Mój ostatni dzień w ojczyźnie

Dlaczego opuściłem swoją ojczyznę? Odpowiedzi mogę dać kilka i każda będzie prawdziwa. Ale tak naprawdę to był właściwie przypadek. Kombinacja wielu wydarzeń i splot różnych okoliczności. I młodość. Naiwność.

strajk Solidarności

Lipiec 1981. Ostatnie zdjęcie jakie zrobiłem w PRL-u w przeddzień opuszczenia Polski - jak wtedy sądziłem - na zawsze.

triumf robotników 1981

Te zdjęcia z blokady ronda w Warszawie w sierpniu 1981 były moim ostatnimi zdjęciami z mojego miasta. 

patetyczne słowa

40 lat minęło...

Czym jest prawdziwa ojczyzna-polszczyzna wiedzą tylko emigranci z tych czasów gdy Polska była za żelazną kurtyną. 

Za największych patriotów uważa się tych kilku wypieszczonych arystokratów jak Mickiewicz lub Norwid - wzdychający i tęskniących z salonów Paryża:

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad – lub – stopy.