Światowa pozycja Polski wobec Holandii

Jak już niedawno pisałem; jeszcze nigdy w Polsce nie było tak dobrze jak jest dzisiaj. Wystarczy spojrzeć na kilka podstawowych danych statystycznych. Oczywiście statystyki PKB nie mówią wszystkiego.

PKB na głowę mieszkańca w Europie 2021
PKB na głowę mieszkańca w Europie 2021.

Powiem nawet więcej; rzeczywisty dobrobyt narodu, to ile Polacy dysponują w portmonetce lub inaczej jaka jest ich rozporządzalna siła nabywcza jest już nie aż tak dużo mniejsza niż przeciętnego kraju Zachodniej Europy w tym także Holandii. Przy tym dodam, że ta gotówkowa siła Polaków jest wydawana prywatnie, na konsumpcję gdy tymczasem państwo Polskie aż tak bogate nie jest i zaległości są nadal wielkie.

zamożność narodów w EUropie

Podejrzewam, że więzi społeczne nie są na tyle duże aby Polak był gotowy wydać 500 złotych na nowe przedszkole, szpital lub drogę osiedlową zamiast na nowy telewizor, samochód lub inne gadżety. W roku 2019 rząd prześciga się w przelewaniu pieniędzy na prywatne konta narodu. Polacy są coraz bardziej zamożni, ale Polska nie.

Porównanie PKB Polski i Holandii

PKB Polaków

Od 1990 roku PKB na jednego mieszkańca Polski wzrosło niemal 10-krotnie.

PKB Holendrów

Tymczasem PKB na jednego mieszkańca Holandii wzrosło w tym samym czasie jedynie 2,5-krotnie, choć krzywa wzrostu gospodarczego wygląda podobnie, bo światowa gospodarka jest już za bardzo ze sobą związana. Co prawda PKB Holandii (na mieszkańca) jest nadal ponad 3-krotnie wyższe niż w Polsce ale to nie mówi wszystkiego o rzeczywistej zamożności społeczeństw.

Aby uświadomić nieco skalę wielkości, sporządziliśmy takie niecodzienne zestawienie gospodarki (PKB) czołowych miast amerykańskich z Polską i Holandią.

Gospodarka Polski i Ameryki
Prognozy przewidują, że w 2030 r. PKB Polski będzie równe PKB Holandii.
  • Jeśli Polacy nadal czują się biednym narodem to zawdzięczają to uczucie swojemu subiektywnemu, wiecznie niezadowolonemu charakterowi, a nie realnym faktom.

Przeczytaj także:

[Aktualizacja z 2019]