Kraj gdzie co czwarty jest cudzoziemcem

W Polsce wciąż niewyobrażalną jest sytuacja aby na piątkowym rynku warzywnym dominowali Afrykanie i Azjaci. Kolorowa, egzotyczna ludność jest co najmniej 60 lat częścią holenderskiego krajobrazu. Holandię zamieszkują obywatele 177 różnych narodowości. Królowa Niderlandów pochodzi z Argentyny, burmistrz Rotterdamu z Maroka.

W latach 1950-1980 zamieszkały w Holandii duże grupy obywateli pochodzących z byłych kolonii holenderskich jak Surinam, Antyle Holenderskie i Indonezja. W tym też czasie przybywało także szybko gastarbeiterów głównie z Turcji i z Maroka. Holenderska gospodarka potrzebowała rąk do pracy.

Według holenderskiego biura statystycznego w roku 2011 Holandię zamieszkiwało na stałe:

Surinamczycy w Amsterdamie 1909

384 tys. Indonezyjczyków,
380 tys. Turków,
380 tys. Niemców,
340 tys. Marokańczyków,
339 tys. Surinamczyków,
135 tys. Antyle i Aruba,
113 tys. Belgów,
78 tys. (byłych) Jugosłowian,
78 tys. Brytyjczyków,
70 tys. Polaków (zameldowanych),
53 tys. z byłego ZSRR,
50 tys. Chińczyków,
49. tys. Irakijczyków,
38 tys. Włochów,
38 tys. Afganów,
36 tys. Francuzów,
33 tys. Hiszpanów,
31 tys. Irańczyków.

Ogólną liczbę Polaków szacuje się od 200 do 300 tysięcy, a gdyby doliczyć Polaków mających holenderskie obywatelstwo byłoby jeszcze kilkadziesiąt tysięcy więcej.

Na ogólna ilość 16.730.348 mieszkańców, Holandię zamieszkuje 3.494.193 cudzoziemców w tym 1 937 651 spoza krajów Cywilizacji Zachodniej i 1 556 542 z krajów cywilizacji Zachodniej.

Holenderski Urząd Statystyczny zalicza do Obywateli Cywilizacji Zachodniej: wszystkich obywateli Europy (bez Turcji), Ameryki Północnej, Australii i Oceanii, Indonezję i Japonię. W potocznym języku OCZ zwie się "allochtoon" którego definicją jest: "osoba z odmiennej grupy kulturowej".

Ok. 1,2 mln mieszkańców Niderlandów posiada obok holenderskiego także inne obywatelstwo a ok. 800 tys. nie posiada obywatelstwa holenderskiego.

Wyznaniowo Holandia liczy:

27% Rzymskich Katolików,
17% Protestantów,
6% Muzułmanów
1% Hinduizm,
1% Buddystów,
49% bez wyznania.

Holandia nie byłaby Holandią gdyby nie miała za sobą pięciu wieków imigracji. Niemal wszyscy Holendrzy mają na przestrzeni ostatnich 500 lat cudzoziemskich przodków.