Narodowy ptak, symbol Niderlandów

W wielu krajach symbolem narodowym jest orzeł lub co najmniej kogut. Wiele krajów w świecie wybrało rodzimy gatunek ptaka jako symbol narodowy. Polska go nie ma - ma już orła w herbie.

rycyk - holenderski ptak narodowy
Rycyk

Narodowym ptakiem Holandii jest rycyk (grutto, czasami nazywany także griet). Rycyk jest ptakiem łąkowym który przylatuje na wiosnę założyć rodzinę a zimy spędza w Zachodniej Afryce. Z grutto związane jest rymowane porzekadło "in mei leggen alle vogeltjes een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet" - każdy ptak składa jajka w maju, tylko kukułka i rycyk nie składają jajek w maju.
Drugim podobnym ptakiem łąkowym który wzbudzał niegdyś duże emocje w tym narodzie jest czajka (kievit).

rycyk - holenderski ptak narodowy
Rycyk
Narodowe ptaki wybranych krajów
Australia: emu
Austria: jaskółka
Belgia: pustułka
Białoruś i Litwa: bocian
Dania: łabędź
Francja: kogut galijski
Holandia: rycyk
Izrael: dudek
Niemcy: orzeł przedni
Stany Zjednoczone: bielik amerykański
Szwecja: kos
Włochy: wróbel apeniński

Przeczytaj także: