Trzy prawa Holendra

Choć pozornie religia zdaje się nie grać już żadnej roli w życiu przeciętnego Holendra to jednak naród ten wychowany jest z biblią i w duchu ich wielkiego spirytualnego przywódcy: Jana Kalwina. Ideologiczna rewolucja reformacji sprzed 500 lat odbiła się głęboko na charakterze współczesnego Holendra.

 rewolta ikonoklastów
Protestancki bunt przeciw kościołowi katolickiemu zaowocował rewoltą ikonoklastów - czyli niszczeniem podobizn świętych w kościołach.

Kalwin i protestancka filozofia już od 500 lat formuje charakter tego narodu. Także holenderskich katolików będących zawsze pod dominującym wpływem protestantów. Poniższe trzy cechy charakteryzują holenderski kalwinizm i tym samym charakteryzują ten naród: 

Trzy cechy Holendra

1. Każdy cent szanować i o każdy cent do zarobienia warto się ubiegać.

Holender pieniądz szanuje i jego zdobywanie jest większym priorytetem niż honor i duma (w przeciwieństwie do Polaka dla którego do dobrego tonu należy pogarda pieniądzem).

2. Każdemu posądzeniu o bogactwo zaprzeczyć, ukryć je lub usprawiedliwić.

Holender nigdy nie przyzna, że jest zamożny. Zawsze będzie miał garść argumentów zaprzeczających lub usprawiedliwiających dobrobyt.

3. W każdym wypadku twierdzić, że jest się biednym.

Bieda, oszczędność i skromne życie jest chętnie omawiana. Osoby zarabiające dwie średnie krajowe bez żenady stwierdzą, że im się nie przelewa.

Holenderska biblia protestantów
Uhonorowanie druku holenderskiego tłumaczenia biblii z Delft w 1579.

W bardziej rozwiniętej wersji, tak Holendrzy opisują swoje typowo kalwinistyczne cechy charakteru:

  • skromne, powściągliwe zachowanie (ingetogen gedrag),
  • powściągliwość w wyrażaniu emocji (ingetogen in het uiten van emoties),
  • brak obnoszenia się z sukcesem lub majątkiem, nie przywiązywanie do tego wagi (niet te koop lopen met je successen, kapitaal of bezittingen en daar weinig waarde aan hechten),
  • sztywne zasady, pryncypialność (starheid in principes),
  • oszczędność (soberheid, zuinigheid),
  • gospodarność (zuinigheid),
  • cierpliwość (lijdzaamheid),
  • wysoka etyka pracy (arbeidsethos)