Polak? Nie... Holak jestem!

Ni rak, ni ryba, ni z pierza, ni z mięsa, vlees noch vis, ni Polak, ni Holender. Imitacja prawdziwego obywatela. Poniższe pisałem w 2012 roku nie przypuszczając nawet  jak nacjonalistyczną drogą pobiegnie świat. Rasy i narodowości zdają się być najważniejsze. Jakby powtórka z historii. 

Kiedy stajesz się prawdziwym Polakiem?

Kryteria sie zmieniają. Prawdziwi Polacy mogą wyrastać na bohaterów lub na zdrajców. Podobnie dzieje się na całym świecie.

Kiedy stajesz się prawdziwym Holendrem?

Oficjalne holenderskie stanowisko jest proste: jesteś Holendrem gdy twoi rodzice urodzili się w Holandii. Schemat pochodzenia przedstawia poniższa grafika.

Kiedy jesteś cudzoziemcem
Schematyczny wykres który określa faktyczny status obywatela Holandii w urzędzie statystycznym.

Znakomita większość Polaków żyjących nawet długo w Holandii nie zaprząta sobie tym głowy. Problem mają lub mieć mogą dopiero twoje dzieci. Tożsamość narodowa to abstrakcyjne pojęcie którego się nie czuje gdy się go ma.

Holak jestem

Urodziłem się dwa razy. W moim przypadku to jeden raz za dużo.

Jestem Holak: imitacja Holendra z polską mordą.

 

[update z 2012 r.]