Dekalog, bardziej znany jako 10 przykazań

Religia i wiara to ulubiony temat holenderskich dyskusji. Oczywiście nie u cioci na urodzinach ale w poważnych rozmowach. Bóg, wiara, światopogląd to codzienny temat w dyskusjach "na poziomie" w holenderskich mediach.

Na ile Polacy uważają Holendrów za bezbożników na tyle się mylą. Śmiem twierdzić, że Holendrzy żyją (nadal) znacznie bardziej według przykazań Boga niż kiedykolwiek czynili to Polacy. Od czasów Lutra i Kalwina wiara chrześcijańska weszła na serio do codziennego życia Holendra. Protestanci nie mieli tak łatwego życia jak polscy katolicy. Wiara Kalwina była dla chrześcijaństwa jak stalinizm dla socjalizmu. Katolik co by nie na broił to po spowiedzi jego grzechy zostały odpuszczone i spokojnie miał zagwarantowany bilet do Nieba. Tymczasem protestantom grzechy mógł odpuścić tylko Bóg. A Bóg był srogi i pamiętliwy.

W setkach średniowiecznych, gotyckich kościołów w Niderlandach trafić można na tablice mojżeszowe - fundament naszej wiary.

fragment biblii
"Te słowa wypowiedział PAN do całej gminy na górze, z ciemnej chmury, grzmiącym głosem. ON spisał to na dwóch kamiennych tablicach". Anno MDCLXIX (1679).

Dekalog po holendersku

Poniższa tablica z gotyckiego kościoła z XV wieku (wielkości ok. 4x10 metrów, wisząca wysoko na ścianie) umieszczona po reformacji w XVII wieku jest dla mnie fascynującym przykładem jak podstawowe dziesięć przykazań wpłynęło na życie tego narodu a jak ten, zdawałoby się oczywisty zbiór praw, nigdy w Polsce nie był przestrzegany ani brany na serio. Dla osób znających język holenderski ten dekalog sprzed 400 lat jest nadal dobrze czytelny i nie różni się w zasadzie niczym od tekstu polskiej (katolickiej) Biblii Tysiąclecia używanej dzisiaj. Tylko, że my  - w przeciwieństwie do Holendrów - nigdy tego pisma nie braliśmy na serio.

dziesięć przykazań

Drugie przykazanie jest w katolickim i prawosławnym kościele tradycyjnie przemilczane abyśmy mogli bez rozterki padać na kolana przed świętymi ikonami bo tak nam kulturowa bardziej pasuje. Tekst starego testamentu wydzierżawiliśmy świadkom Jehowy i niech oni się martwią.

Stary Testament: 10 przykazań

Księga Wyjścia (Exodus), Rozdział XX, Dekalog
Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  1. I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
  2. II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
  3. III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
  4. IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
  5. V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
  6. VI. Nie będziesz zabijał.
  7. VII. Nie będziesz cudzołożył.
  8. VIII. Nie będziesz kradł.
  9. IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
  10. X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Polscy katolicy przestrzegają jedynie pierwsze i ewentualnie szóste przykazanie.

rewolucja reformacji
Z powodu DRUGIEGO przykazania w XVI wieku masowo niszczono w kościołach na Zachodzie wizerunki świętych, tak jak ten przykład w katedrze w Utrechcie.

Wiara dzieli

Czy religia jest dobrocią ludzkości czy jej przekleństwem? Zdania są podzielone. Wiemy jedno: nasza cywilizacja rozwija się już ok. 2000 lat na tym fundamencie. W XXI wieku ten fundament się kruszy. Czego nie wiemy: co będzie naszym fundamentem w następnych mileniach gdy już kościołów nie będzie?

Którykolwiek Polak oburza się na holenderskie barbarzyństwo religijne nie zdaje sobie sprawy, że sam jest może większym barbarzyńcą.

Obtłuczone wizerunki świętych bożków katolików nadal świadczą o tym jak serio traktowali Holendrzy wiarę i Słowo Boże. Efekt rewolty ikonoklastów można obejrzeć w wielu kościołach Niderlandów, Niemiec, Anglii i Francji.