Gdzie lepiej żyć? Polska przestaje być biednym krajem

Według Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, w roku 2006 Holandia stała na szóstym miejscu w wysokości produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca w Europie i w roku 2020 lista wygląda podobnie choć biedniejsze kraje pną się na liście znacznie szybciej w górę niż te najbogatsze. Polska szczególnie.

PKB Europa 2020

Czy pieniądz daje szczęście?

Tak, pieniądz daje szczęście, czy raczej poczucie szczęścia, ale tylko w wypadku gdy masz więcej pieniędzy niż otoczenie z którym się porównujesz. Gdy dobrobyt wszystkich wokół ciebie rośnie równo z twoim dobrobytem - pieniądz ci szczęścia nie daje.

Od 2006 r. Polska zrobiła ogromny postęp w doganianiu poziomu życia bogatych państwa zachodnich. Już dawno zaobserwowałem, że w Polsce nigdy nie było tak dobrze jak jest teraz z wyjątkiem jednego; liczba malkontentów nie spada a może nawet rośnie. Paradoksalnie im bardziej rośnie dobrobyt tym więcej poczucia dystansu do najbogatszych.

Produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca w Europie

Lata minęły odkąd zamieściłem tą pierwszą tabelę PKB państw europejskich (nie tylko unijnych). Czas na porównanie. W obu tabelach średnia PKB dla 27 krajów UE wynosi 100.

PKB 2006
W 2006 r. PKB na mieszkańca Polski było 2,5-raza mniejsze niż Holandii. W roku 2020 już tylko 1,5-raza mniejsze.

Obserwuje się trend zrównywania różnic między biednymi i bogatymi. Ten trend widać zresztą na całym świecie; niegdyś najbiedniejsze kraje świata jak Turcja, Chiny, Indonezja, Wietnam, Pakistan i Indie szybkimi krokami podnoszą swój dochód choć droga jeszcze daleka aby dorównać najbogatszym z Zachodu. 

PKB 2013
* ta niezwykle wysoka pozycja Luksemburga jest częściowo spowodowana dużym ponadgranicznym rynkiem pracy w tym kraju lub jak niektórzy mówią cynicznie: "Luksemburg to największa jaskinią zbójców w Europie".

Z porównania obu tabel wynika, że wiele krajów z dołu listy podnosi swój dochód narodowy gdy tymczasem te tradycyjnie najbogatsze kraje mają coraz więcej trudności aby utrzymać swój standard życia.

PKB Europa 2015

Polska dogania

Przypuszczam, że kraje jak Francja, Włochy, Cypr i Hiszpania będą dalej spadać w tym "rankingu" dobrobytu, gdy tymczasem gdy Polska gospodarka będzie rosła w tym tempie, to za kolejne siedem lat Polska może zając bardzo przyzwoitą średnią europejską w okolicach poziomu życia Włochów i Hiszpanów.

"Doganianie najbogatszych" szczególnie wyraźnie widać gdy się zmierzy wzrost PKB, przyjmując rok 2005 za "100" w porównaniu do roku 2013 (nowszych danych Eurostat brak).

wzrost PKB w latach

Koszty życia (2019) w Polsce są 2x mniejsze niż w Holandii i 3x mniejsze niż w Szwajcarii. Tańsze życie jest tylko na wschód od Polski (białoruś i Ukraina). Koszty życia w Amsterdamie są także 2x wyższe niż w Warszawie. Aby więc żyć w takim samym standardzie w Amsterdamie jak w Warszawie powinieneś w 2019 r. zarabiać 20 tys. zł (€4650)  [żródło].

2017

Gy spojrzymy na PKB na głowę mieszkańca Polski i Holandii - wyraźnie widzimy "wspinanie się" Polski na drabinie dobrobytu i spadek Holandii.

PKB regionów Europy w 2017
Statystyki roku 2017 wykazują, że Warszawa już dołączyła do najbogatszych regionów Europy. Teraz tylko reszta Polski.

Gdzie leży przyszłość polskiego emigranta?

Powyższe m.in. skłania mnie do przekonania, że przyszłość w Polsce można widzieć optymistycznie i radziłbym młodym, szargającym swe zdrowie i nerwy w pracą przy pomidorach, na budowach i w rzeźniach Holandii - wracaj do kraju i buduj swoją przyszłość u siebie! 

PKB 2017

Jest tylko problem z milionami trwale okaleczonych, zawodowych malkontentów, dla których Polska nigdy nie będzie warta dla Niej pracować. Wybiorą życie najmity, chętnie nazywając się patriotami.

źródło: Eurostat

Polska 2019
Artykuł z początku 2019 r. nt. Polski i jej olbrzymich osiągnięć gospodarczych od roku 1989.
Z naszego archiwum 2014 r.

Czyżby pieniądze nie dawały Polsce szczęścia?

Budżet UE na rok 2016 wynosić będzie 144 miliardy euro z tego około 14 mld dla Polski, 9,3 mld na uchodźców i 0,5 mld dla Turcji - kraju który ma zatrzymać falę uchodźców do Europy. Z ostatniej chwili: z nożem na gardle UE daje Turkom jednak 3 mld na zastopowanie wędrówki ludów.

Ile płacą lub otrzymują poszczególne kraje UE na głowę mieszkańca? Poniższa statystyka z Der Spiegel jednych (pomarańczowych) strasznie wkurza a pociesza innych (niebieskich). 

saldo budżetowe UE 2014

W roku 2014, na głowę mieszkańca, Holendrzy zapłacili Unii prawie 280 euro - o tyle więcej niż sami otrzymali. Najwięcej "zarobiły" na głowę mieszkańca małe pod względem ilości mieszkańców kraje Wschodniej Europy.

Sprawiedliwy podział?

Czyli jest dobrze; bogaci pomagają biednym. Najbogatsze kraje Zachodniej Europy finansują kraje najbardziej zacofane. 

Pozostaje tylko pytanie dlaczego ci biedni i są tak niezadowoleni?!

Patrząc z daleka na Polskę wygląda na to, że pieniądze nie dają Polsce szczęścia.

[Aktualizacja z 2015 r.]