Szkoła w Holandii - dobra edukacja dla otwartych umysłów

Holenderska edukacja należy do najlepszych w świecie, ale... wielu cudzoziemców tkwiących w tradycjach swego narodu ma z nią problemy. Stereotypy rodziców wyniesione z kraju pochodzenia stoją czasami w drodze rozwoju ich dziecka w Holandii.

nasza klasa

Rok szkolny w Holandii rozpoczyna się gdzieś w drugiej połowie sierpnia. Wakacje są ruchome i co roku wakacje szkolne rozpoczynają się i kończą w innym terminie. Dla wielu polskich dzieci będzie to pierwszy dzień w szkole holenderskiej. Dzień niezapomniany. [Zobacz: daty wakacji i ferii szkolnych w Holandii]

Rok szkolny nie zaczyna się, tak jak w wielu innych krajach 1 września – lecz w zależności od regionu po zakończeniu ruchomych 6-tygodniowych wakacji letnich - na ogól w drugiej połowie sierpnia. W ciągu roku szkolnego są jeszcze trzy razy ferie; jesienne, świąteczne i majowe.

nowa klasa

Po wakacjach moje dziecko idzie do holenderskiej szkoły średniej

Obawa przed nową szkołą. Nowa szkołą w nowym kraju.

Szkołą średnia to miejsce gdzie koledzy będą się nad tobą znęcali, przekują ci opony w rowerze, wyrzucą ci plecak, rozdepczą okulary, wyśmieją twój wygląd, twój niemodny telefon czy ubiór. To wszystko byłoby we własnym kraju też, ale to na obcym bardziej boli. Można się tylko pocieszać, że później, w dorosłym życiu, czekają cie znacznie gorsze rzeczy; frustracje zawodowe, nieszczęście, kłopoty finansowe, itd.

jakość edukacji Polska i świat 2020
Poziom edukacji w podstawowych umiejętnościach ucznia wypada w Polsce (na tle świata) całkiem dobrze.

Jaką miarą mierzysz edukację?

Szkolnictwo w Holandii stoi na wysokim poziomie, ale jak i w innych sprawach, system nauczania i mentalność narodu jest nam kulturowo obcy i napotyka wśród Polaków na bardzo dużo krytyki, jakoby nauczanie było na żenująco niskim poziomie. Powodem tych rozbieżnych opinii jest nasza subiektywna miara którą mierzymy według polskich uwarunkowań kulturowych.  Negatywna opinia o holenderskiej edukacji nie pokrywa się w faktach, porównując osiągnięcia holenderskich absolwentów z absolwentami innych narodów, także Polski.

Ku zaskoczeniu samych Holendrów, poziom holenderskiej edukacji na poziomie 15-latków wypadał w latach 2000-2010 bardzo pozytywnie i na tle innych krajów europejskich i tylko oświata w Finlandii wypadła lepiej.

zarobki w szkolnictwie

W statystykach Holendrzy należą także do narodów z najwyższym przeciętnym wykształceniem wśród narodów świata, licząc przeciętna ilość lat uczęszczania młodzieży do szkół.

Pierwsze miejsce w świecie zajmują Norwedzy ze średnia 17 lat nauki, Holandia jest na siódmym miejscu z 16 lat a dla porównania Polska jest na 23 miejscu z 14,5 lat nauki (dane z r. 2007)

Edukacja w Polsce vs. Holandii

System nauczania jest w Holandii zasadniczo inny niż w Polsce. Proszę porównać samemu:

rozkład lekcji w szkole podstawowej w Polsce

Czego uczy się dziecko w 8. grupie szkoły podstawowej (wiek 9-10 lat)?

Przedmioty podzielone są na cztery grupy:

 1. Język holenderski: czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, rozbiór gramatyczny i logiczny zdania, samodzielne pisanie różnych tekstów, dyskusje i argumentacja. Pasywny zasób słów dziecka (9-10 lat) 24 tys. słów, aktywnie 15 tys. 
 2. Rachunkowość: sumy do miliona, podstawowe działania, obliczanie obwodu i średnicy, obliczenia szacunkowe, zaokrąglenia, ułamki, obchodzenie się z kalkulatorem. 
 3. Język angielski: czytać, słuchać, ośmielać się mówić, toczyć rozmowę, zadawać pytania, wyszukiwać słowa w słowniku, pisać najczęściej używane słowa.
 4. Orientacja w świecie: 
 • historia - wiek industrializacji, wojny światowe, holocaust, telewizja i komputer,
 • geografia - świat, topografia, geografia ekonomiczna,
 • biologia i fizyka - fotosynteza, cykl pokarmowy, krążenie krwi, trawienie, rozmnażanie u ludzi i zwierząt,
 • technika - inżynieria, elektryczność i energia, magnetyzm, konstrukcja i materiały,
 • religia - chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, humanizm, wolność wyznania, konsekwencje sekularyzacji,
 • ruch drogowy - znajomość i stosowanie przepisów ruchu drogowego w twoim środowisku (egzamin teoretyczny i praktyczny), orientacja na trasie między domem a szkołą,
 • człowiek i społeczeństwo - demokracja, system państwa i konstytucja, normy i wartości, emancypacja, wolność słowa, dyskryminacja,
 • orientacja artystyczna: muzyka, rysunek i rękodzieło, wychowanie fizyczne, gimnastyka, taniec.

Przeczytaj także:

[aktualizacja z 2008 r.]