Gdzie jest grób Mikołaja?!

Mikołaj z Miry to postać o której znamy mało faktów ale za to mnóstwo legend. Z wszystkich świętych Mikołaj jest nam najbardziej znany ale to już dzisiaj z religią ma mało wspólnego. 

Grób Mikołaja

W październiku 2017 r. tureccy archeolodzy odkryli grób pod mozaikową podłogą kościoła Św. Mikołaja, na południu kraju, w prowincji Antalya, mieście Demre. Po pierwszych skanach archeolodzy przypuszczają, że są to właśnie zwłoki Mikołaja z Miry (III wiek) czyli naszego świętego biskupa Mikołaja, lubiącego dzieci. Mozaikowa podłoga jest zabytkowa i będą trudności z odkryciem grobu.

Miasto Demre było 2000 lat temu starożytnym greckim miastem Mira. Tymczasem według legendy, szczątki Mikołaja z Miry zostałyby w 1087 r. przewiezione do włoskiego Bari i pochowane w tamtejszym sanktuarium; w krypcie Basilica di San Nicola. Św. Mikołaj jest szczególną postacią kultu prawosławnego i do Bari ściąga wielu prawosławnych pielgrzymów z Rosji. 

Turcy podważają starą legendę, co może przynieść także turystyczną korzyść miastu Demre w Antalyi. Zagrożone konkurencją Bari twierdzi, że to tylko tureckie nieudowodnione wymysły.

Także Wenecjanie po wyprawie krzyżowej zwieźli do swego miasta relikwie Św. Mikołaja z nadzieją na stworzenie sanktuarium ściągającego pielgrzymów. Sanktuarium na wyspie Lido jest, ale jakość pielgrzymi się do niego nie przekonali.

legenda Mikołaja

Николай Чудотворец - Święty Mikołaj - Sinterklaas

Dodać należy, że w początkach chrześcijaństwa, we wczesnym średniowieczu nie istniało pojęcie "świętych ludzi". Używało się słowa "męczennicy". Z czasem największych dostojników kościoła katolickiego zaczęto nazywać na dziko "świętymi" aż to pojęcie uprawomocnił papież i przyznał sobie wyłączność na nadawanie tego tytułu zasłużonym dla kościoła. W kościele prawosławnym kult świętych jest jeszcze większy niż w katolickim. Polska leży po środku i kult ikon jest w naszym kraju niemal tak wielki jak w kościele prawosławnym.

legenda Mikołaja

Nigdzie na świecie dzień urodzin Św. Mikołaja nie jest tak uroczyście obchodzony jak w Holandii. W gruncie rzeczy jest to największe święto rodzinne Holendrów, tak jakby połączenie polskiej Wigilii z Dniem Dziecka.

Święty Mikołaj w Holandii
Święty Mikołaj w Holandii

W trakcie reformacji (XVI w.) na Zachodzie przeciwstawiono się wypaczeniom wiary reprezentowanej przez kościół powszechny i wtedy właśnie protestujący wierni (protestanci) wykluczyli ze swojej wiary wszystkie "święte" osoby nie mające nic wspólnego z boskim przesłaniem w nowym i starym testamencie. Dlatego też w Holandii osobami świętymi jest tylko Bóg i jego syn. Wyjątkiem jest tradycja "Sinterklaas" ale to jest wyłącznie świeckie rodzinne święto.

Historia Świętego Mikołaja po holendersku: