Rewolucja kulturalna i społeczna sprzed 570 lat

Około roku 1455 Jan Gutenberg z Mainz (Niemcy) opracował technikę drukarską i jego pierwszą drukiem wydaną książką była biblia. Od tego momentu słowo boże nie było już zarezerwowane dla kanoników i mnichów. Następnie wynalazek druku zmienił świat tak jak dzisiaj zmieniają go smartfony.

Fragment biblii Gutenberga
Fragment pierwszej strony Biblii Gutenberga

Dwadzieścia lat później w roku 1477 dwóch drukarzy z Delft; Jacob Jacobszoon van der Meer i Mauricius Yemantszoon drukują pierwszą biblię w języku holenderskim: 250 egzemplarzy po 1300 stron. Względnie wysoki, jak na te czasy,  procent wykształconych mieszczan w Holandii gwarantował zbyt tak masowo produkowanych księg.

Gutenberg
Proces produkcji monet, którą oglądał Gutenberg zanim rozpoczął produkcję czcionek. Ilustracja z początku XVI w.

Introdukcja książki to koniec średniowiecza

Sztuka drukarska zapoczątkowała rewolucję kulturalną w Zachodniej Europie XV i XVI wieku którą można porónac do rewolucji jaka przynosi ze soba obecnie internet.

Po raz pierwszy biblia i inne książki stały się masowo dostępne i zaczęły trafiać "pod strzechy" czy lepiej powiedzmy do mieszczańskich kamienic. Dostępność pisma świętego otworzyła drogę do dyskusji teologicznych i postawiła przez wieloma pytanie, na ile zgodna jest "litera" pisma świętego z codzienna praktyką kleru, czy m.in. adorowanie obrazom, bogactwo kleru i odpuszczanie grzechów za opłatą (odpusty) pasuje wyznawcom Chrystusa działającym w jego imieniu.

Skończyło się średniowiecze. Nowe tłumaczenia i wydania biblii rozpowszechniane w masowym nakładzie ukazały wydatnie błędy i wypaczenia kleru i zapoczątkowały renesans i z nim reformację.

Wynalazek druku był dla Europy tym czym dzisiaj stał się wynalazek Internetu. Nieograniczony dostęp do informacji z całego świata trafia i dzisiaj "pod strzechy". To już zmienia świat bardziej niż sobie z tego zdajemy sprawę.

Katedra w Pelplinie
Katedra w Pelplinie jest może najpiękniejszym kościołem w Polsce.

Biblia z Pelplina

Jeden z niewielu ocalałych oryginalnych egzemplarzy biblii Gutenberga z roku 1453 można podziwiać w Polsce.  W Pelplinie obok najwspanialszej na ziemiach polskich katedry gotyckiej cystersów znajduje się w muzeum diecezjalnym unikalny i bezcenny egzemplarz tej biblii. Unikalny ponieważ na całym świecie ocalało 48 egzemplarzy i tylko 20 w komplecie a ponadto w egzemplarzu z Pelplina, na stronie 46 znajduje się plama - odcisk czcionki w farbie drukarskiej która pozwoliła nam poznać jak wyglądały pierwsze w świecie czcionki.