500+ po holendersku

Jak wykazuje praktyka i statystyki nawet duża pomoc finansowa na utrzymanie dzieci nie skłania ludzi do ich posiadania. Holandia też ma swoje 500+ - bez efektu.

Generalnie w krajach byłego Bloku Wschodniego przyrost naturalny jest najmniejszy na świecie (od -1 do 0 procent). "Były Blok Wschodni" to może przestarzałe pojęcie, ale jednak w wielu statystykach Europa jest nadal wyraźnie podzielona wzdłuż byłej żelaznej kurtyny. W Zachodniej Europie przyrost naturalny jest także ujemny choć w mniejszym stopniu około 0,3 % co zawdzięczamy prędzej dopływowi cudzoziemców z Azji i Afryki niż własnym zasługom Europejczyków. Ale to tak na marginesie.

dofinansowanie dzieci

Ile Holandia dopłaca na dzieci?

1. Kinderbijslag - zasiłek rodzinny

Kinderbijslag wprowadził w 1941 r. Hitler w "jego Europie" i od tego czasu rodzic lub opiekun otrzymuje w Holandii, raz na kwartał, na każde dziecko, w zależności od wieku dziecka, następującą kwotę (2019): 0-5 lat: € 219,97; 6-11 lat: € 267,10; 12-17 lat: € 314,24.

  • Rodzice małoletnich dzieci co kwartał otrzymują zasiłek na dzieci (kinderbijslag) na swoje konto. Obecnie, w roku 2022, wynosi on € 230 (dzieci 0-5 lat), € 280 (6-11 lat) i € 330 euro (12-17 lat). Ten zasiłek rodzinny będzie podnoszony zgodnie z inflacją.
  • Strona SVB z informacjami na ten temat >>>


2. Budżet związany z dziećmi - kindgebonden budget

Kindgebonden budget jest państwową miesięczną dotacją na utrzymanie dziecka której wysokość jest ściśle związana z zamożnością rodziców. Generalnie jest to dotacja dla mało zarabiających. Dodatek ten zależny jest od wysokości całkowitych dochodów rodziny (lub rodzica) oraz ich stanu majątkowego.

W 2019 r. pełny dodatek otrzymuje rodzina o rocznych dochodach brutto nie przekraczających 20.941 euro. Przy większych dochodach kwota dodatku jest proporcjonalnie mniejsza.

Maksymalna kwota Kindgebonden budget wynosi 97,17 euro miesięcznie na jedno dziecko. Przy dwóch dzieciach: 179,58 oraz przy trzech: 203,92 euro.

Jeden rodzic wychowujący samodzielnie dziecko może otrzymać maksymalnie 3.139 euro rocznie.

dofinansowanie dzieci

3. Dofinansowanie do żłobka lub przedszkola - Kinderopvangtoeslag

Ten dodatek przysługuje tylko pracującym i jest także zależny od dochodów rodzica (lub rodziców) oraz od rodzaju żłobka/przedszkola i ilości godzin w nim przebywania. 

Przy całkowitym rocznym dochodzie do 19.433 euro dofinansowanie wynosi maksymalnie 96% kosztów żłobka/przedszkola.


4. Ulga podatkowa uzależniona od dochodu - inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Gdy oboje rodziców pracuje, może uzyskać ulgę podatkową (przy wypełnianiu podatków) na dzieci do 12 lat, gdy dochody roczne wynoszą minimalnie 4993 euro brutto.

Czyli ile dają na dzieci?

Przykład 2019. W optymalnych warunkach, pracujący rodzice z dwójką dzieci w wieku 4 i 7 lat mogą otrzymywać w przeliczeniu na miesiąc: 

€ 162 zasiłek rodzinny
€ 359 budżet związany z dziećmi
ok. 85% zwrotu kosztów żłobka/przedszkola
ok. € 200 ulgi podatkowej
Razem: 521 euro miesięcznie.

Oczywiście w każdym indywidualnym przypadku ta suma będzie inna chociaż przy dwójce dzieci w przybliżeniu wynosząca 500+ tyle, że w euro.

Przeczytaj także: