Holenderskie krowy już nie tańczą, czyli robotyzacja rolnictwa

Krowy na holenderskich łąkach są coraz rzadszym widokiem. Wolny wypas się nie opłaca. Jest zbyt pracochłonny. W kwietniu 2015 r. Unia Europejska zniosła kwoty mleczne co przyniesie znaczny wzrost hodowli krów mlecznych w Holandii. Jednak krowy pozostają w zrobotyzowanych oborach - bo taniej.

Nostalgia za krową

Holendrzy chcą widzieć krowy na pastwiskach. Rząd podejmuje plany aby krowy wróciły na zieloną trawę. Ten odwieczny ikon Holandii szybko przestaje istnieć. To się nie opłaca. Wymaga więcej ludzkiej pracy niż zrobotyzowana obora.

robotyzacja rolnictwa
Karuzela automatycznego dojenia krów.

Mleczny robot

Przeciętna ferma mleczna w Holandii liczy ok. 100 krów. Nowoczesna obora ma obszerniejsze i wygodniejsze legowiska i drogi dla krów, zaopatrzona jest w automat paszowy i dojarski. Nawóz automatycznie transportowany do instalacji produkującej biogas.

Krowa na własne życzenie wchodzi - z reguły trzy razy dziennie - do "mlecznego robota" który starannie myje jej wymiona, nakłada ssawki i doi, precyzyjnie rejestrując w komputerze uzysk mleka od każdej krowy, którą robot rozpoznaje automatycznie. Krowy zaopatrzone są w aparat który komunikuje z robotem paszowym i mleczarskim. W ten sposób roboty wiedzą ile paszy należy danej krowie dostarczyć i ile mleka otrzymają. Taka fabryka mleka funkcjonuje zupełnie automatycznie, niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych.

robotyzacja rolnictwa
Dojarka samoobsługowa.

Krowie życie w liczbach

 • Obecnie Holandia liczy 20 tys. farm mlecznych. Do roku 2019 ma być 30 tys.
 • Krowa na pastwisku je dziennie ok. 80 kg trawy.
 • Krowa w oborze przeznacza dziennie 2 godz. na jedzenie i picie.
 • Krowa śpi tylko 20 min. na dobę.
 • Krowa warzy 500-600 kg.
 • Holenderska krowa daje 25-40 litrów mleka dziennie i produkują mleko 315 dni w roku.
 • Statystycznie 8 tys. litrów mleka rocznie z rekordzistkami do 12 tys. litrów.
 • Najlepsze krowy produkują w swoim życiu 100 tys. litrów mleka.
 • W wieku 4-6 lat tak intensywnie dojona krowa idzie do rzeźni choć w optymalnych warunkach mogłaby żyć 20 lat.
 • Rekordzistka świata dała jednego dnia 111,2 l mleka.
 • W roku 2019 Holandia liczyła 3,8 mln sztuk bydła w tym 1,6 mln krów mlecznych (w roku 2013 Holandia liczyła 4,1 mln szt. bydła z tego 1,6 mln krów mlecznych).
 • Ilość gospodarstw mlecznych spada i w 2019 było ich 15 tys. Przeciętne gospodarstwo mleczne posiada niemal 100 krów a sto największych gospodarstw 500 krów.

Krowi taniec

Małe rzecz a cieszy... taniec holenderek. Holandia ma swoje małe osobliwości jak np. pierwsze śledzie, zbieranie czajczych jajek i... taniec krów.

Gdy wreszcie przychodzi wiosna, słoneczko przygrzeje i trawka się mocniej zazieleni to po długim czasie z obór krowy wypuszczane są na łąki. Ten moment jest wdzięcznym tematem na YouTube. Krowy wybiegają na zieloną trawkę tańczą z radości. Dość żarcia kukurydzianej paszy i siana! Nareszcie trawka, wolność i słoneczko! Podskakujące z radości krowy są pociesznym widokiem.