Żubr z Amsterdamu i jego potomstwo w Białowieży

W latach trzydziestych XX wieku zaczęto ratować żubry przed całkowitym wymarciem. Jednym z praojców dzisiejszych żubrów jest także żubr-byk z amsterdamskiego ogrodu Zoologicznego Artis.

Zagłada żubra z początku XX wieku

Car Aleksander I Romanow objął żubry ochroną i w XIX wieku żyło ich w Puszczy Białowieskiej aż 1900 osobników. Jednak w 1888 r. Puszcza Białowieska stała się prywatnym terenem łowieckim, w którym wypuszczano także inną zwierzynę łowną oraz  pasło się tam bydło. Nadmiar zwierząt stał się śmiertelnym zagrożeniem dla żubra z powodu niedostatecznej ilości pożywienia. Następnie I wojna światowa a po niej wojna polsko-rosyjska spowodowała chaos w którym przemierzające armie i kłusownicy wybili ostatnie żubry.

W 1921 r. zastrzelono ostatniego dzikiego żubra w Polsce, a w 1926 r. ostatniego na Kaukazie, po czym w ogrodach zoologicznych i kolekcjach prywatnych pozostało tylko 56 okazów. Kilka żubrów z tych 56 stanowiło podstawę obecnych stad liczących ponad pięć tysięcy osobników, które ponownie wędrują po Europie. Żubr Schaljapin był jednym z tych praojców.
 

Żubr w Amsterdamie
Żubr Schaljapin w wieku 8 lat w amsterdamskim ogrodzie zoologicznym Artis, rok 1927. Wypchany żubr Schaljapin znajduje się w regionalnym Muzeum w Oudenbosch.  Przed I wojną światową żubry żyły jeszcze w Puszczy Białowieskiej (wówczas ziemie rosyjskie) ale w trakcie wojen, chaosu i bezprawia wytępiony. Po wojnie w latach 20. pozostało na świecie ok. 200 żubrów głównie w prywatnych kolekcjach i ogrodach zoologicznych. Także amsterdamski Artis wziął udział w programie przywracania żubrów w Europie zakupując w 1921 r. ten egzemplarz byka za zawrotną wówczas sumę 9 tys. guldenów. Pradziadem wszystkich białowieskich żubrów jest siedem ocalałych w Europie egzemplarzy. 

6 listopada 1919 r. w majątku Scharbow w Meklemburgii-Pomorzu (niedaleko Szczecina) urodził się żubr, nazywany Schaljapin (na cześć wówczas słynnego rosyjskiego piosenkarza operowego Szalapina). To był jeden z ostatnich żubrów-samców na świecie. 

  Żubry
  Amsterdamski ZOO Artis oraz berliński ogród zoologiczny rozpoczęły w 1931 r. program ratowania niemal wymarłego żubra. Na początku XX wieku wszystkie żubry żyły już tylko w ogrodach zoologicznych bo arystokracja polsko-rosyjska doszczętnie je wybiła już w XIX w. 

  Amsterdamskie ZOO Artis

  W 1921 Schaljapin był pierwszym żubrem, który przeniósł się do Artis. Do 1927 był tam jedynym żubrem. W tym też roku Armand Sunier został dyrektorem zoo w Amsterdamie. Ten wizjoner doceniał zagrożenie dla istnienia żubrów i dzięki ukierunkowanemu programowi hodowlanemu starał się zapobiec wyginięciu tego stworzenia. Uważał, że Artis powinien odgrywać aktywną rolę w ochronie żubra i dlatego chciał kupić odpowiednią krowę dla ich żubra Schaljapina. Nie było to łatwe: spośród 56 okazów, które wciąż żyły w europejskich parkach dzikich zwierząt, należało wybrać zwierzęta genetycznie zdrowe i niespokrewnione. W końcu znalazł w Berlinie odpowiednią krowę żubrową. W 1932 roku urodziło się cielę, pierwsze ze 145 żubrów, których dostarczył Europie Artis. Po wojnie potomkowie żubrów z różnych hodowli trafiły do Białowieży.

   Żubry

   Schaljapin zmarł w 1937 roku po wybuchu pryszczycy w Holandii. Żubra wypchano i stanął w Muzeum Zoologicznym w Amsterdamie, potem w Naturalis w Leiden aż w 2013 roku wypchane zwierzę trafiło do muzeum regionalnego w Oudenbosch. 

   • W 2019 r. żyło w sumie 9112 żubrów, z czego 1792 w niewoli, 501 półdzikich i 6819 dzikich. W samej Polsce żyje obecnie 2320 żubrów a w Holandii 70.

   Przeczytaj także: