Praca, płaca, zarobki, wydatki i dodatki w Holandii

Poniższe dane będą się nieco różnić w zależności od osobistej sytuacji. Staż pracy i pobytu w Holandii wpływa na wysokość zasiłków lub emerytur. Według biura statystycznego (CBS) w roku 2019 statystyczny Holender zarobił 36 tys. euro brutto czyli € 2.769 co daje netto około € 2.120.

Holandia zapewnia prawo do zasiłku osobom nie mającym żadnego źródła utrzymania. Warunkiem jest posiadanie holenderskiego obywatelstwa lub prawa równego Holendrom (gelijkgesteld met een Nederlander), czyli w praktyce osobom mieszkającym w Holandii legalnie dłużej niż pięć lat lub spełniającym warunki określone w prawie. Aby wypracować sobie pełną państwową emeryturę (AOW) musisz mieszkać w Holandii 50 lat.

Na temat twojej sędziwej przyszłości w Holandii warto przeczytać:

minimalne zarobki w Holandii
Minimalne zarobki w Holandii, według wieku, obowiązujące od 1 stycznia 2019. Co pół roku ta płaca się nieco podwyższa.

Wysokość zasiłku zależna jest od ustawowego minimum płacowego (od 22 roku życia: 1.615 euro brutto miesięcznie w 2019 - zobacz oficjalną aktualną tabelę. Płaca minimalna od stycznia 2019.

zasiłki dla bezrobotnych w Holandii
W wypadku groźby straty pracy należy natychmiast zgłosić się do lokalnego urzędu UWV i wypełnić online aplikację logując się z DigiD (podpis elektroniczny).

Pomoc socjalna

WW: zasiłek po utracie pracy (WW, WIA  i WAO-uitkering) jest zależny od wysokości ostatnich zarobków, stażu pracy i sytuacji osobistej. W wypadku groźby straty pracy należy natychmiast zgłosić się do lokalnego urzędu UWV i wypełnić online aplikację logując się z DigiD (podpis elektroniczny).

zasiłek socjalny dla długotrwałego bezrobocia
Bijstand jest zasiłkiem dla każdego kto utracił prawo do WW i związany jest z szeregiem uwarunkowań.

Bijstand = socjal

Bijstand: zapomoga w wypadku długotrwałego bezrobocia (bijstand) jest w praktyce nieco niższa niż płace minimalne, ale wiąże się w zasadzie z kompletną utratą samostanowienia, czyli w praktyce gmina która wypłaca ten "socjal" może i chce kontrolować twój stan posiadania (konto bankowe, wartość samochodu, itp.), twoje urlopy, twój majątek za granicą czyli w praktyce nawet gdybyś wygrał w loterię gmina albo ci utnie "socjal" albo odbierze wygraną. Gdy jesteś na "bijstand" jesteś na łasce swojej gminy.

Dodatki dla biednych w Holandii
Online (jak z resztą wszystkie sprawy urzędowe w Holandii załatwia się online) można wyliczyć ile w twoim wypadku wynosić będą państwowe dodatki na dzieci, czynsz mieszkaniowy i opiekę zdrowotną.

Dodatki

Zorgtoeslag: dopłata do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi w zależności od sytuacji rodzinnej ok. 80-190 euro miesięcznie.

Kindgebonden budget: dodatek rodzinny na dzieci zależny jest w dużym stopniu od sytuacji rodzinnej, finansowej i ilości dzieci i wynosi maksymalnie od 1000 do 2800 euro rocznie.

Kinderopvangtoeslag: dodatek za opiekę nad dzieckiem (żłobek/przedszkole) wynosi w zależności od dochodów do około 8 euro/godz. pobytu w żłobku/przedszkolu.

Kinderbijslag: zasiłek na dzieci nie jest zależny od sytuacji rodzinnej ani finansowej. Wysokość zależna jest jedynie od wieku dziecka/dzieci. Wysokość zasiłku kwartalnego dla dzieci:

- do 5 lat: 220 euro
- 6 -11 lat: 267 euro
- 12 - 17 lat: 314 euro  (więcej szczegółów na stronie SVB)

Aby otrzymać kinderbijslag należy przedstawić zaświadczenie z Polski, że nie pobierasz tam zasiłku i wraz z wnioskiem o zasiłek (kinderbijslag aanvragen) wysłać do SVB  (Bank Ubezpieczeń Socjalnych). Dla niepracującej żony nie przysługują żadne świadczenia poza ewentualnym odpisem z podatku w następnym roku.

zasiłek na dzieci w Holandii
Wysokość dodatków na dzieci z 2019 r.

Huurtoeslag: dotacja mieszkaniowa dopłacana jest w zależności od zarobków i wysokości czynszu mieszkaniowego (jeśli czynsz nie jest wyższy niż €720 - limit 2019 r.) . Wysokość czynszu nie może przekraczać 720 euro (podanie o huurtoeslag).