Bezpłciowa ludzkość nadchodzi

Mechanizacja i robotyzacja pracy uczyni zbytecznym siłę mięśni. Siła fizyczna była odwiecznym atutem mężczyzny. Siłą mógł mężczyzna dominować nad kobietą ale i kobiecie ta siłą byłą potrzebna aby wniósł pralkę na trzecie piętro.

Przewracające się normy i wartości

W zachodnim świecie, a szczególnie germańskim - od Berlina do Los Angeles - przewodnią rolę wiódł zawsze mężczyzna. Nadal podświadomie w naszych myślach z obojga płci; mężczyzna jest standardem. 

Osoba to mężczyzna
Manager to mężczyzna
Głowa rodziny to mężczyzna
Bóg oczywiście także jest mężczyzną.

gobelin
Gobelin z XVI wieku, przedstawiający rozgniewanego Boga i Adama zwalającego winę na Ewę.

Chrześcijaństwo przyczyniło się walnie do utrwalania męskiego świata. Księgi pisane tysiące lat temu w Azji wpływają nadal na sposób myślenia wielu fundamentalnych chrześcijan. Tysiącletnie nawyki oporne są na tak szybkie zmiany jakie zachodzą w naszym świecie w ostatnich dekadach.

Holenderskie nawyki

Media regularnie podają w nagłówkach: "kobieta czasowo szefem KLM" lub "kobieta mianowana burmistrzem Amsterdamu", itp. Gdyby tu chodziło o mężczyzn podano by jego nazwisko, nigdy płeć. W holenderskiej kulturze kobieta nadal spełnia rolę matki i gospodyni, mimo, że to już od co najmniej 30 lat nie odpowiada rzeczywistości.

z gazet 2018
Nagłówki z holenderskich gazet z 2018 r.

Człowiek to on - mężczyzna

W holenderskich mediach mężczyźni wymieniani są cztery razy częściej niż kobiety. 

Nawet w holenderskiej muzyce kobiety grają marginalną rolę w porównaniu z Polską. Na listach top 100 najlepszej holenderskiej muzyki wykonawcami będzie najwyżej 10% kobiet.

Także w holenderskiej sztuce znajdziesz niezliczone obrazy mężczyzn, portretów lub scenek grupowych, mężczyzn w statecznych i dumnych pozach. Kobiety figurują zazwyczaj jedynie jako żony u boku męża.

holenderski mistrz
Nie znajdziesz tu kobiety.

Jak było w Polsce?

W krajach słowiańskich ten stosunek równowagi męsko-damskiej jest lepiej zachowany. Może powodem tego był znacznie większy procent biednej ludności rolniczej? W gospodarstwie każde ręce do pracy były ważne, tak matki jak i ojca? Może biblia nie odgrywała takiej roli? W biblii poddańcza rola kobiety jest wielokrotnie podkreślana.

wiejska kultura
W wiejskiej Polsce, przez wieki, mężczyźni i kobiety odgrywali równą rolę.

Od momentu upadku komunizmu, w Polsce równoprawna pozycja kobiet zdaje się słabnąć. Nic dziwnego; wpływy kultury zachodniej, zachodnia ekonomia i zachodni sposób prowadzenia przedsiębiorstw zmieniają Polaków.