Holenderskie ptaki II

W Holandii rzucają się nam w oczy ptaki których w Polsce niełatwo zobaczyć. Szczególnie dużo ptactwa wodnego które w Polsce żyje dyskretnie a w Holandii łazi po ulicach.

W miastach powszechne są kosy (merel) lub szpaki (spreeuw), różne rodzaje gołębi (duif), kawki (kauw), sroki (ekster), na polach łatwo spotkać bażanta (fazant), wrony (kraai), wiele rodzai mew: mewa żółtonoga (kleine mantelmeeuw), mewa srebrzysta (zilvermeeuw), mewa śmieszka (kokmeeuw) i rybitwa (visdief). W kanałach nie brakuje też znanych nam kaczek, łabędzi i gęsi. [więcej o tych ptakach w pierwszej części >>>]

Poniżej ograniczam się do powszechnych ptaków żyjących na łąkach i w wodach Holandii mało nam znanych lub bardzo rzadkich w Polsce.

Ptaki powszechne w Holandii

Ptaki powszechne w Holandii

Ptasi słowniczek

Czajka - kievit [przeczytaj o wiosennym obyczaju fryzyjskim >>>]

Łyska - meerkoet

Ostrygojad - scholekster

Gawron - roek

Sójka - gaai

Rycyk - grutto

Kokoszka - waterhoen

Kormoran - aalscholver

Czapla siwa - blauwe reiger [więcej o czapli w Amsterdamie >>>]

Perkoz - fuut

Myszołów - buizerd

Kulik wielki - wulp

Bekas kszyk - watersnip

Krwawodziób - tureluur

Ptaki powszechne w Holandii

Według Dutch Birding Association w Holandii żyje na stałe lub czasowo 500 gatunków ptaków. 

Przeczytaj także: