Jak się kupuje samochód w Holandii

Wszystkie używane samochody znajdziesz na sieci używając paru wyszukiwarek. Kierując się zdrowym rozsądkiem przy wyborze samochodu zakup się uda. Jeśli przebieg i cena są za niskie to tylko wiara, że "tym samochodem jeździła staruszka" pozwala ci go kupić. Sprzedawcy samochodów są profesjonalistami a kupującym tylko tak się wydaje.

Formalności związane z kupnem samochodu w Holandii nie są skomplikowane i opis wymaganych czynności jest bardziej skomplikowany niż praktyka. Od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się przepisy o czym poniżej.

Zalety kupna używanego samochodu w Holandii

  • kupisz samochód z pewniejszą "historią" i mniejszym ryzykiem przekrętów.
  • masz większe prawdopodobieństwo, że kupisz nie podrobiony, nie powypadkowy lub z cofniętym licznikiem i nie jest zdezelowany jeżdżąc po wyśmienitych holenderskich drogach.
  • kupując za gotówkę zawsze masz lepszą pozycję negocjacji ceny i do zniżki około 15% ceny "wywoławczej".
  • od 1 stycznia 2014 roku "korekcja" licznika jest w Holandii karalna.

Każdy może się zabawić w policjanta Na tej stronie RDW (Państwowej Służby Ruchu) możesz skontrolować wiele danych każdego samochodu w Holandii (Voertuiggegevens ophalen: wpisac numery) które są zapisane w banku danych RDW i ogólnie dostępne dla wszystkich - wystarczy wpisać numery samochodu. Numery rejestracyjne związane są z samochodem na zawsze i po numerach można poznać datę rejestracji, wiek samochodu (z wyjątkiem samochodów importowanych do Holandii - wówczas tablica posiada numery z daty sprowadzenia go do Holandii). 

Logiczny stan licznika

W RDW można więc skontrolować wiele danych wybranego samochodu. Historii stanu licznika nie zobaczysz, ale co roku stan licznika rejestrowany jest w bazie danych, więc gdy ten stan rokrocznie rośnie pojawia się w Tellerstanden (stan licznika) informacja:  - Logisch (stan logiczny). Gdy licznik był cofany wychodzi Onlogisch

Stan licznika (kilometerstand) odgrywa największą rolę w cenie samochodu. Mimo starań zdarzają się wypadki cofnięcia licznika. Pytaj się o certyfikat Nationale Auto Pas (NAP) - dane stanu licznika z narodowej bazy danych gdzie zobaczysz historię pojazdu aczkolwiek to też nie jest szczelny system gwarantujący kilometry. Żądaj nowego przeglądu APK, który zresztą najczęściej przy sprzedaży jest wykonywany. Nationale Auto Pas (system rejestracji historii pojazdów) daje ci możliwość sprawdzenia w komputerze rzeczywistego stanu licznika który musi być rejestrowany przy każdym przeglądzie APK (dla samochodów benzynowych od 4-go roku a diesli od 3-go) . Na stronie autopas.nl za niewielką opłatą sam możesz sprawdzić rzeczywisty stan licznika i historię przebiegu.

Naiwna wiara

Generalnie samochody w Holandii są intensywnie używane i „robią" dużo kilometrów. Można przyjąć, że samochody benzynowe jeżdżą rocznie co najmniej 15 tys. kilometrów (z dużymi odchyleniami ale na ogół w górę) a diesle ok 30 tys. km. Naiwnością jest wierzyć, że 4-letni samochód benzynowy ma mniej przejechane niż 60 tys. a ropniak mniej niż 120 tys. km. Nie patrząc na licznik tylko na rok produkcji samochodu, można w ten sposób już oszacować prawdopodobieństwo stanu licznika. Co prawda wyjątki mogą się zdążyć ale to już twoja sprawa czy wierzysz w wyjątki. Z reguły nowy samochód benzynowy w tzw. 'short leasing" robi 60 tys. km w pierwszym roku i wówczas idzie do sprzedaży. Przy dieslach może to być 100 tys. km po pierwszym roku.

Kupno i rejestracja samochodu od 1 stycznia 2014 roku

Kupując samochód:

- w salonie lub w auto-komisie; sprawę przerejestrowania na twoje nazwisko załatwia na ogół sprzedawca. 

- prywatnie; mieszkając w Holandii - przerejestrowanie załatwiasz sam w najbliższym punkcie pocztowym (postNL) lub RDW. Gdy nie posiadasz holenderskiego ID - rejestracja tylko w RDW (szczegóły poniżej).

- na wywóz z Holandii przerejestrowanie załatwiasz sam na jednej ze stacji RDW (skrót od Państwowej Służby Ruchu Drogowego).

Nowy dokument rejestracji

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje w Holandii nowy typ dowodu rejestracyjnego pojazdu (kentekenbewijs lub kentekencard) w formacie karty bankowej.

holenderski dowód rejestracji samochodu
Wzór holenderskiego dowodu rejestracji samochodu obowiązujący samochody sprzedawane od 1 stycznia 2014 r.

Chip w karcie zawiera informacje o pojeździe i jego właścicielu (tzw. certyfikat kontraktu - Certificaat van Overeenkomst, CvO. CvO jest zestandaryzowanym europejskim "aktem urodzenia" pojazdu).

Od 1 stycznia 2014 roku nowe samochody zaopatrzone są standardowo w kartę rejestracyjną. W starszych autach można za opłatą wymienić dokumenty na taką kartę. Nowe przepisy obowiązują wypadku zmiany właściciela, eksportu za granicę lub złomowania auta.

Rejestracja samochodu zakupionego w Holandii

Samochód do użytku w Holandii

Dokumenty wymagane przy przepisywaniu pojazdu na nowego właściciela:
- ważny dowód tożsamości *
- dowód przekazania (tenaamstellingsbewijs)
- dowód przepisania (overschrijvingsbewijs)

Nowy właściciel pojazdu w miejsce overschrijvingsbewijs (dowodu przepisania) otrzymuje przy przepisywaniu pojazdu na swoje nazwisko (bij de tenaamstelling) kod przekazania (tenaamstellingscode).

Kupując używany samochód, nowy właściciel musi udać się do kentekenloket - okienka rejestracji (obecnie są to: wyznaczone filie urzędów pocztowych PostNL i ewentualnie stacje kontroli pojazdów lub urzędy RDW) z dowodem rejestracji, ID i kodem (tenaamstellingscode). Gdy wszystko jest w porządku stara rejestracja i kod zostaje zniszczona a nowy właściciel otrzymuje pierwszą część nowego kodu. Druga część zostaje przesłana pocztą wraz z nową karta rejestracyjną. Jednocześnie kupujący otrzymuje vrijwaringsbewijs dla byłego właściciela - dowód że sprzedający nie odpowiada już za pojazd który ma już nowego właściciela. Koszt przepisania pojazdu wynosi €9,70.

* UWAGA! Gdy nie posiadasz holenderskiego ID (czyli holenderskiego prawa jazdy, paszportu lub kart identyfikacyjnej) - przerejestrowania pojazdu możesz dokonać tylko w stacji RWD (adresy w linkach poniżej), musisz także przedłożyć w RWD wyciąg (afschrift lub uittreksel) zameldowania z gminnej bazy administracyjnej GBA na którym musi stać twój numer BSN (posiadacz DiGiD może wyciąg załatwić online).

Samochód na eksport

Od 1 stycznia 2014 osoby nie posiadające holenderskiego dowodu tożsamości nie mogą już rejestrować pojazdu na poczcie.

Samochody rejestrowane do grudnia 2013 z papierowymi dokumentami rejestracji, do eksportu musisz przedłożyć w RDW:

- dowód przekazania (tenaamstellingsbewijs - Deel IB).
- dowód przepisania (overschrijvingsbewijs - może go nie być gdy przepisuje były właściciel).
- żółte tablice rejestracyjne (kentekenplaten).
- ważny dowód tożsamości (geldig legitimatiebewijs).

Wywożąc z samochód wyprodukowany po 1 stycznia 2014 roku z plastikową kartą rejestracyjną (kentekencard) wymagane są:

- karta rejestracyjna (kentekencard, kentekenbewijs)
- kod przekazania (tenaamstellingscodemoże go nie być gdy przepisuje były właściciel);
- żółte tablice rejestracyjne (kentekenplaten).
- ważny dowód tożsamości (geldig legitimatiebewijs).

Ewentualnie kopia odpisu rejestracji w Izbie Handlowej (KvK) jeśli eksport jest działalnością gospodarczą.

Rejestracja odbywa się w urzędzie Ruchu Drogowego które znajdują się w 18 większych miastach kraju:

Do RWD zgłaszasz się z w/w dokumentami i żółtymi tablicami pojazdu. Kupujący przekazuje żółte blachy, otrzymuje vrijwaringsbewijs, kartę rejestracyjną z odciętym różkiem oraz Drugą Część (Deel 2) rejestracji - koniecznymi do rejestracji auta we własnym kraju. Po wyrobieniu białych tablic eksportowych można wyjechać z Holandii.

Reszta formalności odbywa się podobnie jak do 2013 roku, opisana poniżej. Przedkładając kentekencard (dowód rejestracyjny) w wyznaczonych przez RWD firmach [adresy] wyrabiasz białe tablice eksportowe.

dowód rejestracji pojazdu
Dowód rejestracji pojazdu część IA

Stara procedura rejestracji holenderskiego samochodu sprzed 31 grudnia 2013 roku

Holenderski samochód zarejestrowany do roku 2013 posiadał trzy karteczki dowodu rejestracji:

1. KENTEKENBEWIJS DEEL I A (voertuigbewijs) - dowód rejestracji pojazdu część IA - właściwy dowód pojazdu

2. KENTEKENBEWIJS DEEL I B (tenaamstellingsbewijs) - dowód rejestracji pojazdu część IB - dowód posiadania pojazdu na nazwisko

3. KENTEKENBEWIJS DEEL II (overschijvingsbewijs) - dowód rejestracji pojazdu część II - dowód przekazania pojazdu.

Te trzy karteczki musi posiadać właściciel pojazdu. Część II należy przechowywać bezpiecznie w domu, pierwsze dwa (IA i IB) należy mieć przy samochodzie. Poniżej przykłady takich dokumentów z wizerunkiem ich obu stron.

Dowód rejestracji pojazdu
Dowód rejestracji pojazdu część IB

Sprzedający auto musi kupującemu wręczyć dwie karteczki: część IB i część II z którymi nowy właściciel udaje się na pocztę i pani w okienku dokonuje przepisania pojazdu na twoje nazwisko (oczywiście masz przy sobie paszport lub ważne ID) za opłatą €9,70. Sprzedający nie musi przy przepisaniu być obecny, wystarczy jak ci da te dwie części dowodu rejestracji. Na poczcie otrzymujesz IB (tenaamstellingsbewijs) i vrijwaringsbewijs - który wręczas sprzedającemu samochód. Vrijwaringsbewijs jest dowodem, że samochód nie jest już zarejestrowany na sprzedającego.

Dowód rejestracji pojazdu
Dowód rejestracji pojazdu część druga (Deel II).

Przy przerejestrowaniu pojazdu na poczcie dostajesz tzw. dowód sprzedaży (vrijwaringsbewijs). Vrijwaringsbewijs jest dowodem, że nie jesteś już prawnym właścicielem pojazdu i od tego momentu nie jesteś już odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania finansowe jak APK, podatek drogowy, ubezpieczenie.

Dowód sprzedaży samochodu
Dowód sprzedaży (vrijwaringsbewijs) jest dowodem wydawanym dla sprzedającego, że auto już nie jest na niego zarejestrowane. Z prawej oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring).

Samochód przerejestrowany na twoje nazwisko wpada automatycznie do bazy danych Centralnego Biura Podatków Drogowych (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) skąd będziesz dostawał faktury opłat podatku drogowego. Dane z dowodu rejestracyjnego są dla każdego do wglądu w RDW  - wpisz w okienko numery samochodu - otrzymasz podstawowe dane łącznie z oceną prawdopodobieństwa przebiegu.

Każdy prowadzący samochód jesteś zobowiązany mieć przy sobie części IA i IB.

Samochód na eksport

Procedura eksportowa samochodów holenderskich do innych krajów UE została uproszczona i jest nieco inna dla starszych samochodów z papierowymi dowodami rejestracji i młodszych (od 2014 r.) z plastikowym dowodem rejestracyjnym formatu karty kredytowej.

Poniższy opis jest już częściowo nieaktualny.

1. Posiadasz ważny paszport lub ID.
2. Z kupowanego samochodu zdejmujesz żółte blachy i wraz z częścią IB i II udajesz się do RDW-keuringsstation lub RDW-balie które znajdują się w wielu miejscach w Holandii [adresy]. Otrzymujesz IB (overschrijvingbewijs) i vrijwaringsbewijs dla sprzedającego (jak wyżej przy kupnie i rejestracji).
3. W RDW wypełniasz formularz oświadczenia eksportowego (uitvoerverklaring) i oddajesz żółte blachy. Koszt €11,70.
4. Otrzymujesz ostemplowaną część IB (Tenaamstellingsbewijs Deel 1B) i oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring) w dwóch egzemplarzach: biały oryginał i zieloną kopię. To jest jedyny dowód, że pojazd jest na wywóz i biały oryginał należy do samochodu. Zielona kopia jest tylko dowodem, że żółte tablice zostały zniszczone (w tym momencie samochód nie może brać udziału w ruchu drogowym. Podatek drogowy kończy się automatycznie).
5. Jednocześnie zwracasz się o tablice eksportowe (uitvoerkenteken) które ważne są 14 dni (ten samochód musi być ubezpieczony!). Przerejestrowanie eksportowe koszt także €11,70. Nie otrzymujesz żadnego innego dokumentu.
6. Z oświadczeniem eksportowym (uitvoerverklaring) udajesz się do jednej z certyfikowanych przez RDW firm produkujących na miejscu tablice [adresy]. Uwaga! Do niedawna wymagane było oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring) jak na ilustracji poniżej. 
7. Zakładasz białe tablice eksportowe na samochód i wyjeżdżasz w ciągu 14 dni z Holandii w posiadaniu części IA, IB i oświadczenia eksportowego (uitvoerverklaring).

Oświadczenie eksportowe samochodu
Oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring) wydawane przez RDW.
  • Zanim kupisz samochód przeczytaj >>> tutaj <<< poradnik używanych samochodów w Holandii - zaoszczędzi ci dużo zachodu i pieniędzy!

[Aktualizacja 2014]