Minimalne zarobki i stawki godzinowe w Holandii

Polacy pracujący za pośrednictwem agencji pracy w Holandii otrzymują z reguły wynagrodzenie według ustawowej płacy minimalnej. Czy przyjazd do pracy w Holandii się opłaca? To zależy od wysokości potrąceń kosztów utrzymania, twojej desperacji, wieku i... nadgodzin.

Mam podejrzenie, że im szybciej rosną zarobki w Polsce tym mocniej podwyższane są minimalne ustawowe zarobki w Holandii. Walka o pracownika. Prawdopodobnie od nowego roku 2021 zniesiony będzie podział stawek od ilości tygodniowych godzin pracy, co w rezultacie znaczyłoby podwyżkę stawki godzinowej o 1 euro (brutto) z € 9,70 na € 10,77 (stan z 2020).

Zarobki w Holandii

Ustawowa płaca minimalna brutto (WML) dla pracowników w wieku 21 lat i starszych w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, od 1 stycznia 2020 r. 

Minimalne ustawowe stawki płac brutto w Holandii (w EURO), obowiązujące od 1 lipca 2020 r.

Ustawowe minimalne stawki płac brutto w Holandii 2020
Stawki brutto, obowiązują od 1 lipca 2020.

1. W pełnym wymiarze godzin dorosły pracownik (od 21 lat) winien otrzymać netto (na konto bankowe) około 1500 euro miesięcznie  - ta suma jest nieco zależna od osobistej sytuacji pracownika i ewentualnie od branży.

2. Holenderskie prawo nie określa konkretnie ile godzin wynosi pełne zatrudnienie. W praktyce jest to 36, 38 lub 40 godzin pracy tygodniowo [aktualne informacje na holenderskiej stronie państwowej].

3. Premia urlopowa wynosi 8% zarobków brutto i przysługuje każdemu, wypłacana jest w okolicy maja każdego roku. Podane w tabeli sumy premii obowiązują po przepracowaniu całego roku (w innym wypadku jej część).

4. Agencje nie mogą potrącać z wypłaty "swoich kosztów" jak np. dowożenie pracownika, zakwaterowanie, itp. Te koszty muszą być opłacane osobno. Cała wypłata powinna wpływać na twoje konto bankowe.

płaca minimalna w Europie 2019
Minimalna ustawowa płaca miesięczna w wybranych krajach. Stan z lipca 2019 r.

Według CPB średni dochód holenderskiego pracownika brutto w 2017 r. wyniósł 34.000 EUR (w tym dodatek urlopowy), co stanowi 2.623 EUR miesięcznie (brutto, z wyłączeniem 8% dodatku urlopowego). W 2018 r. 34.500 EUR, w 2019 r. 35.500 EUR a w 2020 r. miało być 36.500 EUR brutto.

Praca w Holandii
Polacy pracują w Holandii.

Dla przybywających do pracy w Holandii

Holenderski rząd sporządził w 2016 r. specjalną broszurę w języku polskim dla osób zamierzających pracować i osiedlić się w Holandii. Broszura zawiera wszystkie najważniejsze i praktyczne informacje dla przybywających. Na tej stronie rządowej do pobrania w pdf. Naprawdę warto się z nią zapoznać aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Praca w Holandii

Radzimy

Zanim rozpoczniesz pracę w agencji pracy w Holandii poznaj ich zasady pracy i podstawowe reguły opisane także TUTAJ. W naszym menu "Życie w NL" znajdziesz wszystkie informacje o mieszkaniu, pracy, agencjach i zarobkach.

Minimalne zarobki (po holendersku minimumloon) są podawane zawsze jako zarobek brutto, bez odciągniętego podatku i ubezpieczeń socjalnych i bez dodatku urlopowego. Agencje pracy nie gwarantują stałego i pełnego zatrudnienia ani pełnego wymiaru godzin.

Należy się dobrze upewnić przed wyjazdem o jaką konkretnie pracę chodzi, za ile, ile godzin pracy tygodniowo jest gwarantowane i w ogóle co jest gwarantowane a co nie. Jakie będą warunki mieszkaniowe i jakie będą opłaty za mieszkanie, dojazd i ewentualnie inne opłaty. Nie należy się łudzić, że stawka będzie wyższa niż w powyższej tabeli. Opłaty za mieszkanie wyniosą minimalnie €300/miesięcznie. Koszty wyżywienia będą podobne jak w Polsce.

Praca w Holandii
Polacy pracują w Holandii.

Szacuję przykładowo, że 20-latek zarobi na miesiąc, "na rękę" ok. € 1200 (przy 40 godz. pracy tygodniowo). W tym wypadku tylko znacznie większej ilości godzin (nadgodzin) daje opłacalność wyjazdu do pracy do Holandii. Ale gwarancji ilości przepracowanych godzin nie ma. Zdarzają się przypadki pracowników siedzących na "stand by" w oczekiwaniu na pracę i w efekcie zarabiają mniej a co zarobią pochłaniają koszty utrzymania w Holandii.

Na tej holenderskiej stronie możesz sobie sam wyliczyć stawki wiekowe czyli jakie są ustawowo minimalne zarobki brutto i netto w zależności od wieku (wpisz swój wiek i ilość godzin pracy tygodniowo).

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Pracy (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW) podaje zawsze aktualne i szczegółowe listy ustawowych płac w Holandii.

Internetowy kontroler zarobków minimumloon check pozwala sprawdzić czy zarabiasz zgodnie z prawem na tej stronie możesz też sprawdzić w salaris check czy twoja pensja zgadza się z normami dla danego zawodu w Holandii.

Przeczytaj także:

[Aktualizacja: lipiec 2020 r.]

 

***

Archiwum minionych lat:

2011: minimalny zarobek miesięczny brutto dla pracowników od 23 roku życia i w pełnym wymiarze godzin w 2011 roku wynosił:

Miesięcznie € 1.435,20
Tygodniowo € 331,20
Dzienne € 66,24

Dla porównania ustawowo minimalne płace brutto w roku 2008 wynosiły:
Miesięcznie € 1.335,00
Tygodniowo € 308, 10
Dzienne € 61, 62

2011: Stawka wiekowa od 1 lipca 2011

Zarobki miesięczne BRUTTO
Wiek miesięcznie Dodatek urlopowy  Razem
15 € 430,55 € 34,44 € 464,99
16 € 495,15 € 39,61 € 534,76
17 € 566,90 € 45,35 € 612,25
18 € 653,00 € 52,24 € 705,24
19 € 753,50 € 60,28 € 813,78
20 € 882,65 € 70,61 € 953,26
21 € 1.040,50 € 83,24 € 1.123,74
22 € 1.219,90 € 97,59 € 1.317,49
od 23 lat € 1.435,20 € 114,82 € 1.550,02
       

źródło: Loonwijzer

2013: Minimalne stawki godzinowe brutto i netto, w roku 2013
(na bazie 38 godzin pracy tygodniowo, w nawiasie łącznie z 8% dodatkiem urlopowym)

WIEK BRUTTO NETTO  netto/miesiąc
 od 23 lat  € 8,84 (9,55)  € 7,26  € 1.235 (1334)
 22  € 7,53 (8,12)  € 6,25  € 1.064 (1149)
 21  € 6,41 (6,92)  € 5,41  € 920 (994)
 20  € 5,44 (5,88)  € 4,67  € 794 (858)
 19  € 4,64 (5,01)  € 4,05  € 690 (745)
 18  € 4,02 (4,34)  € 3,60  € 612 (661)
 17  € 3,49 (3,77)  € 3,18  -
 16  € 3,05 (3,29)  € 2,88  -
 15  € 2,65 (2,87)  € 2,50  -

 

2015: Minimalne stawki z stycznia 2015 r.

Wiek

od 23 lat
22
21
20
29
18
17
16
15
Miesiąc
Brutto
€ 1501
€ 1276
€ 1088
€ 923
€ 788
€ 683
€ 593
€ 518
€ 450

Netto
€ 1294
€ 1170
€ 964
€ 833
€ 724
€ 640
€ 584
€ 515
€ 443
Tydzień
Brutto
€ 346
€ 294
€ 251
€ 213
€ 181
€ 157
€ 136
€ 119
€ 103

Netto
€ 299
€ 255
€ 222
€ 193
€ 169
€ 149
€ 134
€ 116
€ 101
Dziennie
Brutto
€ 69,31
€ 58,91
€ 50,25
€ 42,63
€ 36,39
€ 31,54
€ 27,38
€ 23,91
€ 20,79

Netto
€ 59
€ 53
€ 44
€ 36
€ 31
€ 27
€ 25
€ 22
€ 19

2016: 

wiek
pracownika

od 23 lat
22 lata
21 lat
20
19
18
17
16
15

miesięcznie
BRUTTO

€ 1.537,20
€ 1.306,60
€ 1.114,45
€ 945,40
€ 807,05
€ 699,45
€ 607,20
€ 530,35
€ 461,15

Roczna premia
urlopowa

1.660 
1.411
1.203
1.031
871
755
655
572
498

UWAGA! Mogą istnieć drobne różnice w podanych stawkach w zależności od sytuacji i branży. Stawki przy pracy 36-40 godzin tygodniowo.

 

Przeczytaj także: