Kraj gdzie co czwarty jest cudzoziemcem

Holandia liczy już 18 mln mieszkańców. Do Holandii przybyło w 2022 r. 401 tys. migrantów z krajów całego świata. W tej grupie było 11,5% azylantów. Ironicznie od niemal 20 lat jedną z top 3 narodowości masowo zamieszkujących Holandię są... Polacy. 

Według Centralnego Biura Statystycznego CBS w roku 2023 Holandia liczy niemal 18 mln mieszkańców, z czego 4,7 mln ma zagraniczne pochodzenie. Tak więc 26,4% mieszkańców ma pochodzenie cudzoziemskie a 73,6 % mieszkańców jest rodowitymi Holendrami.

cudzoziemcy w Holandii 2022
Polacy są od lat jedną z największych jeśli nie największą grupą osiedlających się w Holandii cudzoziemców.

Wyjątkową grupą stali się Ukraińcy. Z cudzoziemców największą grupą w latach 2022-2023 są ukraińscy uchodźcy, których liczba w tym momencie (koniec 2023 r.) wynosi ok. 110 tys.

Z najnowszych danych 2022 roku wynika, że w Holandię zamieszkuje 250 tys. Polaków. Ilość Polaków w Niderlandach z roku na rok wzrasta (od 2006) i tak w roku 2021 przybyło 28 tys. a w 2022 24,5 tys. Polaków. Saldo polskiej migracji (przybywający minus powracający) wynosi każdego roku od +7 do + 15 tysięcy. Główną grupą polskiej populacji są obecnie 30-latki. Z liczby 250 tys. Polaków ok. 50 tys. (głownie kobiety) posiada także obywatelstwo holenderskie.

 

kolorowa Holandia

Kolorowa Holandia to szok Polaka

W Polsce wciąż niewyobrażalną jest sytuacja aby na piątkowym rynku warzywnym dominowali Afrykanie i Azjaci. Kolorowa, egzotyczna ludność jest co najmniej 60 lat częścią holenderskiego krajobrazu. Holandię zamieszkują obywatele 177 różnych narodowości. Królowa Niderlandów pochodzi z Argentyny, burmistrz Rotterdamu z Maroka. Być może w 2024 premierem kraju będzie z pochodzenia Turczynka.

W latach 1950-1980 zamieszkały w Holandii duże grupy obywateli pochodzących z byłych kolonii holenderskich jak Surinam, Antyle Holenderskie i Indonezja. W tym też czasie przybywało także szybko gastarbeiterów głównie z Turcji i z Maroka. Holenderska gospodarka potrzebowała rąk do pracy.

Ogólną liczbę Polaków lub obywateli Holandii z polskim pochodzeniem szacuje się od 200 do 300 tysięcy.

Na ogólna ilość 18 mln mieszkańców, Holandię zamieszkuje 4,7 mln cudzoziemców w tym połowa spoza krajów Cywilizacji Zachodniej. Ok. 1,5 mln mieszkańców Niderlandów posiada obok holenderskiego także inne obywatelstwo.

Holenderski Urząd Statystyczny zalicza do Obywateli Cywilizacji Zachodniej: wszystkich obywateli Europy (bez Turcji), Ameryki Północnej, Australii i Oceanii, Indonezję i Japonię. W potocznym języku OCZ zwie się "allochtoon" którego definicją jest: "osoba z odmiennej grupy kulturowej".

Top 30 narodowości

Najpopularniejsze narodowości w Holandii 2022, według kraju pochodzenia (choć niekoniecznie obywatelstwa):
400 tys. Turków
384 tys. Indonezyjczyków
380 tys. Niemców
386 tys. Marokańczyków
349 tys. Surinamczyków
250 tys. Polaków
151 tys. Antyle i Aruba
113 tys. Belgów
110 tys. Ukraińców
88 tys. Niemców
78 tys. (b.)Jugosłowian
57 tys. Syryjczyków
53 tys. z byłego ZSRR
50 tys. Chińczyków
50 tys. Brytyjczyków
49 tys. Irakijczyków
49 tys. Włochów
48 tys. Bułgarów 
42 tys. Hindusów
42 tys. Hiszpanów
41 tys. Rumunów
41 tys. Chińczyków
38 tys. Włochów
38 tys. Afganów
36 tys. Francuzów
31 tys. Irańczyków
25 tys. Portugalczyków
25 tys. Erytrejczyków
22 tys. Amerykanów
12 tys. Brazylijczyków

Polacy stanowią 14% ludności bez holenderskiego paszportu a 1,5% ogółu ludności. 93% mieszkańców Holandii posiada holenderskie obywatelstwo. Holandia nie byłaby Holandią gdyby nie miała za sobą pięciu wieków imigracji. Niemal wszyscy Holendrzy mają na przestrzeni ostatnich 500 lat cudzoziemskich przodków.

Wyznaniowo Holandia liczy:

56% bez wyznania,
20% Rzymskich Katolików,
14% Protestantów,
6% Muzułmanów
1% Hinduizm,
1% Buddystów,
2% inne.

 

Przeczytaj także:

[Aktualizacja od 2013 r.]