Zasady urlopu macierzyńskiego w Holandii

Urlop macierzyński dla kobiet istniał już dawno. Nowością jest wydłużający się urlop macierzyński dla ojca lub partnera. Nowe zasady od 1 lipca 2020.

Najważniejsze rodzaje urlopów macierzyńskich w Holandii 2020 r.

Partnerverlof - urlop dla parnera

Urlop macierzyński dla partnera już istnieje (partnerverlof) na podstawie tzw. prawa WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). Ojciec lub partner ma prawo do 5 dni urlopu, oficjalnie zwącego się geboorteverlof. Do pobrania w ciągu pierwszych 4 tygodni po urodzeniu się dziecka lub nawet przed jego urodzeniem (zawsze po uprzedniej konsultacji z pracodawcą).

Od 1 lipca 2020 r. ten urlop geboorteverlof może być przedłużony o 5 tygodni do łącznie 6 tygodni. 

Geboorteverlof - urlop urodzinowy

Przy korzystaniu z geboorteverlof z okazji narodzin dziecka obowiązuje kilka zasad:

  • Najpierw musisz wykorzystać regularny urlop partnerski (partnerverlof).
  • Otrzymasz dodatkowo urlop z okazji narodzin dziecka na maksymalnie 5 tygodni roboczych.
  • Te dodatkowe tygodnie urlopu musisz wykorzystać w ciągu 6 miesięcy po porodzie. (Uwaga: podczas dodatkowego urlopu otrzymasz maksymalnie 70% wynagrodzenia z UWV)

Kiedy masz prawo do urlopu partnerskiego (partnerverlof)

O geboorteverlof możesz ubiegać się, jeśli jesteś partnerem matki dziecka. Zgodnie z prawem ma to miejsce, jeśli:

  • Jesteś z nią żonaty.
  • Jesteś jej zarejestrowanym partnerem.
  • Mieszkający wspólnie tworząc jedno gospodarstwo domowe.
  • Przyznajesz się do dziecka.

Jeśli decydujesz się spędzać więcej czasu z rodziną po porodzie musisz o tym umówić się z pracodawcą. Gdy nie jesteś pewny możesz to zrobić również po urodzeniu ale na co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu.

Urlop porodowy (geboorteverlof) czyli urlop partnerski (partnerverlof)

Geboorteverlof (urlop porodowy) nazywany jest także kraamverlof, vaderschapsverlof lub partnerverlof.

Pierwszy tydzień urlopu porodowego, dla partnera, opłaca pracodawca w 100 procentach zarobków. Pozostałe 5 tygodni wypłaca jako zasiłek UWV w wysokości 70% zarobków.

urlop macierzyński w Holandii

Urlop macierzyński i połogowy w Holandii

Kobieta ma prawo do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego (zwangerschapsverlof) do dnia porodu i co najmniej 10 tygodni urlopu połogowego (bevallingsverlof). Łącznie kobieta ma prawo do co najmniej 16 tygodni urlopu. Można także skorzystać z urlopu połogowego w ratach.

Obliczenie urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński trwa do dnia porodu włącznie. Początek urlopu obliczasz odliczając 6 tygodni wstecz od dnia wyliczonego terminu porodu.

Na urlop macierzyński musisz się udać nie później niż 4 tygodnie przed dniem porodu. Pozostałe 2 tygodnie możesz wziąć po porodzie doliczając do urlopu połogowego. Gdy na przykład weźmiesz 5 tygodni przed porodem, dodajesz 1 tydzień do urlopu połogowego. Jeśli Twoje dziecko urodzi się później niż przewidywany termin porodu, nie spowoduje to skrócenia urlopu połogowego.

Gdy dziecko urodzi się przedwcześnie: w takim przypadku dni skróconego urlopu macierzyńskiego należy dodać do dni urlopu połogowego. Całkowity okres urlopu wynosi zawsze 16 tygodni.

  • Przykład: przestajesz pracować 6 tygodni przed wyliczonym dniem porodu. Twoje dziecko rodzi się jednak 1 tydzień przed tą datą. Masz wtedy 5 tygodni urlopu macierzyńskiego i 11 tygodni urlopu połogowego. Łącznie 16 tygodni urlopu.

Dziecko urodzone później: należy ilość dni od wyliczonej daty do rzeczywistego dnia porodu dodać do okresu 16 tygodni. Całkowity okres urlopu trwa wtedy dłużej niż 16 tygodni.

  • Przykład: przestajesz pracować 6 tygodni przed wyliczonym terminem. Twoje dziecko urodzi się 2 tygodnie po tej dacie. Masz wtedy 8 tygodni urlopu macierzyńskiego i 10 tygodni urlopu macierzyńskiego. Łącznie 18 tygodni urlopu.

10-tygodniowy urlop połogowy można w porozumieniu z pracodawcą wykorzystać w ratach w maksymalnym okresie 30 tygodni po porodzie. Układ zbiorowy pracy CAO może przewidywać dodatkowe ulgi urlopowe.

Urlop macierzyński (zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Kobieta ma prawo do urlopu (zwangerschapsverlof) od 6 tygodni przed spodziewanym porodem. Następnie przechodzi  do urlopu połogowego (bevallingsverlof) który trwa minimalnie 10 tygodni (gdy dziecko urodzi się wcześniej, pozostałe dni z zwangerschapsverlof dodawane są do bevallingsverlof. Całkowity urlop macierzyński może więc trwać 16 tygodni. Jeśli z powodów zdrowotnych urlop miałby być dłuższy kobieta przechodzi na zwolnienie lekarskie (ziektewet).

Urlop rodzicielski (ouderschapsverlof)

Rodzic ma prawo do urlopu rodzicielskiego dla dzieci w wieku do dnia ósmych urodzin. Urlop naliczany jest według zasady 26 razy tygodniowych godzin pracy, czyli gdy pracujesz 40 godz./tyg. wynosi: 26 x 40 = 1040 godzin (130 dni roboczych). Urlop rodzicielski podejmuje się w konsultacji z pracodawcą.

Przeczytaj także: