Co to znaczyło otrzymać prawa miejskie?

Historia naszej cywilizacji to historia miast. Sparta, Rzym, Florencja, Amsterdam, Kraków. Słuchając przewodnika opowiadającego nam historię niejednego miasta w  Polsce pada stwierdzenie "osada otrzymała prawa miejskie w roku 1363", lub  "miasto powstało na prawie magdeburskim". Ale co my o tym prawie wiemy?

średniowieczne miasto
Średniowieczne miasto Carcassonne.
 • Polacy przywiązują wielką wagę do Praw Miejskich gdy akurat Prawa Miejskie historycznie Polaków nie dotyczyły. O peryferyjnych miasteczkach mówi się z dumą, że posiada prawa miejskie. Tymczasem Prawa Miejskie miały znaczenie w czasach feudalnych i nie mają żadnego znaczenia współcześnie. Wiele osad miało prawa miejskie w średniowieczu, jednak my żyjemy w XXI wieku. Dla przykładu; duże holenderskie miasta jak Almere, Haga i Lelystad nie mają prawd miejskich.
 • Polacy mają kompleks i obsesję na punkcie miasta. Objawia się to m.in. wiedzą nt praw miejskich. To znaczy nikt tych praw nie zna, ale ważne jest, że jego miasto takowe prawa posiada i to już od dawna. Regularnie także spotykam się z "polską wiedzą", że miasto Haga miastem nie jest bo nie ma praw miejskich. Tymczasem prawa miejskie nadawali w średniowieczu feudałowie i te prawa miały wówczas duże znaczenie. Haga była w tym czasie bardziej częścią wsi rybackiej Scheveningen z pobliskim zamkiem i jakoś nikomu tam prawa miejskie nie były potrzebne. Jednak po średniowieczu prawa miejskie przestały mieć znaczenie i w Holandii zostały zniesione w 1798 r. Tak więc współcześnie żadne holenderskie miasto nie ma praw miejskich. 

Ale któż w Polsce wie co to jest prawo magdeburskie?! Po co komu prawa miejskie? W średniowiecznej Europie poza malutką grupą feudałów, magnatów i króli nikt nie był wolny. Każdy człowiek "należał" do swojego Pana. Pan był ich właścicielem i Pan stanowił dla nich prawa. Przyszedł jednak czas, że progresywni feudałowie poczęli nadawać mieszkańcom osad pewne wolności widząc w tym także interes dla siebie. Prawa miejskie rozprzestrzeniały się po Europie zgodnie z postępem nowoczesnej cywilizacji i rozwojem miast, rozpoczynając od "kolebki naszej cywilizacji" czyli Rzymu poprzez średniowieczne miasta południowej i zachodniej Europy. Miasto Magdeburg - jedno z najważniejszych miast Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego pod panowaniem Ottona I ustanowiło swoje prawo w roku 1035 a pierwsze miasta holenderskie dorabiały się swoich praw miejskich w następnych latach jak to zrobił Deventer, Groningen, Stavoren, Utrecht (1122 r.). Niektóre miasta ustalały swoje prawa z inicjatywy samych mieszkańców.

Prawo magdeburskie integrowało Wschód z Zachodem

W tym czasie Polska była jednym z państw satelitarnych Niemiec i stała jeszcze na progu chrześcijaństwa i modernizacji. Postęp przychodził jak zawsze z Zachodu. Przychodził postęp, handel, oświecenie, rozwój i nowoczesne rozwiązania głęboko siedzącej jeszcze w feudalizmie Polsce gdzie tylko garstka szlachty i magnatów miała wolność i przywileje a cały naród był praktycznie ich niewolnikami, "ludźmi dziedzica" czyli jak się to mówi chłopami pańszczyźnianymi.

Feudałowie Zachodniej Europy widzieli już w rozwoju miast szanse na rozwój i większy zarobek gdy tymczasem polscy feudałowie dbali jedynie o to aby ich poddani nie "uciekali do wolnych miast".

Średniowieczny Kraków
Średniowieczny Kraków.
Przez wieki polski chłop pańszczyźniany (niewolnik) nie miał prawa zamieszkać w mieście. To nadal funkcjonuje w prawie "obywatelstwa" Warszawy.
 • Dla przykładu miasto Lubartów dopiero w roku 1866 nakazem carskim stało się wolnym miastem, gdy do tej pory różni feudałowie władali tym miastem i sprzedawali go sobie nawzajem (Panowie: Firlej, Zasławski, Wiśniowiecki, Lubomirski, Sanguszko)  wraz z mieszkańcami tak jak się rzeczy własne sprzedaje. Lubartów jest przykładem jak długo istniał zacofany system feudalny na wschodzie Europy
prawa miejskie w Polsce
Prawa miejskie (przywilej lokacyjny) miasta Krakowa wydany przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego w 1257 r. oraz po prawej strona tytułowa polskiego wydania Prawa Magdeburskiego autorstwa Pawła Szczerbicza, Lwów 1581.

Bogate miasta dawały zysk feudałom

Jak zawsze wszystkie wydarzenia historyczne mają swoje źródło w chęci zysku. Feudał przyznawał prawa miejskie które dawały mieszkańcom miasta wiele przywilejów przyczyniających się do szybkiego rozkwitu miast i nabijania podatkami kasy feudała.

Prawem magdeburskim posługiwano się w wielu miejscowościach zamieszkanych także przez Polaków. Jednakże w początkowym okresie osadnictwa na prawie niemieckim od XIII do poł. XVI wieku liczba ludności niemieckiej w miastach i wsiach mogła wynosić nawet 50%. Również pierwszymi zasadźcami i wójtami byli w tych miejscowościach w większości Niemcy.

Magdeburskie prawa miejskie
Stary Magdeburg oraz lokacja miast na prawie magdeburskim w naszej części Europy.

Prawa miejskie:

 • Prawo do budowy murów wokół miasta
 • Prawo prowadzenia rynku handlowego i zarobku z tego tytułu,
 • Prawo składowania i pierwokupu towarów przewożonych przez to miasto
 • Prawo pobierania opłat tranzytowych (myto)
 • Czasami miasta miały także prawo wydawania swojej własnej monety.
 • Bardzo ważnym było prawo wolności osobistej według zasady "miejskie powietrze czyni wolnym" co znaczyło, że mieszkaniec miasta nie był niczyim poddanym (np. chłopem pańszczyźnianym) i mógł się wolno poruszać i żyć. To prawo w istocie uniemożliwiało polskim chłopom osiedlać się w miastach.
 • Prawo do samostanowienia i obsadzania stanowisk w radzie miejskiej w wyborach wśród znamienitych mieszczan.
 • Prawo własnego orzekania sądowego i prawodawstwa  na terenie miasta.
 • Prawo pobierania podatków od rezydentów.

Takie średniowieczne, nowoczesne prawo rozlewało się po Europie. Miasta Lubeka, Magdeburg stał się ważnymi centrami ekonomicznymi i na wschód od rzeki Łaby powstawały nowe centra handlowe. Miasta Śląska, Czech, Słowacji a także (obszaru dzisiejszej) Polski przyjmowały jako wzór prawo Magdeburskie. Pierwsze miasta na obszarze dzisiejszej Polski powstałe na prawie magdeburskim to miasta śląskie i pruskie. [zobacz linie czasową powstawania miast na prawie niemieckim].

Także Warszawa, Kraków i wszystkie miasta nad Wisłą powstawały w XIII i XIV wieku właśnie na niemieckich prawach miejskich i były zakładane przez niemieckich kupców za zezwoleniem miejscowych feudałów. Zapożyczanie sobie niemieckiego prawa magdeburskiego przez inne nowo powstające miasta było po prostu łatwiejsze niż tworzenie nowych praw dla mieszczan; kupców i rzemieślników którzy i tak pochodzili głównie z Niemiec, Niderlandów lub byli (niemieckojęzycznymi) Żydami. Wraz z rozwojem centralnego państwa prawa miejskie stopniowo wychodziły z użycia. Wraz z rewolucją francuską - będącą następnym milowym krokiem w rozwoju Europy - zniesiono prawa miejskie a od tej pory nadawanie praw miejskich ma już tylko wymiar symboliczny. Jak to miało miejsce np. w wypadku Hagi która prawa miejskie otrzymała dopiero w roku 1811 co dla wielu się "już nie liczy" i spotyka się stwierdzenia, że Haga jest nadal wsią. Faktem jednak jest, że niektóre z praw miejskich Haga otrzymała już w XIV-XVI wieku.

  średniowieczne tortury
  W dawnych czasach stosowane były bardzo surowe i straszne kary, takie jak obdzieranie ze skóry na żywca lub wycinanie wnętrzności - także na żywca.

  Surowe prawo miejskie obniżało przestępczość

  W średniowiecznych miastach przestępców karano surowo i publicznie aby byli przestrogą dla innych a poniżeniem dla nich samych. Do najlżejszych kar należało wsadzanie w dyby, zawieszanie na murach ratusza w klatce lub przywiązywanie do pala i to na wiele dni aby wszyscy mieszkańcy miasta mogli zobaczyć i potępić przestępcę. Kary cielesne lub wygnanie z miasta także było srogą formą poniżenia. Najpowszechniejszą karą była  kara śmierci z publiczną egzekucją przez - najmniej bolesne - ścięcie głowy. Plebs zazwyczaj wieszano co było już boleśniejsze. Łamanie kości kołem lub ćwiartowanie; rozrywanie kończyn czterema końmi - było znacznie boleśniejszą karą śmierci a najcięższą karą dla bluźnierców i czarownic było spalenie na stosie.

  Współczesne społeczeństwa Zachodniej Europy formowane w średniowiecznych miastach szanują znacznie bardziej własność prywatną niż narody wywodzące się z "Dzikich Pól" Wschodniej Europy gdzie długo panowało bezprawie lub prawo ustanawiał dowolnie miejscowy watażka. Dlatego kradzież czegokolwiek jest tak mocno wpisana w charakter narodów na wschód od Odry.

  Przeczytaj także:

  [Aktualizacja z 2010 r.]