Holenderski kościół w likwidacji

Od roku 1985 do 2015 zamknięto w Holandii ponad tysiąc kościołów. Likwidacja instytucji kościoła postępuje w szybkim tempie. Co roku ubywa 6% katolików w kościołach całego kraju.

Wśród protestantów "odkościelnienie" jest nieco powolniejsze ale trend jest podobny.

Jeszcze 42 procent Holendrów wierzy w istnienie stwórcy lub innej siły nadprzyrodzonej ale mało kto wierzy w instytucję kościoła. Z amerykańskich badań wśród 30 chrześcijańskich krajów świata wynika, że jeszcze tylko 23% młodych ludzi (do 27 lat) wierzy w istnienie Boga. Jedynie w Rosji, Izraelu i Słowenii przybywa wierzących.

Ludzie nie potrzebują już kościoła aby być szczęśliwym

W największej katolickiej diecezji Niderlandów; diecezji Utrecht, w roku 2018 otwartych było jeszcze 280 kościołów, choć 80% z nich ma poważne problemy z utrzymaniem budynków.

Arcybiskup diecezji Utrecht przewiduje, że w roku 2028 otwartych będzie jeszcze ok. 10 kościołów w jego diecezji. 

Oficjalnie do kościoła katolickiego w Holandii należało w 2018 jeszcze 3,5 mln wiernych choć w  praktyce tylko ok 173 tys. zasiadało w kościelnych ławkach w niedzielę.

W roku 2003 Holandia liczyła 1525 parafii, w roku 2016 już tylko 700. 

82% Holendrów nie chodzi nigdy do kościoła

W Holandii sekularyzacja społeczeństwa postępuję szybciej wśród katolików niż protestantów. W roku 2016 już tylko 13% katolików wierzyło w istnienie raju

Procentowa wiara Holendrów (2015):
14% wierzyło w Boga który się nami osobiście zajmuje,
28% wierzyło w istnienie "czegoś" nadprzyrodzonego,
33% nie wie czy istnieje Bóg lub inna siła wyższa,
25% jest ateistami.

Tylko 17% katolików uczęszcza do kościoła a 30% protestantów - szczególnie w regionie zwanym w Holandii "pasem biblijnym" wyróżniającym się duża liczbą ortodoksyjnych protestantów. 

W miarę starzenia się przybywa ludziom wiary w życie pozagrobowe. Zapewne zbliżająca się śmierć dopinguje do powrotu przed ołtarz. Jeszcze ok. 40% holenderskich staruszków powyżej 68 roku życia wierzy w Stwórcę gdy średnia dla kraju wynosi 14%.

Istambuł - Hagia Sofia

Kraje z największą ilością wierzących w Boga (według amerykańskich badań 2013):

1. Filipiny (84%)
2. Chile (80%)
3. Izrael (65%)
4. Polska (62%)
5. Stany Zjednoczone (61%)

Kraje z największą ilością ateistów:

1. Niemcy wschodnie (dawne NRD) (52%)
2. Czechy (40%)
3. Holandia (20%)
4. Szwecja (19%)
5. Łotwa (18%)

Wysoka ilość ateistów właśnie w tych krajach jest wytłumaczalna faktem "zaszłości" historycznych; silnym wpływem reformacji i krwawej inkwizycji w tych krajach.

Spadek wiary

Kościół w likwidacji

Od lat siedemdziesiątych w Holandii zamknięto już ponad tysiąc kościołów a w najbliższych 10 latach na zamknięcie przeznaczonych jest kolejnych 1100 kościołów zarówno protestanckich jak i katolickich - około jednej czwartej wszystkich kościołów w Niderlandach. W roku 2013 zlikwidowane zostanie 100 kościołów z powodu braku wiernych.

Między rokiem 2008 i 2015 pozostało w Holandii:
1513 kościołów katolickich (w tym czasie zamknięto 150 kościołów) i
2458 kościołów protestanckich różnych wyznań (w tym czasie zamknięto 192 kościoły prawosławne).

Przybywa świątyń innych wyznań, Holandia liczy około 400 meczetów i 150 synagog.

Do postępującej sekularyzacji przyczynili się także konserwatywni papieże. Watykan zdaje się pokładać nadzieję w swoich wiernych w krajach drugiego i trzeciego świata. Zgniły Świat Zachodni już od wieków zbyt „wybrzydza” na Watykan i jego hierarchię.

Z ankiety holenderskiej gazety Trouw z roku 2014 wynika, że 63% Holendrów uważa, że religię czyni więcej zła niż dobra.

Jedna trzecia likwidowanych kościołów jest burzona a dla innych szuka się nowego przeznaczenia, na: lokale biurowe, sale wystawowe, magazyny, sale sportowe, siłownie, sale gier, sklepy, księgarnie lub nawet mieszkania i... sauny. To nie jest nawet nie jest takie dziwne w narodzie którego pamięć historyczna zna burzliwe czasy reformacji kiedy to także zamykano kościoły katolickie lub dawano im inne przeznaczenie.

kościół - księgarnia

Burzy się stosunkowo nowe kościoły o małej wartości historycznej, najczęściej budowane w stylu neogotyckim w latach 1941 – 1969.

Holenderski kościół katolicki i tak ma niewiele wspólnego z kościołem w Polsce. Te pozostałe gdzieniegdzie czynne kościoły zapełniają się jeszcze na mszę w Bożego Narodzenia gdzie przychodzi kilkudziesięciu staruszków i nieco egzotycznych mniejszości narodowych śpiewających w papiamento. Mszę prowadzi kobieta, nie ma spowiedzi a hostie dostaje się do ręki wraz z łykiem wina.

Tymczasem w Polsce

  • Kraj liczy 17.533 kościołów i kaplic katolickich,
  • 133 biskupów, 28.546 księży, 23.304 sióstr zakonnych i 1.522 braci zakonnych, razem niemal 54-tysięczna pasterzy dusz.
  • Polscy katolicy to oficjalnie 36,6 mln obywateli kraju, należący do 10.114 parafii.
  • Na jeden kościół w Polsce przypada 2200 obywateli. W Holandii 4125.

Polacy pomagają holenderskim kościołom

Nieoczekiwanym ratunkiem dla wielu kościołów w Holandii stali się polscy robotnicy, którzy tak masowo przybyli do pracy w Holandii po 2006 roku. Dla Polaków na obczyźnie zawsze i wszędzie kościół był ich miejscem spotkań. Kościół jest jedną z niewielu instytucji która łączy wszystkich Polaków w Polsce ale także na emigracji - narodu tak bardzo podzielonego pod każdym innym względem.

klasztor-kasyno

Polacy ratują opuszczone katolickie kościoły w tym kraju. W tej chwili istnieje około 6 polskich parafii w Niderlandach i w ponad 30 kościołach odbywają się polskie msze niedzielne masowo odwiedzane przez rodaków.

Wiele opuszczonych klasztorów zdobyło nowe przeznaczenie; od domów starców po... kasyna gry. Kilka klasztorów zaadaptowano także dla polskich pracowników agencji pracy tymczasowej jako hotele robotnicze.