Gdzie ludzie są ufni i szczęśliwi

Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że Holendrzy są dzisiaj mimo wszystko znacznie szczęśliwsi niż byli 25 lat temu. Jeśli wierzyć ankietom Holendrzy są bardzo zadowolonym narodem. 

happy

W roku 2008 około 63% Holendrów na pytanie „czy jesteś szczęśliwy?” odpowiadało pozytywnie. Aż 56% Holendrów czuje się „bardzo szczęśliwymi”. 25 lat temu (1983) szczęśliwym czuło się tylko 44% społeczeństwa Niderlandów.

W roku 2017 już 88% Holendrów jest szczęśliwych i zadowolonych ze swojego życia.

Podobny wzrost odpowiedzi pozytywnych dano na pytanie „czy ludziom można ufać?” Poczucie szczęścia i zaufania do bliźniego wzrosło w minione 25 lat o około 33%. Holendrzy mają względnie duże zaufanie do innych, do swego otoczenia, ale także, mimo standardowego narzekania (ned.: mopperen) mają zaufanie także do swoich polityków. Można spekulować jakie są powody tak pozytywnych wyników badań.

Pozytywizm wbudowany w charakter

Czy to charakter narodu odpowiadającego z przyzwyczajenia pozytywnie, czy standardowa obłuda? Czy może po prostu oni są szczęśliwsi od nas? Od nas; Słowian - melancholików, fatalistów i urodzonych pesymistów? W międzynarodowych badaniach porównawczych Polacy zawsze wypadają na smutasów, gdzieś na końcu tabeli w sąsiedztwie Rosjan i Ukraińców.

Zaufanie do ludzi i instytucji

Z danych biura statystycznego za 2017 rok wynika, że Holendrzy mają największe zaufanie do policji a najmniejsze do kościoła. 

zaufanie

[Aktualizacja z 2009 r.]