Trzy prawa Holendra

Choć pozornie religia zdaje się nie grać już dzisiaj żadnej roli w życiu przeciętnego Holendra to jednak naród ten wychowany jest z ręką na biblii i w duchu ich wielkiego spirytualnego przywódcy: Jana Kalwina. Ideologiczna rewolucja jaką była 500 lat temu Reformacja odbiła się głęboko na charakterze współczesnego Holendra.

Kalwin i protestancka filozofia już od 500 lat formuje charakter tego narodu. Także holenderskich katolików będących zawsze pod wielkim wpływem wszechobecnych protestantów.

Poniższe trzy cechy charakteryzują holenderski kalwinizm i tym samym charakteryzują ten naród: 

1. Każdy cent szanować i o każdy cent do zarobienia warto się ubiegać.

Holender pieniądz szanuje i jego zdobywanie jest większym priorytetem niż honor i duma, w przeciwieństwie do Polaka dla którego do dobrego tonu należy pogarda pieniądzem.

2. Każdemu posądzeniu o bogactwo zaprzeczyć, ukryć je lub usprawiedliwić.

Holender nigdy nie przyzna, że jest zamożny. Zawsze będzie miał garść argumentów zaprzeczających lub usprawiedliwiających dobrobyt.

3. W każdym wypadku twierdzić, że jest się biednym.

Bieda, oszczędność i skromne życie jest chętnie omawiana. Osoby zarabiające dwie średnie krajowe bez żenady stwierdzą, że im się nie przelewa.

Holenderski dom

W bardziej rozwiniętej wersji, tak Holendrzy opisują swoje typowo kalwinistyczne cechy charakteru:

3 cechy Holendra- skromne, powściągliwe zachowanie (ingetogen gedrag),

- powściągliwość w wyrażaniu emocji (ingetogen in het uiten van emoties),

- brak obnoszenia się z sukcesem lub majątkiem, nie przywiązywanie do tego wagi (niet te koop lopen met je successen, kapitaal of bezittingen en daar weinig waarde aan hechten),

- sztywne zasady, pryncypialność (starheid in principes),

- oszczędność (soberheid, zuinigheid),

- gospodarność (zuinigheid),

- cierpliwość (lijdzaamheid),

- wysoka etyka pracy (arbeidsethos)