Zasiłek socjalny w Holandii ciągle dla każdego! Ale...

Na dobrą sprawę każdy Polak który legalnie pomieszka 3 miesiące w Holandii ma prawo do holenderskiego zasiłku socjalnego. Niezależnie czy tu pracował czy nie. Czy go dostanie? Jak będzie sprytny to tak. Musi tylko przekonać urzędników, że innego wyjścia nie ma.

bezrobotni

Według holenderskiego prawa, oficjalnie każdy obywatel Unii Europejskiej ma w Holandii prawo do zasiłku (bijstand) niezależnie czy w Holandii pracował, czy nie.

Aby otrzymać zasiłek (bijstand) musisz spełniać następujące warunki:

  • Osoba musi być pełnoletnia, zamieszkiwać Holandię, nie ma żadnych innych dochodów, nie ma majątku powyżej 12 tys. euro. [źródło]

Prośba o zasiłek może być oddalona gdy obywatel innego unijnego kraju mieszka krócej niż trzy miesiące w Holandii. [źródło]

Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez urząd danej gminy i IND.

Prawo nie nadąża za napływem cudzoziemców

Aby zapobiec "socjal-turystyce" z krajów Europy Wschodniej do Holandii wprowadzono w 2015 r. nowe reguły według których gmina w której po bijstand zgłasza się obywatel UE musi otrzymać najpierw opinię urzędu imigracyjnego (Immigratie- en Naturalisatiedienst - IND). Jednak odmowa zasiłku równa jest konieczności opuszczenia Holandii co jest sprzeczne z prawem europejskim mówiącym o wolności wyboru miejsca zamieszkania w UE.

Co by nie było to obywatele Unii zameldowani w Holandii mają po pięciu latach równe prawa ws. uzyskania zasiłku na równi z obywatelami Holandii.

Innymi słowy każdy obywatel Unii Europejskiej może się starać o zasiłek socjalny(bijstand) mieszkając oficjalnie ponad 3 miesiące. Czy ten zasiłek otrzyma zależy od motywacji i... humoru urzędników. Po 5 latach pobytu w Holandii zasiłek przyznawany jest bez przeszkód.

bezdomni

Prawo i praktyka

"Prawo Współudziału"

Od 2014 r. obowiązuje w Holandii tzw. "Prawo Współudziału" (participatiewet) który ostro zaostrzył wymagania wobec bezrobotnych na socjalu.

Bezrobotny musi aktywnie szukać pracy dosłownie za wszelką cenę.

Ma obowiązek wysyłania aplikacji (nawet do czterech w tygodniu) i okazywania ich gminie.

Musi uczestniczyć w nakazanych procesach reintegracyjnych, kursach, akcjach, przeszkoleniach.

Musi przyjąć każdą pracę jaką mu gmina zaproponuję. Niezależnie od jego wykształcenia i byłej pozycji społecznej. Ewentualnie musi pracować społecznie np. w sprzątaniu ulic aby zachować zasiłek.

Jednocześnie bezrobotny musi okazać stan swojego konta i jaki posiada samochód.

Gmina wypłacająca zasiłek kontroluje bezrobotnego i wszelkie nie trzymanie się zasad przez nich ustalonych może być karane drastycznym karnym obniżeniem sumy zasiłku lub jego całkowitym zatrzymaniem.

Przypuszczalnie dla wielu cudzoziemców nie władających dostatecznie językiem holenderskim wiele z tych wymagań będzie ponad ich możliwości.

zasiłki w NL

Ile socjal?

zasiłek socjalny w NL

Oprócz powyższego jest cała kilka rożnych dodatków (toeslag) do czynszu, utrzymania dzieci, zdrowia, itp. Więcej na ten temat w artykule: praca, płaca, zarobki, wydatki i dodatki w Holandii.

Powyższe sumy wyglądają może z polksiej perspektywy wysoko, ale stałe koszty posiadania dachu nad głową i wielu innych opłat w Holandii z łatwością przekraczają tysiąc euro miesięcznie.

***

Archiwum: wysokość zasiłku socjalnego wraz z dodatkiem wakacyjnym z roku 2016, miesięcznie netto, na rękę, czyli na konto bankowe:

Małżeństwo (partnerzy): 1.390,-
Samotna osoba bez pełnoletnich dzieci: 927,-
Samotna osoba z pełnoletnimi dziećmi: 1.128,-