Egzamin CITO wyznacza przyszłość 11-latka

Wynik testów CITO w podstawówce ma duży wpływ na dalszą edukację dzieci. Według wielu określanie kierunku dalszej edukacji w wieku 11-12 lat jest zbyt wczesne. Na szczęście w dalszej edukacji dość łatwo ten kierunek dziecko może zmieniać.

egzamin CITO w szkole podstawowej

Standard inteligencji narodowej

Holenderski system testów CITO które przechodzą dzieci w 7 i 8 grupie szkoły podstawowej (w praktyce dzieci w wieku 11-12 lat) decydują o wyborze poziomu dalszej edukacji dziecka.

System testów CITO jest od lat krytykowany ale ma on swoje zalety w dążeniu do obiektywności. Do niedawna wynik testu był jedynym wyznacznikiem poziomu szkoły średniej. Od kilku lat wpływ na to ma także nauczyciel dziecka, ale nauczyciel to też tylko człowiek i istnieją podejrzenia, że nauczyciel faworyzuje dzieci z lepszych holenderskich domów a zaniża możliwości dzieci emigrantów.

wynik CITO
wynik CITO z średnim wynikiem 535 punktów.

Test CITO podobnie jak test inteligencji IQ najlepiej wykonuje naród który test stworzył. Wiele zadań ma związek z holenderską kulturą, mentalnością i normami. Niejedno dziecko emigrantów choć się stara jak może to niesie ze sobą bagaż wyniesiony z kraju pochodzenia który może obniżyć wyniki tego testu. Jeśli więc masz na sercu przyszłość i dobry rozwój twojego dziecka w Holandii musisz starać się przyswajanie maksimum holenderskiej kultury. Kultywowanie tradycji kraju pochodzenia może jest wysoko cenione wśród rodaków ale nie pomoże w życiu twemu dziecku. Przynajmniej jeśli ono będzie miało żyć w Holandii.

Obecnie "Citotoets" (test cito) otrzymują dzieci już pod koniec każdego roku szkolnego, a w grupie 8 jest finalny test (eindtoets) który może być też przeprowadzany online. Od wyników testu końcowego i zalecenia nauczyciela można się odwoływać, choć w praktyce rzadko to coś zmienia.

egzamin CITO

Średnia krajowa

W latach 2010-2018 średnia krajowa egzaminu CITO wynosiła 536 punktów. Taki wynik klasyfikuje dziecko do średniej szkoły zawodowej (VMBO) lub HAVO. Holenderskie dzieci zdobywają właśnie tą średnią 537 punktów, natomiast przeciętna dzieci migracyjnego pochodzenia 532 punkty. Podobnie dzieci rodziców z wyższym wykształceniem i lepszymi dochodami zdobywają średni wynik 540 a dzieci nisko wykształconych rodziców 530.

punkty Cito i kierunek szkoły

VWO - przygotowawcza edukacja naukowa

Najwyższy osiągalny poziom szkoły średniej jaki może osiągnąć 12-latek w Holandii to VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) co można tłumaczyć jako przygotowawcza edukacja naukowa. Tylko 17% dzieci w Holandii dostaje się do wyższej szkoły średniej VWO, czyli gimnazjum lub liceum.

Statystyki procentowego udziału dzieci w VWO na podstawie ilości punktów zdobytych w teście CITO.

liczba zdobytych
punktów testu CITO
  procentowa szansa
zdobycia dyplomu VWO

545
546
547
548
549
550

 

36%
43%
51%
60%
72%
81%

Egzamin Cito nie jest łatwy o czym każdy może się przekonać wykonując test przykładowy online lub sciągając ten dokument pdf.

Przeczytaj także: