Produkcja rolna Holandii

Holandia jest po USA największym eksporterem produktów rolnych w świecie. Holendrzy już w średniowieczu zorientowali się, że na tak bagnistej ale żyznej torfowej ziemi lepiej hodować krowy niż uprawiać zboże. Zboże sprowadzano z Polski a własne sery eksportowano do pobliskiego Londynu i niemieckich miast nad Renem. 

Holandia liczyła w 2023 r. ponad 10 tys. hektarów szklarni pod uprawę warzyw (5500 ha) i kwiatów (5000 ha).
Holandia jest także największym eksporterem mięsa w UE na sumę w mld euro:
1. Holandia: 8,9 mld €, w tym; 2,5 wołowina, 2,6 wieprzowina, 2,3 kurczaki, 1,5 inne.
2. Hiszpania: 8,4 - głównie wieprzowina.
3. Niemcy: 7,3 - głównie wieprzowina.
4. Polska: 6,8 - głównie kurczaki.
5. Dania: 3,6 - głównie wieprzowina.
Ponad 37% migrantów zarobkowych pracuje w centrach dystrybucji i 21% w rolnictwie (dane 2023, CBS, ABU).

Rolniczy biznes rodem z XVII wieku

W rekordowym roku 1618 z Gdańska wypłynęło 1867 holenderskich statków z 282 tys. tonami zboża. Do holenderskich portów przybywało tanie zboże i z tych samym portów wypływały statki z wołowiną, serem, masłem i jajkami na eksport do innych krajów zachodnich.

Holandia leży pomiędzy Londynem i Zagłębiem Rury. Te olbrzymie i bogate centra ekonomiczne z największym zagęszczeniem ludności w Europie leżą Holandii "pod bokiem" - morzem do Londynu, Renem do dużych miast Nadrenii.

porównanie rolnictwa Holandii i Polski 2022
Porównanie rolnictwa Holandii i Polski 2022. Mimo tego, polskie rolnictwo zrobiło szalony postęp od czasu wejścia kraju do Unii Europejskiej.

Walka z amerykańską konkurencją

W XIX wieku wyrosła konkurencja Nowego Świata. Ameryka rozpoczęła w latach 1878-1898 eksport niezwykle taniego zboża do Europy co szybko doprowadziło do dużego kryzysu rolnego w Europie. Gdy jednak większość krajów europejskich próbowała chronić swój rynek rolny polityką protekcjonistyczną, Holendrzy tego nie zrobili lecz zaczęli inwestować już XIX wieku w modernizację rolnictwa i solidną rolniczą oświatę.

rolnictwo w Holandii 2019
Holandia obszarem podobna jest do województwa mazowieckiego. Obszar kraju wynosi 41.543 km², w czym 18% wód, a z lądu 54% jest obszarem rolniczym.

Oświata rolnicza!

Rezultatem było powstanie najwydajniejszego rolnictwa w świecie. Akademia rolna w Wageningen jest najsłynniejszym i może nawet najważniejszym centrum edukacji, rozwoju i badań agrarnych w świecie. Dzięki inwestowaniu państwa w rozwój rolnictwa Holandia dysponuje dzisiaj m.in. ogromnym obszarem nowoczesnych szklarni produkujących nieprawdopodobne ilości warzyw eksportowanych do wszystkich krajów Europy. 

Holenderski eksport rolny

W samej prowincji Zuid-Holland (o powierzchni powiatu białostockiego) leży niemal 9 tys. hektarów pod szkłem. Produkty tych szklarni sprzedawane są od Moskwy do Lizbony.

Rolnictwo, w tym dostawcy i przemysł przetwórczy, stanowiło w 2023 roku 7,5 procent holenderskiej gospodarki

zatrudnienie w rolnictwie Polska Holandia

Wydajność rolnictwa 2013

Poniższa tabela z 2013 r. ilustruje skalę rolniczej wydajności Holandii. Rzeczywistą pracą w rolnictwie zajmowało się wówczas niemal 10 razy mniej ludzi niż w Polsce a jednocześnie "zarabiali" z jednego hektara 7,5 raza więcej niż polscy rolnicy.

k r a j Powierzchnia użytków
rolnych [w tys. ha]
Ludność aktywna
zawodowo w rolnictwie
Wydajność z
hektara w $/ha
Polska     15.906    10,1%    961
Niemcy     17.035    1%    1.532
Holandia     1.924    1,3%    7.224
zatrudnienie w rolnictwie
  • Obszarowo największe gospodarstwo rolne Niderlandów liczy 1300 hektarów. Jest to polder na północy kraju (gmina Oldambt) z którego 500 ha jest żyznymi polami rolnymi (ziemniaki, buraki cukrowe, lucerna) a reszta to łąki, na terenach zalewowych, gdzie pasą owce i krowy.

Holenderski eksport 2018 r.

W roku 2013 Holandia wyeksportowała rekordową ilość produktów rolnych za sumę 90,3 miliarda euro czym zajmuje drugie miejsce w świecie po Stanach Zjednoczonych. Największa część tego eksportu (22,8 mld €) przeznaczona jest na rynek niemiecki i belgijski (10,2 mld €). Dla porównania całkowity eksport Polski wyniósł w tym roku 223,6 mld euro.

  • Część agrarnego eksportu nie jest w rzeczywistości wyprodukowane w Holandii. Jest to także re-eksport. Część holenderskiego eksportu (także produktów rolnych) posiada za "stację przesiadkową" Rotterdam. Produkty importowane, sortowane, pakowane i następnie sprzedawanych z zyskiem do innych krajów.

Top 10 największych eksporterów produktów rolnych w roku 2018 w miliardach dolarów.

1. USA 150
2. Holandia 94
3. Niemcy 86
4. Brazylia 79
5. Francja 74
6. Chiny 63
7. Hiszpania 50
8. Kanada 49
9. Belgia 44
10. Włochy 44
...
Polska 28 mld euro (2017)

Holenderscy rolnicy odkryli już w latach 90. możliwości rozwoju farm w Polsce. Głównie dla uprawy ziemniaków i hodowli krów. W początkach XXI w. w Polsce osiedliło się ponad stu holenderskich rolników, szczególnie na Pomorzu, uprawiając ziemie po upadłych PGR-ach. Podobna była także ilość rolników niemieckich, choć dokładne dane nie są znane bo zakup ziemi przez cudzoziemców jest w Polsce bardzo czułym tematem, szczególnie właśnie na byłych ziemiach niemieckich. Większość ziemi jest więc dzierżawiona. Pomorze jest wielkości Holandii choć zamieszkuje je zaledwie 1,5 mln ludzi. Cena hektara ziemi uprawnej w Holandii wynosi ok. 65 tys. euro gdy w Polsce ok. 9 tys. euro. 

                                              [update z roku 2014]

 

Przeczytaj także