Najniższy punkt Holandii

Gdy w roku 1841 osuszono jezioro leżące między Rotterdamem i Goudą powstał dzisiejszy polder - najniżej położony punkt Holandii, najgłębsza depresja Holandii.

Holandia i poziom morza

6,76 metra pod wodą

Najniższy punkt Holandii znajduje się w okolicy autostrady A20 koło miasta Nieuwerkerk. Kto przejeżdża tamtędy autostradą A20 nawet tego nie zauważy.

Najniższy punkt znajduje się przy samej autostradzie, na łące, na poziomie 6,76 metra poniżej poziomu morza. Przed wjazdem do firmy transportowej Van Vliet Trucks ustawiono pamiątkowy pal z miarą NAP. Niestety z samej autostrady trudno to miejsce dostrzec i to kosztuje trochę kluczenia po polderowych drogach aby tam dojechać.

najniższy punkt Holandii
Pamiątkowa miara w najniższym miejscu Niderlandów.

Najniższy punkt Holandii znajduje się w miejscu byłego jeziora. Jezioro powstało natomiast na skutek wielu wieków wydobywania torfu - praktycznie jedynego materiału opałowego w Holandii do czasu rewolucji przemysłowej. Wyrobiska torfu - w już i tak bardzo podmokłym lądzie - zalewała woda, powstawały płytkie jeziora.
W roku 1841 to jezioro "Zuiderplas" osuszono i od tej pory ten polder nazywa się "Zuiderplaspolder". 

Poziom gruntu w tym regionie nadal opada. Według ostatniego pomiaru z 2005 r. ten punkt leży najniżej w kraju. Leży dokładnie 6,76 m poniżej umownego standardu poziomu morza tzw. NAP (Normaal Amsterdams Peil) czyli średniego poziomu Morza Północnego. Przed korekcją z 2005 punkt mierzył 6,74 m pod poziomem morza. Ten symboliczny monument postawiono w tym miejscu w 1998 r. 

najniższy punkt Holandii
Aktualnie poziom tego polderu jest jeszcze dwa centymetry niżej.

Poprzednio uważano dzielnicę "Prins Alexander" w zachodnim Rotterdamie za najniższy punkt kraju.

Nad tym aby depresyjne obszary kraju utrzymać suchymi, stale pracuje skomplikowany system czujników w kanałach melioracyjnych i system przepompowni wody.

Na świecie jest więcej obszarów depresyjnych położonych znacznie niżej niż w Holandii, ale nigdzie nie są one wydarte morzu jak w Niderlandach i nigdzie to morze tak nie zagraża mieszkańcom kraju jak w Niderlandach. Poza tym te 6,76 metra pod poziomem morza jest także miarą umowną jako, że woda w Morzu Północnym zmienia poziom cztery razy na dobę i jej poziom waha się przeciętnie w granicach dwóch metrów.

najniższy punkt Holandii
Podmokły polder

Najniższy punkt Holandii znajduje się koło autostrady A20, na północny-wschód od miejscowości Nieuwerkerk aan den IJssel.
Koordynaty GPS: 51.986333, 4.630212

Rzeki zagrażają bardziej

Wiele obszarów Holandii leży ok. 6 metrów pod poziomem morza. To jest wysokość przeciętnego holenderskiego domu ze strychem. Mimo to rzeki są większym zagrożeniem niż morze. Morze jest dość stabilnym elementem tymczasem woda w Renie płynie z szybkością od 600 do 16.000 m³/sekundę czyli ilość wody w Renie może się zwiększyć aż o 27 razy. Podobnie ilość wody w Mozie płynie w granicach między 20 - 3500 m³/sekundę, to rozpiętość 175-krotna.