Holenderska policja ostrzega Polaków

Holenderska policja zaostrza kontrolę na drogach i po serii tragicznych wypadków i wykroczeń bierze Polaków na celownik. Wydano broszurę informującą o zasad bezpiecznego ruchu drogowego na holenderskich drogach. Broszurę policja wydała także po polsku.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Holandii

Od lat policja notuje rosnącą ilość wypadków spowodowanych przez polskich kierowców, często także pod wpływem alkoholu. A że mamy na świecie reputacje "stevige drinkers" (głęboko zaglądających do kieliszka) efektem tego była ta kampania bezpieczeństwa jazdy z 2010 r. skierowana w naszą stronę. Poniżej zawartość tej broszury. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Holandii

5 zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym W ruchu drogowym obowiązują różnego rodzaju zasady. Aby zmniejszyć liczbę wypadków na drodze i ograniczyć liczbę obrażeń powstałych w ich trakcie, następujące pięć zasad może decydować o życiu i śmierci:

 • Przestrzegaj dozwolonej prędkości
 • Nie jedź po alkoholu
 • Zawsze miej zapięte pasy bezpieczeństwa
 • Zatrzymuj się na czerwonym świetle
 • Zawsze noś kask podczas jazdy na skuterze lub motorze

Policja kontroluje bezpieczeństwo Policja regularnie przeprowadza kontrole. Jeśli będziecie się Państwo stosować do zasad ruchu drogowego, rzadko będziecie podlegać kontroli i będziecie mogli spokojnie kontynuować podróż. Podczas kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego policja korzysta z aparatury pomiarowej, na przykład z kamery rejestrującej Państwa prędkość i numer rejestracyjny pojazdu. Jednak policjant lub policjantka mogą również poprosić o współdziałanie przy przeprowadzaniu kontroli. Oznacza to, że musicie Państwo zatrzymać pojazd. Kiedy stwierdzone zostanie wykroczenie, otrzymacie Państwo mandat. Jeśli możecie Państwo udowodnić, że mieszkacie w Holandii, wówczas przesłany zostanie na Państwa adres blankiet wpłaty za mandat. Jeśli Państwa oficjalne miejsce zamieszkania jest poza Holandią, wówczas otrzymacie Państwo propozycję ugody i będziecie musieli Państwo natychmiast uiścić opłatę.

Jazda pod wypływem Jeśli prowadziliście Państwo pojazd pod wypływem alkoholu lub narkotyków, zostaniecie zatrzymani przez policję do wyjaśnienia. Będziecie musieli udać się na komisariat policji i poddać się badaniu alkomatem. Nie możecie odmówić poddania się temu badaniu, chyba że możecie Państwo udowodnić, że spowodowane jest to względami medycznymi. Zostanie to skontrolowane przez lekarza. W takim przypadku lekarz przeprowadzi badanie krwi. Również w tym przypadku nie możecie Państwo odmówić. Odmowa jest traktowana w Holandii jako złamanie prawa. Wynik badania alkomatem zostanie Państwu natychmiast podany. Wynik badania krwi jest znany dopiero w późniejszym terminie i zostaje przesłany do Państwa pocztą. Dla początkującego kierowcy maksymalna dopuszczalna ilość wynosi 88 µg/l a dla wszystkich innych kierowców 220 µg/l (µg/l to mikrogram alkoholu na litr wydychanego powietrza.)

Zakaz prowadzenia pojazdu Jeśli prowadziliście Państwo samochód pod wypływem alkoholu, przed opuszczeniem komisariatu otrzymacie Państwo zakaz prowadzenia pojazdu. Nie będziecie mogli prowadzić jakiegokolwiek pojazdu przez określony czas - nawet roweru. Jeśli jednak to zrobicie, wówczas oprócz jazdy pod wpływem, złamiecie Państwo prawo kolejny raz. W zakazie prowadzenia pojazdu („Decyzji o zakazie prowadzenia pojazdu”) podano dokładnie do kiedy nie będziecie Państwo mogli prowadzić pojazdu. Jeśli Państwa prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policję, ponieważ wypiliście Państwo zbyt wiele alkoholu lub jechaliście zbyt szybko, oznacza to, że nie będziecie mogli prowadzić przez określony czas pojazdu, do prowadzenia którego konieczne jest prawo jazdy. Zgodnie z prawem holenderskim prokurator może zatrzymać prawo jazdy, jeśli zawartość alkoholu we krwi przekracza 570 µg/l dla początkującego kierowcy lub 785 µg/l dla innych kierowców. Również w przypadku odmowy współdziałania lub w razie ponownego zatrzymania przez policję po prowadzeniu pojazdu pod wpływem w ciągu 5 lat, prokurator może zatrzymać prawo jazdy.

Odmowa współdziałania Jeśli odmówicie Państwo współdziałania podczas kontroli policyjnej, wówczas również otrzymacie Państwo zakaz prowadzenia pojazdów. Odmowa współdziałania przy badaniu stężenia alkoholu we krwi jest złamaniem prawa, za co zostaniecie Państwo ukarani przez sędziego, nawet jeśli zawartość alkoholu we krwi nie będzie znana.

Co się dzieje z państwa prawem jazdy? Państwa prawo jazdy zostaje przesłane do prokuratora. Prokurator w ciągu 10 dni od zatrzymania prawa jazdy podejmuje decyzję, czy zostanie ono zatrzymane, czy też otrzymacie je Państwo z powrotem. Prokurator może zatrzymać prawo jazdy do momentu, gdy sędzia podczas posiedzenia sądu ogłosi wyrok w Państwa sprawie karnej. Posiedzenie sądu zwykle odbywa się w przeciągu sześciu miesięcy od zatrzymania Państwa prawa jazdy. Kiedy sędzia orzeknie zakaz prowadzenia pojazdu, wówczas czas od zatrzymania go do orzeczenia wyroku zostanie zaliczony na poczet kary.

Tryb przyspieszony W przypadku wszystkich popełnionych wykroczeń, jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani jako mieszkańcy Holandii i/lub nie posiadacie stałego miejsca zamieszkania/pobytu, zasięga się opinii prokuratora, który podejmuje również decyzję o nałożeniu grzywny. Prokurator określa niezwłocznie kwotę grzywny do zapłaty lub inną procedurę. Jeśli można stwierdzić, że mieszkacie Państwo w Holandii, wówczas możecie ją Państwo opłacić na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości lub Centralnego Biura Egzekucji Sądowych (CJIB), za pomocą przesłanego pocztą blankietu wpłaty.

Ucieczka z miejsca wypadku W Holandii osoba, która brała udział w wypadku nie może opuścić jego miejsca bez uzyskania tożsamości tej osoby i pojazdu. Ucieczka z miejsca wypadku jest złamaniem prawa. Chodzi tutaj nie tylko o kierowcę pojazdu, ale też o „świadków” lub osoby, które wypadek spowodowały. Nie ma również znaczenia, czy szkody są małe czy duże, należy pozostać na miejscu wypadku i wymienić się danymi z innymi osobami biorącymi udział w wypadku.

Pasy bezpieczeństwa Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest w Holandii obowiązkowe na każdym miejscu w samochodzie. Każda osoba wsiadająca do samochodu sama odpowiada za zapięcie pasa, nie dotyczy to jednak dzieci poniżej 12 roku życia. Za dzieci odpowiada kierowca. W 40% przypadków zapięcie pasa zapobiega powstaniu obrażeń śmiertelnych. W 25% przypadków zapięcie pasa zapobiega powstaniu poważnych obrażeń. Procenty te są o wiele wyższe w przypadku wypadków przy prędkości do 80 km/h. Dlatego policja często kontroluje, czy pasy są rzeczywiście zapięte.

Rozmawianie przez telefon W Holandii obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefon komórkowy z słuchawką przy uchu podczas prowadzenia samochodu. Jeśli policja stwierdzi złamanie tego przepisu, otrzymacie Państwo mandat. Telefon nie zostanie zatrzymany, ale policja spisze markę i typ używanego aparatu.

Za złamanie zasad ruchu drogowego obowiązują następujące kary(cennik 1 stycznia 2009*)

 • Przekroczenie prędkości (zależnie od prędkości) od € 32 do € 790
 • Jazda pod wpływem (zależnie od liczby µg/l) od € 250 do € 1200
 • Niezapięcie pasów bezpieczeństwa € 90
 • Przejechanie na czerwonym świetle € 150
 • Jazda bez kasku € 90
 • Nieużywanie zestawu głośnomówiącego podczas jazdy € 150

(* kwoty bez kosztów administracyjnych)

Bezpieczeństwo nad wodą

Co roku w Holandii topi się kilku Polaków. Tutaj także od lat policja ostrzega w wydawanych po polsku broszurach o niebezpieczeństwie zdradzieckich wód w rzekach i morzu. 

Zagrożenie utonięć w Holandii