Polska droga krzyżowa po Europie

Lato 2010. W Polsce trwa surrealistyczna Wojna o Krzyż. Krzyż na rozstaju polskich dróg. W lewo czy w prawo? Nigdzie! Tylko se pod tym krzyżem mordy poobijamy!

suszone ryby nad Bugiem

Siedzę tu sobie nad brzegiem Bugu w towarzystwie dobrodusznego Białorusina - artysty rzeźbiarza - takiego jak w tych rejonach dużo, wycinających z lipy świątki i rycerzy. Zakąszamy suszonymi karasiami (białoruskim obyczajem) i tak sobie o Słowianach rozprawiamy. Według niego to:

Polak by jedną dupą na dwóch fotelach chciał siedzieć: pić łyski po zapadniemu ale też leżeć krzyżem przed matkom boskom samogonną

Nie mogę mu nie przyznać racji. Polska w swej historii zawsze byłą i jest targana przeciwnościami; chęcią należenia do bogatego Zachodu ale z duszą lgnącą do Wschodu. Nic lepszego jak jeździć Audi i jeść pierogi ruskie. Na początku XXI wieku te pragnienia zaczęła wyrażać nowopowstała partia Prawo i Sprawiedliwość braci Kaczyńskich.

polska wojna o krzyż

Tymczasem na Karkowskim Przedmieściu w Warszawie zderza się ze sobą Polska Katolicka, Polska Radia Maria, Polska Tradycyjna i Zachowawcza z tą Nową Polską która ma być Nowoczesna, Progresywna i Europejska. Oba te nurty są dosyć równo w Polsce reprezentowane, co widać po wynikach wyborów. Ale oba te nurty siedzą często i w jednym człowieku. W trakcie biesiad, w których  uczestniczę, duża "plazma" nieustannie zdaje relacje z tej Wojny o Krzyż. Na ekranie przesuwa się patriota, ksiądz, polityk. Dziwne przedstawienie którego szczegółów nie znam.

Goście biesiadni podzielają moje zdziwienie ta absurdalna sytuacją ale jednocześnie resztę wieczoru spędzają na zażartej dyskusji na temat tego krzyża. "Wojna o Krzyż" zaczęła się znacznie wcześniej, w 1990 roku, gdy Kościół zaczął skwapliwie przejmować spuściznę po PZPR. 

Przesądy i zabobony

Z grubsza przyjmuje się, że średniowiecze trwało od 476 do 1600 roku (w zależności od regionu Europy). Okres ten cechowała głęboka wiara i religijna żarliwość. Człowiek był pełen obaw i przesądów. Przesądy określały jego życie pełne trwogi.

Renesans rozpoczął się w XIV wieku i trwał do XVII w. Renesans był okresem odrodzenia aż do oświecenia. To był okres nadziei a rozwój nauki zepchnął na margines strach i przesądy. Ludzie uczyli się używać logicznego myślenia oraz malała akceptacja nauk kościoła katolickiego. Renesans był więc początkiem końca tradycyjnego kościoła katolickiego.

Pogańscy katolicy

W pewnej wsi na Polesiu odwiedziłem muzeum parku narodowego i dowiedziałem się, że te tereny do 1945 roku zamieszkiwali w 46% wyznawcy prawosławia (Polacy nazwali ich dla politycznego uproszczenia Ukraińcami) a Polacy stanowili ok. 12% mieszkańców.

We wsi obok na drogę wyszła chłopka zainteresowana moim fotografowaniem. Opowiedziała mi jak to było na tych ziemiach w okresie powojennej "katolicyzowania" Polesia (akcja Wisła). Sama była jeszcze w cerkwi chrzczona. Kobieta ze złością powiedziała: "teraz nie ośmielają się podnieść ręki na krzyż, ale wtedy się nie bali!" (miała na myśli lata powojenne i niszczenie cerkwi i cmentarzy prawosławnych w jakie niemal każda wieś była bogata).

Polski naród nie przeszedł jeszcze renesansu ani reformacji. Takie są skutki. Jeszcze długa droga do Europy.

Przeczytaj także: