mniej produktów rolnych niż eksportuje - różnica wynosi ponad 27 miliardów.

wieprzowina na eksport

A jednak...

Mimo tych rekordów i miliardów to całe holenderskie rolnictwo - łącznie z rybołówstwem i leśnictwem stanowi tylko 4,4% dochodu narodowego Holandii. 

pod szkłem

Sukces ma swoją cenę

Ten rolniczy sukces ma swoją ciemną stronę medalu. Wiele produktów jak np. jęczmień i chmiel do produkcji piwa lub soja na paszę drobiową albo olej palmowy sprowadzany jest z krajów które niszczą tymi plantacjami naszą planetę.

rolnictwo NL

Sama Holandia jest mocno struta nawozami i środkami zwalczania chwastów, szkodników itp. Wody śródlądowe i gruntowe są zanieczyszczone, szczególnie zbyt bogate w nawóz spływający z pół.

szklarnie w Holandii

Rekord 2021 r.

W roku 1921 holenderskie rolnictwo wyeksportowało produkty za rekordową sumę 104,7 mld euro na czym zarobiono 46 mld euro. Największy dochód (€ 12 mld) daje uprawa roślin ozdobnych (kwiaty, rośliny, cebulki kwiatowe), na drugim miejscu jest mięso (€9,1 mld) i dalej kolejno: nabiał (€4,3 mld) i warzywa (€3,9 mld). Największymi odbiorcami produktów rolnych są sąsiedzi: Anglia, Niemcy, Belgia i Francja. 

Przeczytaj także