Religie w Holandii

Znaczna część holenderskiego społeczeństwa, podobnie jak w innych krajach Zachodniej Europy, przestało wierzyć w instytucję kościoła. Od lat likwidowane są kościoły zarówno protestanckie jak i katolickie z braku parafian. Przybywa za to konserwatywnych religii przybyłych do Holandii wraz z imigrantami. 63% Holendrów uważa, że religia czyni więcej zła niż dobra.

Brak wiary w instytucję kościoła wcale nie oznacza, że społeczeństwo jest ateistyczne. Nieco ponad połowa społeczeństwa nie czuje żadnego związku z jakąkolwiek wiarą. Druga połowa też raczej do kościoła nie chodzi, chociaż czuje się przynależna do jednego z wyznań: katolicyzmu, protestantyzmu i w 5 procentach do Islamu. Chociaż nawet wśród tych 5% muzułmanów tylko połowa uczęszcza do meczetu.

Zaangażowanie religijne w Holandii spada od dekad. W 2019 roku już tylko 46% Holendrów w wieku od 15 lat określiła się jako przynależna do wyznania religijnego. Największą grupę stanowią katolicy z 20 proc. populacji, a następnie protestanci (15%) i muzułmanie (5%). Prawie 6% należy do innego wyznania. Jedynie 14% społeczeństwa bierze udział w nabożeństwach. Opinie na temat istnienia Boga są podzielone. Jedna trzecia twierdzi, że nie wierzy w Boga, a jedna czwarta wierzy. Reszta nie wie, czy Bóg istnieje, ma co do tego wątpliwości lub wierzy w jakąś wyższą moc.

kościół protestancki w Holandii
Kościół protestancki w Holandii.

Odrodzony Watykan?

Nowy argentyński papież pootwierał watykańskie okna i wyraźnie ma zamiar przewietrzyć struktury i hierarchie tej skostniałej instytucji. Od wielu dekad papież nie zdobywał sobie takiej popularności wśród młodzieży jak Franciszek zdający się wracać do korzeni wiary chrześcijańskiej. Jemu też zawdzięczamy polityczne zbliżenie USA z Kubą.

Jednocześnie na froncie"progresywnego Zachodu" i zachowawczych kościołów Wschodu doszło do zderzenia którego końca nie widać. Trwający setki lat odmienny rozwój myśli, tradycji i wizji między kulturami Wschodu i Zachodu jest nie do pogodzenia w naszej Globalnej Wiosce XXI wieku. Codziennie 17 miliardów razy szukamy porady u Google a coraz rzadziej u kapłana.

kościół dla dzieci
Nieczynny kościół zaadaptowano na plac trampolin dla dzieci.

Kościoły w Holandii

Na ile kościoły się starają aby co najmniej utrzymać ilość wiernych w swych świątyniach - nic nie skutkuje. Protestancki Kościół Niderlandów (PKN) i Rzymsko-Katolicki (RKK) stara się stworzyć nowe formy spirytualizmu przyciągającego wiernych. Organizowane są desperackie próby przyciągnięcia wiernych, pionierskie alternatywy jak spirytualny brunch lub wspólne spacery. PKN liczy oficjalnie jeszcze 1,9 mln członków, RKK 3,8 mln choć to już tylko na papierze. Zdecydowana większość Holendrów uważa siebie za ludzi wierzących ale do wiary im kościół nie jest potrzebny. W praktyce dane z 2010 r. ukazują, że statystycznie 172.700 wiernych odwiedza kościół katoliki na niedzielne nabożeństwo - to jest 1% społeczeństwa. Protestantów jest mniej ale znacznie znacznie więcej z nich uczęszcza do kościoła.

Po radykalnej reorganizacji ilość parafii katolickich w Holandii spadła z 350 w roku 1990 do 48 w roku 2014. I to nie koniec spadku. Kardynał Wim Eijk planuje połączyć istniejące parafie do docelowo 20 parafii w Niderlandach.

Magazyny klasztoru diecezji w Den Bosch pękają w szwach od zmagazynowanego tam "sprzętu" polikwidowanych kościołów, jak krzyże, naczynia liturgiczne, sutanny, ołtarze, świeczniki itd. Wiele z tego wyposażenia kościołów trafia do kościołów wschodniej Europy: Polski, Rumunii, Litwy i Ukrainy. Świerza "polska krew"napływająca do Holandii obroniła już niejeden kościół przed likwidacją.

  • Holandia liczy wiele kościołów (skrócona lista: rzymskokatolickie, Wyzwolone Kościoły Reformowane, Chrześcijańskie Kościoły Reformowane, Menonici, Kongregacje reformowane, Holenderskie Kościoły Reformowane, Odrodzony Kościół Reformowany, Remonstranci, Zreformowany Udowodniony, Zreformowany Przywrócony, Stowarzyszenie Apostolskie, Ewangelicki Zielonoświątkowców, Kościoły baptystów, Kościół Zielonoświątkowy lub Kościół Pełnej Ewangelii, Wolny Kościół Ewangelicki, Rafael Holandia, Zgromadzenie wierzących, Kościół Nazarejczyka, Adwentyści Dnia Siódmego, Chrześcijańska Kongregacja (Bracia Norwescy), Prawosławny, Kościół Starokatolicki i inne).
religie w Holandii
Rozwój religii w Holandii od 1850 roku do dzisiaj.

Kościół polski i inne kościoły imigrantów

Gdy umierają kościoły "starej Zachodniej Europy" - kwitną kościoły imigrantów mające z reguły konserwatywną, zachowawczą wizję na wiele tematów jak aborcja, małżeństwo homoseksualne, eutanazja - tematów które w Zachodniej Europie i w Holandii uważane są za progresywne zdobycze XXI wieku.

Obecnie Holandia liczy około 1,2 mln mieszkańców należących do jednego z wielu kościołów migracyjnych. W samej Hadze jest ponad 70 kościołów migracyjnych - od arabskich, bułgarskich, etiopskich, polskich po węgierskie czy "japoński charyzmatyczny kościół". Większość to kościoły chrześcijańskie, głównie różne odłamy protestantyzmu. 

W niemal czterdziestu kościołach odprawiane są polskie msze. Polski Kościół Katolicki należy do najszybciej rosnących kościołów migracyjnych w Holandii. W roku 2020 istnieje na terenie całego kraju 43 kościołów w siedmiu polskich parafiach, gdzie odbywają się polskie nabożeństwa. 

Obecność na nabożeństwach w Europie

Kościoły w Polsce

Frekwencja uczęszczania do kościoła w Polsce z roku na rok spada choć i tak jest nadal jedną z najwyższych w Europie. Około 77% Polaków uczęszcza do kościoła - to znacznie więcej niż w Rumunii (46%), Węgrzech (18%), Holandii (16%) i Rosji (9%). Wśród młodych ludzi w wieku do 29 lat, te cyfry są znacznie niższe.

Dla 97% Polaków religia jest ważnym elementem życia - także znacznie większy procent niż dla Rosjan (79%), Belgów (64%), Anglików (56%), Holendrów (53%) i ateistycznych rekordzistów w Europie; Czechów (25%).

Kościół Rzymsko-Katolicki reprezentuje 95% polskiego społeczeństwa, następnie do Kościoła Prawosławnego należy 1,3% Polaków, do Świadków Jehowy 0,33%, Luteran 0,2%, Grecko-Prawosławnego 0,14% i Mariawitów 0,06%. [źródło]

Przeczytaj także:

[Aktualizacja z 2014 r.]