Jak się kupuje samochód w Holandii

Kategoria: Motoryzacja

Wszystkie używane samochody znajdziesz na sieci używając paru wyszukiwarek. Stosując zdrowy rozsądek przy wyborze samochodu można dobrze kupić. Jeśli przebieg i cena są niskie to tylko wiara, że "tym samochodem jeździła staruszka" każe ci go kupić. Sprzedawcy samochodów są profesjonalistami a kupującym tylko się tak wydaje.

Formalności związane z kupnem samochodu w Holandii nie są skomplikowane i opis wymaganych czynności jest bardziej skomplikowany niż praktyka. Od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się przepisy o czym poniżej.

Zalety kupna używanego samochodu w Holandii:

  • kupisz samochód z pewniejszą "historią" i mniejszym ryzykiem przekrętów.
  • masz większe prawdopodobieństwo, że kupisz nie podrobiony, nie powypadkowy lub z cofniętym licznikiem i nie jest tak zdezelowany jeżdżąc tu na dobrych drogach.
  • kupując za gotówkę zawsze masz lepszą pozycję negocjacji ceny i do zniżki około 15% ceny "wywoławczej".
  • od 1 stycznia 2014 roku "korekcja" licznika jest w Holandii karalna.

Każdy może się zabawić w policjanta Na tej stronie RDW (Państwowej Służby Ruchu) możesz skontrolować wszystkie dane każdego samochodu w Holandii (Voertuiggegevens ophalen: wpisac numer) które są zapisane w banku danych RDW i ogólnie dostępne dla wszystkich - wystarczy wpisać numery samochodu. Numery rejestracyjne związane są z samochodem na zawsze i po numerach można poznać datę rejestracji, wiek samochodu (z wyjątkiem samochodów importowanych do Holandii - wówczas tablica posiada numery z daty sprowadzenia go do Holandii).

Stan licznika (kilometerstand) odgrywa największą rolę w cenie samochodu. Mimo starań zdarzają się wypadki cofnięcia licznika. Pytaj się o certyfikat Nationale Auto Pas (NAP) - dane stanu licznika z narodowej bazy danych gdzie zobaczysz historię pojazdu aczkolwiek to też nie jest szczelny system gwarantujący kilometry. Żądaj nowego przeglądu APK, który zresztą najczęściej przy sprzedaży jest wykonywany. Nationale Auto Pas (system rejestracji historii pojazdów) daje ci możliwość sprawdzenia w komputerze rzeczywistego stanu licznika który musi być rejestrowany przy każdym przeglądzie APK (dla samochodów benzynowych od 4-go roku a diesli od 3-go) . Na stronie autopas.nl za niewielką opłatą sam możesz sprawdzić rzeczywisty stan licznika i historię przebiegu.

Naiwna wiara. Generalnie samochody w Holandii są intensywnie używane i „robią" dużo kilometrów. Można przyjąć, że samochody benzynowe jeżdżą rocznie co najmniej 15 tys. kilometrów (z dużymi odchyleniami ale na ogół w górę) a diesle ok 30 tys. km. Naiwnością jest wierzyć, że 4-letni samochód benzynowy ma mniej przejechane niż 60 tys. a ropniak mniej niż 120 tys. km. Nie patrząc na licznik tylko na rok produkcji samochodu, można w ten sposób już oszacować prawdopodobieństwo stanu licznika. Co prawda wyjątki mogą się zdążyć ale to już twoja sprawa czy wierzysz w wyjątki. Z reguły nowy samochód benzynowy w tzw. 'short leasing" robi 60 tys. km w pierwszym roku i wówczas idzie do sprzedaży. Przy dieslach może to być 100 tys. km po pierwszym roku.

Kupno i rejestracja samochodu od 1 stycznia 2014 roku

Kupując samochód:

- w salonie lub w auto-komisie; sprawę przerejestrowania na twoje nazwisko załatwia na ogół sprzedawca. 

- prywatnie; mieszkając w Holandii - przerejestrowanie załatwiasz sam na poczcie (postNL) lub RDW. Gdy nie posiadasz holenderskiego ID - rejestracja tylko w RDW (szczegóły poniżej)

- na wywóz z Holandii przerejestrowanie załatwiasz sam jednej ze stacji RDW (skrót od Państwowej Służby Ruchu Drogowego).

Nowy dokument rejestracji

Dd 1 stycznia 2014 roku obowiązuje w Holandii nowy typ dowodu rejestracyjnego pojazdu (kentekenbewijs lub kentekencard) w formacie karty bankowej.

karta rejestracyjna NL

Chip w karcie zawiera informacje o pojeździe i jego właścicielu (tzw. certyfikat kontraktu - Certificaat van Overeenkomst, CvO. CvO jest zestandaryzowanym europejskim "aktem urodzenia" pojazdu).

Od 1 stycznia 2014 roku nowe samochody zaopatrzone są standardowo w kartę rejestracyjną. W starszych autach można za opłatą wymienić dokumenty na taką kartę. Nowe przepisy obowiązują wypadku zmiany właściciela, eksportu za granicę lub złomowania auta.

Rejestracja samochodu zakupionego w Holandii

Samochód w Holandii

Dokumenty wymagane przy przepisywaniu pojazdu na nowego właściciela:
- ważny dowód tożsamości *
- dowód przekazania (tenaamstellingsbewijs)
- dowód przepisania (overschrijvingsbewijs)

Nowy właściciel pojazdu w miejsce overschrijvingsbewijs (dowodu przepisania) otrzymuje przy przepisywaniu pojazdu na swoje nazwisko (bij de tenaamstelling) kod przekazania (tenaamstellingscode).

Kupując używany samochód, nowy właściciel musi udać się do kentekenloket - okienka rejestracji (obecnie są to: wyznaczone urzędy pocztowe PostNL i erwentualnie stacje kontroli pojazdów lub urzędy RDW) z dowodem rejestracji, ID i kodem (tenaamstellingscode). Gdy wszystko jest w porządku stara rejestracja i kod zostaje zniszczona a nowy właściciel otrzymuje pierwszą część nowego kodu. Druga część zostaje przesłana pocztą wraz z nową karta rejestracyjną. Jednocześnie kupujący otrzymuje vrijwaringsbewijs dla byłego właściciela - dowód że sprzedający nie odpowiada już za pojazd który ma już nowego właściciela. Koszt przepisania pojazdu wynosi €9,70.

* UWAGA! Gdy nie posiadasz holenderskiego ID (czyli holenderskiego prawa jazdy, paszportu lub kart identyfikacyjnej) - przerejestrowania pojazdu możesz dokonać tylko w stacji RWD (adresy w linkach poniżej), musisz także przedłożyć w RWD wyciąg (afschrift lub uittreksel) zameldowania z gminnej bazy administracyjnej GBA na którym musi stać twój numer BSN (posiadacz DiGiD może wyciąg załatwić online).

Samochód na eksport

Od 1 stycznia 2014 osoby nie posiadające holenderskiego dowodu tożsamości nie mogą już rejestrować pojazdu na poczcie.

 do grudnia 2013 z papierowymi dokumentami rejestracji musisz w RDW przedłożyć:

- dowód przekazania (tenaamstellingsbewijs - Deel IB).
- dowód przepisania (overschrijvingsbewijs - może go nie być gdy przepisuje były właściciel).
- żółte tablice rejestracyjne (kentekenplaten).
- ważny dowód tożsamości (geldig legitimatiebewijs).

Wywożąc z samochód wyprodukowany po 1 stycznia 2014 roku z plastikową kartą rejestracyjną (kentekencard) wymagane są:

- karta rejestracyjna (kentekencard, kentekenbewijs)
- kod przekazania (tenaamstellingscodemoże go nie być gdy przepisuje były właściciel);
- żółte tablice rejestracyjne (kentekenplaten).
- ważny dowód tożsamości (geldig legitimatiebewijs).

Ewentualnie kopia odpisu rejestracji w Izbie Handlowej (KvK) jeśli eksport jest dziłalnością gospodarczą.

Rejestracja odbywa się w urzędzie Ruchu Drogowego które znajdują sie w 18 większych miastach kraju:

Do RWD zgłaszasz się z w/w dokumentami i żółtymi tablicami pojazdu. Kupujący przekazuje żółte blachy, otrzymuje vrijwaringsbewijs, karte rejestracyjną z odciętym różkiem i 2 część (Deel 2) rejestracji - koniecznymi do rejestracji auta we własnym kraju. Po wyrobieniu białych tablic eksportowych może wyjechać z Holandii.

Reszta formalności odbywa sie podobnie jak do 2013 roku, opisana poniżej. Przedkładając kentekencard (dowód rejestracyjny) w wyznaczonych przez RWD firmach [adresy] wyrabiasz białe tablice eksportowe.


Procedura rejestracji holenderskiego samochodu sprzed 31 grudnia 2013 roku

Holenderski samochód zarejestrowany do roku 2013 posiadał trzy karteczki dowodu rejestracji:

1. KENTEKENBEWIJS DEEL I A (voertuigbewijs) - dowód rejestracji pojazdu część IA - właściwy dowód pojazdu

2. KENTEKENBEWIJS DEEL I B (tenaamstellingsbewijs) - dowód rejestracji pojazdu część IB - dowód posiadania pojazdu na nazwisko

3. KENTEKENBEWIJS DEEL II (overschijvingsbewijs) - dowód rejestracji pojazdu część II - dowód przekazania pojazdu.

Te trzy karteczki musi posiadać właściciel pojazdu. Część II należy przechowywać bezpiecznie w domu, pierwsze dwa (IA i IB) należy mieć przy samochodzie. Poniżej przykłady takich dokumentów z wizerunkiem ich obu stron.

DEEL IA

DEEL IB

DEEL II

Sprzedający auto musi kupującemu wręczyć dwie karteczki: część IB i część II z którymi nowy właściciel udaje się na pocztę i pani w okienku dokonuje przepisania pojazdu na twoje nazwisko (oczywiście masz przy sobie paszport lub ważne ID) za opłatą €9,70. Sprzedający nie musi przy przepisaniu być obecny, wystarczy jak ci da te dwie części dowodu rejestracji. Na poczcie otrzymujesz IB (tenaamstellingsbewijs) i vrijwaringsbewijs - który wręczas sprzedającemu samochód. Vrijwaringsbewijs jest dowodem, że samochód nie jest już zarejestrowany na sprzedającego.

Przy przerejestrowaniu pojazdu na poczcie dostajesz tzw. dowód sprzedaży (vrijwaringsbewijs). Vrijwaringsbewijs jest dowodem, że nie jesteś już prawnym właścicielem pojazdu i od tego momentu nie jesteś już odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania finansowe jak APK, podatek drogowy, ubezpieczenie.

Dowód sprzedaży dla byłego właściciela

Samochód przerejestrowany na twoje nazwisko wpada automatycznie do bazy danych Centralnego Biura Podatków Drogowych (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) skąd będziesz dostawał faktury opłat podatku drogowego. Dane z dowodu rejestracyjnego są dla każdego do wglądu w RDW .

Każdy prowadzący samochód jesteś zobowiązany mieć przy sobie części IA i IB.

Samochód na eksport

Procedura eksportowa zamochodów holenderskich do innych krajów UE została uproszczona i jest nieco inna dla starszych samochodów z papierowymi dowodami rejestracji i młodszych (od 2014 r.) z plastikowym dowodem rejestracyjnym formatu karty kredytowej.

Poniższy opis jest częściowo nieaktualny.

1. Posiadasz ważny paszport lub ID.
2. Z kupowanego samochodu zdejmujesz żółte blachy i wraz z częścią IB i II udajesz się do RDW-keuringsstation lub RDW-balie które znajdują się w wielu miejscach w Holandii [adresy]. Otrzymujesz IB (overschrijvingbewijs) i vrijwaringsbewijs dla sprzedającego (jak wyżej przy kupnie i rejestracji).
3. W RDW wypełniasz formularz oświadczenia eksportowego (uitvoerverklaring) i oddajesz żółte blachy. Koszt €11,70.
4. Otrzymujesz ostemplowaną część IB (Tenaamstellingsbewijs Deel 1B) i oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring) w dwóch egzemplarzach: biały oryginał i zieloną kopię. To jest jedyny dowód, że pojazd jest na wywóz i biały oryginał należy do samochodu. Zielona kopia jest tylko dowodem, że żółte tablice zostały zniszczone (w tym momencie samochód nie może brać udziału w ruchu drogowym. Podatek drogowy kończy się automatycznie).
5. Jednocześnie zwracasz sie o tablice eksportowe (uitvoerkenteken) które ważne są 14 dni (ten samochód musi być ubezpieczony!). Przerejestrowanie eksportowe koszt także €11,70. Nie otrzymujesz żadnego innego dokumentu.
6. Z oświadczeniem eksportowym (uitvoerverklaring) udajesz się do jednej z certyfikowanych przez RDW firm produkujących na miejscu tablice [adresy]. Uwaga! Do niedawna wymagane było oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring) jak na ilustracji poniżej. 
7. Zakładasz białe tablice eksportowe na samochód i wyjeżdżasz w ciągu 14 dni z Holandii w posiadaniu części IA, IB i oświadczenia eksportowego (uitvoerverklaring).

formularz wywozowy RDW

  • Zanim kupisz samochód przeczytaj >>> tutaj <<< poradnik używanych samochodów w Holandii - zaoszczędzi ci dużo zachodu i pieniędzy!
261 komentarzy

Użytkownicy muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc komentować.

Czyli rozumiem że po podatek drogowy niemusze nigdzie chodzić,po zakupie samochodu sami sie upomną o zapłate.Ale mam jeszcze jedno pytanko:gdy kupie samochód to kiedy musze go ubezpieczyć?I jak to sie odbywa,do momentu wykupienia ubezpieczenia przezemnie korzystam z ubezpieczenia poprzedniego własciciela?Prosze o odpowiedz.

Przy przerejestrowaniu samochodu na polskich blachach na zolte zaplacimy jeszcze podatek BPM (do policzenia tutaj), a to juz sa ciezkie pieniadze liczone w tysiacach euro

daniel tego podatku nie placisz jesli auto jest twoim mieniem przesiedlenczym

NIE MASZ RACJE EWA!
U moet bpm betalen in de volgende gevallen: ... U gebruikt als inwoner van Nederland een auto of motor die niet is geregistreerd in Nederland. U gebruikt die auto of motor op de openbare weg in Nederland...

Afgezien daarvan kan men als Nederlands ingezetene niet onbeperkt met een buitenlands kenteken in Nederland blijven rijden: op grond van de wegenverkeersregelgeving geldt voor motorrijtuigen die feitelijk in Nederland worden gebruikt de verplichting van registratie in het Nederlandse kentekenregister tenzij het een buitenlands gekentekend motorrijtuig betreft dat zich in het internationale verkeer bevindt.
ALBO JESTES NIELEGALNA TUTAJ!!! ALBO NIE CHCESZ TU ZYC W ZGODY Z HOLENDRAMI i psujesz opinie o polakach

http://www.douane.nl/variabel/bpm/index....

Mam pytanie,jezdze po Holandii samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych,mam tutaj zameldowanie,urodzilam tutaj dziecko,mam meza Holendra.Jestem takze zameldowana w Polsce,czesto tam przebywam i chce za jakis czas wrocic na stale.Ostatnio zatrzymala mnie kontrola drogowa Douano,dostalam pismo po 7-miu dniach, ze musze albo zmienic tablice na zolte (zaznaczam ze samochod przebywa w wiekszosci w Polsce), zaplacic bpm+przeglad(chociaz polski przeglad mam do maja i powinien byc wazny takze w Holandii,taka informacje mam z Polskiego Wydzialu Komunikacji), albo w ciagu 14-stu dni wyjechac z Holandii tym samochodem. I jeszcze cos, moj maz nie moze nim jezdzic po Holandii, samochod jest zarejestrowany na mnie, ale w koncu kupilismy go razem i stanowi nasza wspolna wlasnosc. Prosze o komentarz, zostalo mi jeszcze kilka dni do podjecia decyzji.Pozdrawiam

Czy moj maz Holender NIE moze prowadzic samochodu na polskich tablicach rejestracyjnych na terenie Holandii?Gdzie znalezc przepisy?Prosze o szybka odpowiedz

Johan sprowadzenie mojego auta z pl i przejestrowanie na zolte blachy kosztowalo mnie okolo 200 euro za przeglad techn bo udowodnilam w duane ze samochod jest moim mieniem przesiedleczym .
NIE PSUJE OPINI POLAKOM mam dwa auta tu zarejestrowane tylko ciagle polskie prawko bo jeszcze moge go uzywac zgodnie z nl prawem.Jak najbardziej jestem tu legalnie,i nie lubie zadnych przekretow.

Ja sie zabezpieczylam (moj przypadek - samochod moj, na polskich rejestracjach uzywa moj tesc holender, z holenderskim prawo jazdy) poszlam z tesciem do notariusza i napisalam pelnomocnictwo ze zezwalam mu na prowadzenie pojazdu. ale to jest tesc a w twoim przypadku maz... troche dziwne, sama jestem ciekawa jaka jest regulacja prawna dotyczaca twojego problemu.

JOHAN ja psuje troche krwi kolegom z holenderskim paszportem bo musze nimi tu kierowac no i wiecej zarabiam od nich.

Ongevallen inzittenden verzekering (O.I.) = ubezpieczenia osobowe pasazera
Schadeverzekering voor inzittenden (S.V.I.) = ubezpieczenia majatkowe pasazera
Rechtsbijstandverzekering (R.B.) = ubezpieczenia ochrony prawnej

co sie chwalisz kierowania polakami wcale ci nie zazdroszcze. Z resztą takich polaków to ja juz sie naogladałem którzy w pracy sa pomiatani a w polsce mowia ze sa majstrami hihihihihihihihihihihhihihihihhihihihhihi
A ty Johan Nawet juz sie po niemiecu/holendersku chcesz nazywac na polskim forum i w polsce pewnie tez-smiech na sali!!!
A opinia polaków co ma wspólnego czy ktoś jest tu legalnie czy w pól legalnie??? Szara strefa mi odpowiada od 5 lat i jak narazie wiecej pożytku niz klopotu wiec zostaw dla siebie te uwagi patriotyczne którymi dzielisz obce państwo.Po raz drugi -śmiech na sali !!!!!!!!

Marian ja kieruje grupa holendrow,jestem tu jedyna polka.Zycze ci jak najwiecej powodzenia w tej szarej strefie ale czy myslisz o przyszlosci?czy odlozysz wystarczajaco kasy by zabespieczyc starosc a co zrobisz jak niedaj Boze zachorujesz?

jesli zachoruje to mam od tego ubezpieczenie!nie jestem tu nielegalnie lecz nie mam i nie staram sie o meldunek tu,bo wlasnie przez niego mailbym wiecej kosztów i klopotów.A pięniądze które odkładam wiem napewno że bardziejmnie siebeda czymały niż jakikolwiek urząd czy polise.

@Marian
Ja jestem Holendrem! I to nie jest polskie forum, bo strona jest na holenderskiej domenie, tyle ze w jezyku polskim.

Marian kazdy jest kowalem wlasnego losu.Ja jestem zwolenniczka zycia zgodnie z prawem i nie trzese sie ze strachu przy byle kontroli.mysle ze nawet min placa w nl pozwala na spokojne zycie

jesli zachoruje to mam od tego ubezpieczenie!nie jestem tu nielegalnie lecz nie mam i nie staram sie o meldunek tu,bo wlasnie przez niego mail bym wiecej kosztów i klopotów.A pięniądze które odkładam wiem na pewno że bardziejmnie siebeda czymały niż jakikolwiek urząd czy polise.

Molen to molen a wiatrak to wiatrak.pO POLSKU CZY NIE ? Od urodzenia mieszkasz w holandii? To bardzo dobrze znasz jezyk polski bynajmniej w pisowni Johan.

Tak pozwala na spokojne zycie ale wciaz nie wytłumacczyłaś mi Ewo jakie korzysci z meldunku dla polaka chcacego do pl wrócić? ja sie kontroli nigdy nie balem i bac sie nie bede.A czemu? bo nie mam meldunku i bede w tym kraju jezdzil na polskich blachach jak dlugo bede chcial.
Pozdrawiam uczciwych i patriotów bez przesady.

ok moze zmienie temat.Nagroda dla tego który wie i napisze jakie formalności i opłaty należy odprowadzić w polsce gdy samochód kupuje np.Holender? to do Ciebie Johan jeśli nim sie czyjesz,to co musisz zrobic aby polskim samochodem jezdzic w holandii ale kóry kupiłeś np.wczoraj.

Ciekawe czy poza kłutnią można coś jeszcze tu przeczytać ? A może jest tu ktoś na poziomie i odpowie mi na pytanie ?Kupujac samochud w nl,jak i kiedy mam załatwić ubezpieczenie? Ile mam na to czasu? I czy musze wymienić prawko,jeśli tak to gdzie i jak to sie odbywa? Z góry dziekuje za odp.

Wiatrak

Ubezpieczenie samochodu musisz mieć od momentu gdy do niego wsiadasz i wyjeżdżasz na publiczna drogę. O obowiązku wymiany prawka ja nic nie wiem.

Tommy
jezeli chodzi o ubezpieczenie auta to jest to bardzo proste pod warunkiem oczywiscie jesli chociaz troche znasz jezyk niderlandzki allbo angielski.
kupujac auto musisz, idziesz na poczte zdowadem rejestracyjnym ( glownie chodzi o te czesc dowodu"deel III")przy okienku gosc pioprosi cie o dokumenty auta ale tez o prawo jazdy, jezeli sa polskie to nic nie zalatwisz z nimi, musisz wtedy miec paszport i co wazne aktualne poswiadczenie o meldunku w NL oczywiscie( bez meldunku nie zarejestrujesz auta)jezeli trafisz na zyczliwa osobe w okienku i twoje zaswiadczenie bedzie troche przeterminowane to tez go zaakceptuja, tak bylo w przypadku kiedy moj maz rejestrowal auto, jeszcze wtedy nie mial wymienionego prawka. Nastepnie na jednej z czesci dowodu jest zawsze wydrukowany u gory tzw. meld kode( cztero cyfrowy nr). Ubezpieczenie na auto zalatwia sie dzwoniac do ubezpeczalni, telefony sa obslugiwane do bardzo pozna, chyba nawet do 22 a nawet slyszalam ze czasen 24 godz na dobe. tam osoba obslugujaca zapyta cie o pakiet jaki chcesz no i kaze ci podac ten wlasnie "meldcode"jezeli to zrobisz to ona juz bedzie miala wszystkie informacje o twoim aucei z centralnego rejestru wlasnie na podstawie tego kodu. mowisz tez od kiedy chcesz ubezp.jezeli powiesz ze juz od zaraz wiec je masz. i juz wszystko zalatwione. mozesz wsiadac i jechac. na poczatku nie masz oczywiscie zadnego papierka ale jezdzic mozesz bo w razie kontroli Policja sprawdzi w rejestrze czy auto jest ubezp czy nie, a dokumenty przyjda po paru dniach. nalezy tylko pozniej ooczywisxcie zaplacic skladke, aha mozna tez wybrac sobie terminy skladek czy to miesieczne czy kwartalne czy raz w roku, oczywiscie miesieczne sa najdrozsze w skali calego roku, ja np. place kwartalnie ale najtaniej jest jak zaplacisz za caly rok z gory. troszke to inaczej wyglada niz w Polsce ale jest znacznie latwiej i szybciej. W Holandii oczywiscie trzeba jeszcze palacic podatek drogowy, ale tego sam nie musisz zglaszac, to zalatwi za ciebie Pani z poczty ktora przerejestrowywala ci auto na twoje imie. Poczta automatycznie przesyla wszystko do Belastingdienst. i czekasz tylko na list z rachunkiem( jeszcze jedno wysokosc podatku jest uzalezniona od tego ile wazy twoje auto, oraz od tego jakie paliwo zuzywa) Najdrozszy jest zawsze Diesel pozniej instalacja LPG-3, pozniej normalna instalacja gazowa LPG a najtansza jest benzyna. wiec miedzy benzyna a dieslem jest bardzo duza roznica w cenie nawet do ok 120-130 euro na kwartal.
wiec zycze powodzenia i szerokiej drogi!!!!

aha i jeszcze jedno jezeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe to wiem ze najtansza firma jest "Plis Direct" z Nijmegen tel.024 3665566

Zuzanna wielkie dzieki za odpowiedz.Auto juz kupiłem i ubezpieczyłem.Obyło sie bez wiekszych problemów.Ale skoro twój mąż ma juz prawko z nl to pewnie jeszcze mi napiszesz gdzie onie wystąpic i jak to sie odbywa? Czy polskie zostanie mi zabrane? Czy musze robic jakieś badania(jesli tak to jakie) skoro polskie mam wydane bezterminowo i gdzie musze onie sie starać.Dzieki za wszystko .Pozdro.

Hce sprowadzic auto z holandi do polski a w polkich urzedach wymagany jest dowod rejstracyjny pojazdu.Czy jak zakupie auto w holandi to przy zalatwianiu karty eksportowej orginalny dowod rejstracyjny jest zabierany przez holenderski RDW?jesli tak to wtedy jest problem z rejstracja w polsce bo polskie urzedy nie uznaja karty wywozowej.Co w takim przypadku zrobic czy jest mozliwosc zakupu zarejstrowanego auta i przyjechanie na holederskih tablicach?

tommy właśnie dzisiaj mój mąż był w gminie / oczywiście mieszkam w Holandii/ dowiedzieć się czy trzeba wymienić prawo jazdy, czy można jeżdzić samochodem na żółtych tablicach z polskim prawem jazdy.No i dowiedział się że dokąd polskie prawko jest ważne może na nim jeżdzić.Ale może też wymienić.Wymienia się w urzędzie gminy w której mieszkasz całkowity koszt około 70 euro.Twoje prawo jazdy zabiorą i wyślą je spowrotem do Polski.

czy ktos moze mi pomoc i powiedziec jak wyglada procedura rejestracji w holandii auta zakupionego w niemczech.mam meldunek

Czy ktos wie jakie sa oplaty przy zakupie samochodu w nl? chodzi mi o te w Postkantoor.Mniej wiecej bo nie wiem na ile liczyc.dla ulatwienia dodam ze bede jezdzil nim po holandii czyli na zoltych blachach

Do "jarekbeata"- ostatnio robiłem taką operacje na poczcie(26.04.2008) i zapłaciłem 9Euro. Pozdrowionka i powodzonka

wiecie skąd wziąć wzór umowy kupn-sprzedaży dwujęzyczny ?

Witam czy moze mi ktos powiedziec czy istnieje mozliwosc sprawdzenia samochodu przez internet w RDW bo cos takiego słyszałem.

Tak kolego Michale, jest taka możliwość, wchodzisz na tą stronę https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx i wpisujesz numery rejestracyjne samochodu i masz :)

witajcie moze powiecie mi co oznaczaja nakladki na tablice rejestracyjne (zółte)ale sa koloru zielonego o takiej samej kombinacji numerowej? byłem na giełdzie w holandii i widziałem jak na żółtych numerach byly przymocowane takie same tablice tylko koloru zielonego?

Zielone tablice oznaczaja,ze auto nie pochodzi z rak prywatnych - z warsztatu.

Hejka.Pozdro dla wszystkich.Mam mały problem i błagam o pomoc.Mamy auto na polskich blachach, ale nie ruszymy już nim nigdzie.Czy ktoś wie, czy można zezłomować w Holandii auto na polskich blachach,jak to zrobić i ile to kosztuje?Z góry dzięki za podpowiedż

MAM PROBLEM SZUKAM SILNIKA ORGINALNEGO DO OPLA ASRY TD 1.7 Z 94R MOZE MI KTOS POMOC

Veel export autos.
Ook alle export papieren worden hier geregeld.
http://www.autohs.nl

Witam,
Parę miesięcy temu sprowadziliśmy nasz samochód z PL. Dlaczego tak właściwie nie opłaca się go rejestrować w NL by jeździć na holenderskich tablicach?
Jak się do tego zabrać?
dziekuje, Adam

Witam, pod koniec sierpnia jadę do pracy do holandi na co najmniej 2 lata. Chciałem jechać samochodem, bo potrzebuje zawiezc troche rzeczy, jednak nie mam samochodu zarejestrowanego na mnie, tylko na osobe z rodziny, czy bedzie to jakis problem, bo w Polsce nie ma problemu z jazda samochodem od kogos z rodziny, jak to jest w Holandii? w przyszlosci planuje zakup samochodu w Holandii, ale narazie najwazniejsze jest dla mnie zawiezienie tam rzeczy. Prosze o pomoc.

Endriu
Przeczytaj wypowiedz Michelle zamieszczona troche wyzej.Zawiezienie rzeczy nie swoim samochodem nie stanowi problemu jesli masz oczywiscie wszystkie dokumenty.Wielokrotnie przekracza sie granice w ten sposob.Natomiast posiadanie go tutaj na polskich blachach jest mozliwe lecz nalezy sie zabezpieczyc. Idz w Polsce do notariusza i wyrob sobie dokument,ze uzyczasz pojazdu ,potem najlepiej przetlumacz to na angielski i sprawa zalatwiona,tylko pamietaj o aktualnych ubezpieczeniach i badaniach technicznych wykonanych przed wyjazdem w Polsce.Wcale nie musisz przerejestrowac samochodu.Wielu polakow nie rejestruje(ja tez tak robilam),tylko sie nie chwal przed holenderska drogowka,ze auto masz caly czas przy sobie.Jesli nastawiles sie na oszczedzanie przez te dwa lata ,to nie rob sobie dodatkowych wydatkow z przerejestrowaniem i oplatami holenderskimi na auto,bo sa dosyc wysokie,a jak masz diesla to tym bardziej.

no wlaśnie to wiem, że można tak zrobić, tylko, że w Polsce nie potrzebuje potwierdzenia że użycza się auto rodzinie... no i w tej kwesti interesuje mnie sprawa, bo jak zaczne szastać dokumentami (notariusz z polski, tłumaczenie, pewnie też pasuje mieć potwierdzone notarialnie...) to ten policjant dopiero się zdziwi... hehe. Według tego co przeczytałem wyżej to prowadzić auto może tylko osoba na którą jest zarejestrowane??

Hej witam. Ja tez mam pytnko dotyczące ubezpieczenia nowozakupionego w nl samochodu. Jazda tu na
polskim prawku jest legalna to już wiem, ale slyszałem że ubezpieczenie jest wtedy dużodroższe. ma ktoś jakieś doświadczenie w tej materii? dodam że mam uprawnienia na ciężarówkę nie na ręke jest mi więc wymiana pawa jazdy. Z góry dziękuje za pomoc

Janusz,zalezy jakie chcesz miec ubezpieczenie.Koszt ubezpieczenia nie ma nic wspolnego z tym, ze masz polskie prawojazdy.

Mam pytanie czy tłumaczenie dokumentu RDW jest obowiazkowe przy rejestracji pojazdu z Holandii

witam serdecznie, skończyło mi się badanie technizne w moim polskim aucie a nie moge ze względu na prace jechac do Polski zrobic badań , czy moge je zrobi w Holandii w miejscach gdzie robi sie APK? prosze o pomoc!!! pozdrawiam.

destiny34 nie potrafie odpowiedziec na 100% ale szczerze w to watpie zeby to bylo honorowane,oni maja inne wymagania,polska inne ale sprobuj sie dowiedziec sama bo mi tez wszyscy mowili ze nie robia tu apk za na lewo a to nie prawda tak samo jak to ze na polskie prawo jazdy nie kupie ubezpieczenia na auto na holenderskich blachach! wlasnie wczoraj to zrobilam w rabobanku bez problemu!

Witam, mieszkam w Holandii od niedawna i chciałbym kupić samochód używany aby się poruszać. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie mam zacząć szukać. Słyszałem, że w Utrecht jest fajna giełda, właśnie zależałoby mi na kupnie od prywatnego właściciela bo wiadomo, że komisy zawsze chcą zarobić. Z góry dziękuje za pomoc

Witam,
Bede wdzięczny za podpowiedź, czy w bazie RWD - uzyskam informację na temat pojazdu, który został już w Holandii wyrejestrowany i sprowadzony do Polski ?

Witam, mam 2 pytanka? czy moge kupic auto w Holandii nie beda Holendrem i nie majac miejsca zameldowania? Drugie pytanie jesli juz kupie auto od jakies Holendra to co mam dalej robic?jechac z nim do jakiegos urzedu?i tam wyrejestrowac i wykupic Ubezpieczenie+tablice celne aby wrocic do PL czy moge to sam zrobic..?wystarcza mi wszystkie papiery zwiazane z kupnem auta..dzieki.pozdrawiam

Michal - sprawdzales ta baze danych: https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx ?

jesli to dalej nie pomaga to przypomnij sie tu a dopytam moich kolegow z pracy, moze maja jakis pomysl

Witam.
A ja mam dziwna sprawe. Kupilem samochod od czlowieka, który sprowadzil go z Holandii. W papierach mam kenteken( czyli zakladam ze nr rejestracyjny) inny niz ten na blachach. W ubezpieczeniu mam wpisane jeden lamany przez drugi. Czy to normalne? I ktory numer mam wpisywac w papierach do polskich urzedow?
Pozdrawiam

Mam pytanko. Pilnie potrzebuje naprawic samochód ( prawdopodobnie pompa paliwa) czy mozecie mi polecic w miare tani i dobry warsztat w Najmegen??

Witam. Mam inny problem. Moj maz (holender) byl w Polsce autem na holenderskich blachach. Samochod sie popsul a maz musial niestety ale wracac busem. Samochod jest w miedzyczasie naprawiony i chcemy go tam sprzedac. Czy ktos sie orientuje jaka jest mozliwosc aby auto wyrejestrowac w Holandii? Pozdrawiam.

@Sylwia
Wez tablice i dokumenty z powrotem do Holandii albo nawet mozesz przeslac poczta.

Witam,

prosze o potwierdzenie, czy w Holandii moge jezdzic na polskim prawie jazdy? Jesli tak: czy nie potrzebuja tlumaczenia lub cos w tym stylu?
Bardzo dziekuje za odp, pozdrawiam!

jezdze na polskim prawie jazdy, bylem kontrolowany, nie bylo klopotow. co chyba odpowiada na pytanie :)

Co mam zrobić jeżeli zgubiłem niemiecki dowod rejestracyjny i nie moge przerejestrowac auta. Prosze o szybka pomoc.

Witam serdecznie.Mam pytanko.Jestem współwłaścicielem samochodu.Auto jest na polskich rejestracjach.Mam zameldowanie w Holandii a właściciel w Polsce.Jak wygląda procedura zmiany tablic na żółte w takiej sytuacji?Proszę o podpowiedź.

Zgodnie z tym co powiedziała mi pani w gemeente na polskim prawie jazdy można jeździć w Holandii NIE dopóki jest ważne w Polsce ale tylko przez 10 lat od wydania prawa jazdy w Polsce, ponieważ Holendrzy muszą wymieniać prawko co 10 lat. Na potwierdzenie tego dostałam jakiś wydruk ze strony RDW na wypadek jakiejś kontroli.

Wiatrak

@Marzena, Super! Dodałem te linki do "Jak się kupuje samochód w Holandii"

Dziekuje kwiatuszku :* informacje napewno sie przydadza :) pozdrawiam.

Witam,

Co to dokladnie jest gwarancja BOVAG?
Czy posiadanie tej gwarancji jest jednoznaczne z tym ze stam licznika uzywanego samochodu byl rejestrowany w NAP?

Wiatrak

Dobre pytanie.
Bovag jest organizacją zrzeszającą firmy z branży samochodowej. Na ich stronie nie znalazłem nic konkretnego o Bovag-garantie. Wygląda to raczej jak "daje słowo honoru, że jesteśmy uczciwi". Natomiast NationaleAutoPas jest fundacją mającą na celu pilnować uczciwości stanu licznika i w zasadzie nie ma wiele wspólnego z BOVAG.
Jutro ukaże się artykuł o tym temacie.

Mam pytanie... pracodawca chce mi zaoferować samochód służbowy (oczywiście w holandii) jak wygląda kwestia ubezpieczenia czy to jest tak jak w Polsce że ubezpieczenie jest na auto i każdy może nim jeździć czy może jak w Anglii że auto ubezpiecza konkretna osoba i tylko ona może prowadzić pojazd??

szukam warsztatu blacharskiego do forda transita. pilne okolice hillegom igla131@vp.pl

mam pytanie jak jestem tu zameldowana to po jakim czasie muszę przerejestrowac auto na holenderskie tablice? i czy to prawda że mogę nim jezdzic rok od dnia meldunku?

witam ja mam takie pytanko
chcialem kupic autko w holandii i jechac nim do polski i przerejstrowac go na polskie tablice i teraz nie wiem jakie formalnosci musze spełnić w holandii i gdzie sie udac by wykupic tablice i ubezpieczenie tymczasowe by móc smiało jechac do kraju(ewentualnie jesli ktos jest w temacie jaki jest koszt tego zadania) prosze podwiedzcie cos aadamczyk48@wp.pl

Witam
Prosze o podpowiedz, jak wyglada rejestracja auta wspólnego? tj na dwie osoby ?slyszalam,ze nie jest to mozliwe w NL i wlascicel musi byc jeden , czy to prawda?

witam wszystkich,mam pytanie gdzie mam ubezpieczyc auto BESTELAUTO,Grjs kenteken, jaki ubezpieczyciel, bo juz sie pogubilem, DZIEKI

Bardzo ciekawy artykul!Szkoda,że go wczsniej nie przeczytalem. Mam pytanie . Co zrobic, jeżeli kupilo sie samochod, mam wszystkie dokumenty, bez dowodu rejestracyjnego deel II Jak go dostać i gdzie sie udac? bardzo prosze o szybka odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

witam mam taki problem może ktośz was mi pomorze, mam auto na holenderskich blachach i obecnie jestem w polsce i chcę je sprzedać , co będe musiał załatwić w holi osobicie lub listownie po sprzedaży auta

mam pytanie pracuję tu prowadząc jednoosobową firmę mam meldunek i słyszałem że prowadząc tu firmę można jezdzić w HOLANDII na polskich blachach podobno tak jest od 1 grudnia czy to prawda

witam wszystkich forumowiczow, mam pytanie do EWY jakie papiery musze posiadac a zeby udowodnic w douanie ze auto sprowadzone z polski jest to moje mienie przesiedlencze. z gory dziekuje za odpowiedz.

Alicjo to nie prawda ze mozesz autem na polskich tablicach jezdzic przez rok od daty zameldowania. a ten kto to ci powiedzial niech sam jezdzi na polskich tablicach i niech sie puknie w glowe jak go douani zlapia to dostanie max dwa tygodnie na zjazd autem do polski,+ jezeli masz nie zaplacone mandaty musisz na miejscu zaplacic wszystkie, w innym przypadku przyjada panowie z laweta a tego bys napewno nie chciala... pozdrawiam

Ja tez mam pytanie!Jesli auto pochodzi z Holandii i byl juz wczesniej zaplacony podatek czy musze po raz drugi go zaplacic???

Czy ktos mi moze podpowiedziec co to znaczy: Er zijn geen gegevens gevonden voor het kenteken (...i tu numer rejestracyjny) taki napis pojawil sie po wpisaniu numerow mojego samochodu na stronie RDW

@ Waldek, to znaczy, cze nie odnaleziono zadnych danych dotyczacych tego numeru rejestracji.

Witam, czy ja dobrze rozumiem? Kupujac auto w holandi i rejestrując je w Polsce , przysługuję się holendrowi? Może on wtedy odzyskac BPM jeżeli potwierdzi że auto zostało sprzedane za granice ? W moim przypadku prawie 6tys Euro? Chyba musi sie ze mna podzielic...Prosze o potwiedzenie czyaby dobrze zrozumiałem...

mam pytanko czy ma kktos moze strony gdzie mozna ubezpieczyc auto przez internet w holandi i strony dotyczace oplat za podatek drogowy i ogolnie ile wyniosły by mnie opłaty kwartalnie za auto opla astre 1.6 16v rok2000 i 1055kg dzieki

hej Piterr. ja mam auto ubezpieczone w Polis Direct in Nijmegen, wszystko zrobilam przez teleofn. poza tym jest to najtansza ubezpieczalnia w Holandii, i sprawdzona poniewaz 3 lata temu mialam wypadek auto poszloo do kasacji i w ciagu 3 miesiecy dostalam piekna kwote odszkodowania, to byloo latem i w tym, czasie wybieralismy sie na wakacje , wiec auto musielismy wypozyczyc, w zwiazku z tym dostalismy jeszcze kase z Polis Direct za wypozyczanie auta za cale 14 dni.
polecam

witam moze ktos mi pomoc ??"chcial bym znalesc strone na ktorej chcilbym sprawdzic wszystkie oplaty jakie bede placil za samochód

dzieki bardzo i mam jeszcze jedno pytanie a ile moze kosztowac kwartalnie ubezpieczenie za astre 1.6 16v 2000r pozdrawiam zuzanna

Pomocy!!! Musze zezlomowac auto na polskich blaszkach w holandii. o czym musze wiedziec? Ile to kosztuje? slyszalem ze niektore sloopy placa niewielka kwote za auto.

Nie jestem 100% pewna,ale jezeli na stronie RDW nie wyswietlaja sie dane twojego auta,to byc moze jest juz wyrejstrowany z bazy danych aut hol.(tzw, uitvoeren)a tym samym wyeksportowany.Mysle,ze tych danych nie uzyskasz,bo powinny byc na umowie kupna auta lub na druku z RDW.

Chciałbym zapytać was Drodzy forumowicze, jak mogę uzyskać dokładne dane, dotyczące transakcji kupna przeze mnie samochodu w Holandii na giełdzie w Utrechcie. Chodzi mi najbardziej o dane sprzedawcy. Posiadam wszystkie dokumenty wystawione przez VWE i RDW. Na RDW mam nr. transakcji(może będzie potrzebny do znalezienia), ale na stronce RDW nie mogę się połapać(wszystko w ich języku). Jak wpisuję nr. tablic to pisze mi tak: “Er zijn geen gegevens gevonden voor het kenteken tu nr. tablic”. Czy da radę wyciągnąć z ich bazy danych takie informacje? Proszę o pomoc. Mój m@il: pasiok119@gmail.com
gg: 4943586

Dziex bonolka za informacje i szybką odpowiedź. Na druku RDW są tylko moje dane, a umowy kupna/sprzedaży nie posiadam. Nie sporządzaliśmy jej przy kupnie. Teraz ja i mój kolega, który też zakupił samochód na tej giełdzie w Utrechcie mamy problem z zarejestrowaniem naszych samochodów w Polsce. Nie wiem co juz mam robić. Samochód jest przecież na mnie. Może gdybym sporządził umowę kupna/sprzedaży że ja samochód sprzedaję, a np. tata go odemnie kupuje, to by wtedy umowa była. Tylko nie wiem czy takie coś jest możliwe. Proszę o pomoc bo juz nie wiem co mam robić.

A ja jezdze polskim samochodem 5 lat w holandii i niemam zamiaru go przerejestrowywac szkoda pieniedzy Mam Meza Turka ktory tez sie bardzo czesto porusza Tym samochodem i niema zadnych problemow a nawet jezdzimy tym samochodem na Urlop do turcji

Asia@ uwazaj co piszesz,bo Karioka@ doniesie na Ciebie do znajomego hol.policjanta i bedziesz miala klopoty,jak niejeden na tym forum...

Po donosie i podzieleniu sie kasa ...zajrzymy do paszportu by policzyc czy zgadza sie ilosc stickerow ....oczywiscie... ;)

Z przyslow:
"nosil wilk razy kilka,poniesli raz...karioke@ " :)

hej... więc tak,jak kupuję autko od holendra... daję mu kasę,on daje mi dowód składający się z trzech części i po sprawie? żadnej umowy na papierze,jak w Polsce,która jest podstawą kupna-sprzedaży? następnie mam się udać do postkantoru i tam daję ten dowód rejestracyjny,moje polskie prawko i muszę okazać papier zameldowania w nl :/ ?? czy tego nie trzeba okazywać? następnie dzwonię do jakiejs ubezpieczalni i przez telefon wszytko załatwię?? a ten cały podatek to automatycznie przy przerejestrowaniu auta w postkantorze wyślą do balestingu i bedę opłacał ? a jakbym chciał wybrac kwartalnie,czy rocznie,albo miesiecznie to oni się zapytają mnie ?? jak mniej wiecej tak to wygląda,to dajcie znać,a jak inaczej to wielkie dzięki za wszelkie info najlepiej kogoś,kto ostatnio kupił autko w holandi i je zarejestrował tutaj na siebie... pozdrawiam !!

wolniej janki !? odpowiecie,czy nie jelenie..ciężko ?

Przemek@ - nie nie bedziesz musial :-)

Mam pytanie troche z innej beczki. Czy gdy kupie somochód na zółtych tablicach od holendra. I będzie to dajmy na to teraz (koniec roku) to czy będe musiał zapłacić podatek drogowy za cały rok do tyłu?
POZDRAWIAM ;)

Witam chciałem kupić sobie auto w holandii i sprowadzić je do polski dzwoniłem do sprzedającego i powiedział mi że auto nie posiada dowodu rejestracyjnego ma tylko jakieś COC NIEWIEM CO TO JEST NIEWIEM CZY NA TYM PAPIERZE ZAREJSTRUJE TO AUTO W POLSCE I CZY EWENTUALNIE DAŁO BY SIĘ TAKI DOWÓD REJESTRACYJNY ODZYSKAĆ. Jeżeli ktoś przerabiał taki temat lub miał styczność z taką sytuacją to proszę o kontakt, Pozdrawiam

Witam chce kupic sobie atuo w holandii i tu nim jezdzic co potrzebuje do rejestracji.Jesli ktos cos wie prosze o kontakt pozdrawiam

Hej Czytam i czytam duzo osob pyta o kupno auta w holandii a mnie tez to interesuje bo jak kupie auto chce nim zjechac do polski ale jak dlugo moge nim jezdzic po holandii jakie sa oplaty i co jak nie mam meldunku? czy moze ktos tak kto kupił i wie jak to jest krok po kroku opisac bedziemy bardzo wdzieczni Pozdrawiam

Mam pytanie czy ktoś wie,jak długo trzeba miec zarejestrowane auto na siebie, żeby je można było sprzedac bez problemów? W Holandii oczywiście
pozdr i dzieki

witam. mam pytanko kupiłem auto na raty i jeszcze nie spłaciłem czy mogę je sprzedać.pozdrawiam

Witam. Kupiłem od Niemca z komisu holenderską Carismę ale mam tylko Kentekenbewijs deel 1. Z Niemcem już sie raczej nie skontaktuje. Czy istnieje mozliwośc żeby RDW wydało mi jakis duplikat częsci 2 dowodu rejestracyjnego?

Prawda jest taka ze jesli nie chcemy poacic podatku drogowego w holandi to powinnismy kupic auto hybrydowe i z dynki.ja tak zrobilem i ubespieczenie mnie kosztuje 260 euro rocznie a podatku nie mam wcale .pozdrawiam

jwsli chazi o sprzedaż auta w holandi to niema jakis terminuw jak w polsce poprostu sprzedajesz jak masz kupca lub ochote.a co do przemeldowania auta to na poczcie kosztuje to nie cale 10 Euro .potrzebny jest zielone zaswiadczenie z urzedu Gminy o meldunku. lub holederskie prawojazdy.

Wiatrak

Sprzedaż/kupno samochodu w Holandii:

W przypadku sprzedaży/kupna pojazdu w Holandii, należy upewnić się, że pojazd przepisany jest na nabywcę.

Należy się upewnić, że przy kupnie otrzymasz oficjalny dokument zwany po holendersku "vrijwaringsbewijs" - tą czynnośc regulujesz wraz z sprzedawcą w holenderskim urzędzie pocztowym (POSTKANTOOR)
Po prostu oficjalne przepisanie samochodu z jednego właściela na nowego dokonujesz na poczcie.
Lepsze komisy i salony samochodowe załatwiają to bez twojego udziału, gdy podasz im niezbędne dane.

Potrzebuje naprawic samochód czy mozecie mi polecic w miare tani i dobry warsztat w Najmegen?

czy kupiony samochod na raty i dodatkowe czesci do samochodow zamienne, mozna sprzedac ?

Wiatrak

To już zależy jakie masz warunki kredytu. Banki interesuje bardziej czy raty będziesz spłacał a nie czy ten samochód jeszcze jeździ. W końcu mógłbyś go rozwalić? Kredytu się nie da rozwalić :-|

Wie ktoś może ile będe musiał zapłacić podatku jeżeli kupie auto na holenderskich tablicach za przykładowo 500e a sprzedam za 1000?

Witam, jak wygląda sprawa kupowania auta od firmy na firmę ?
Czy mam też wystąpić do RDW po tablice ?
Po samochód pojedzie kierowca lawetą więc mnie nie będzie przy odbiorze.
Umowy nie mam bo znalazłem pojazd w internecie.
Czy mam się fatygować do Holandii ? Czy starczy jakieś oświadczenie lub faktura do rejestracji ?
Tablice czasowe nie są potrzebne.
Proszę o pomoc Andrzej

witam,planuje kupic auto na blachach nl,czy ktos wie jak przeniesc znizki na ubezpieczenie z polski i jaki ubezpieczyciel najtanszy?
pozdrawiam

Joker

Zabrac z Polski, z firmy ubezp. potwierdzenie o bezszkodowosci ( najlepiej w jez. ang)
Koszty ubezpieczenia mozna porownac np tu:
http://www.independer.nl/autoverzekering...
Buziaki :)

ok dzieki za info,jesli juz bede mial niezbedne dokumenty z polski ,przetlumaczone itd to gdzie je mam przedstawic,bo z tego co wiem to wszystko zalatwia sie internetowo?(chodzi o ubezpieczenie samochodu)

Joker

Wybierz z independer firme ktora Tobie odpowiada. Wypelnij formularz zgloszeniowy i dodaj dpowiednie znizki ( bonusmalus).
powodzenia !

Mam pytanie mój facet ms auto wzięte w lizing w holandii juz od 4 , 5 roku jest splacane kiedy morze je przerejestrowac na kogoś innego

Witam!
Chodzi o eksport pojazdu.
Nie mam częsci 1B.
Posiadam: "Duże" RDW, Częśc dowodu 1A i II.
Nie został on mi wydany w biurze gdzie to załatwiałem.
Auto zjechało do PL na lawecie. Gdzie mam sie zgłosić o jakiś duplikat tego dokumentu, gdyż nie chcą mi zarejestrować bez tego pojazdu.

Wiatrak

W wypadku nieposiadania, zgubienia itd części dokumentów musisz zwrócić się o to do RDW, np.: http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Sc...

Dziękuję ślicznie :)
Już dzwoniłem .
Pozdrawiam!

Witam!
W artykule przedstawione jest sprowadzenie samochodu "na kołach", a co jeśli chcę sprowadzić samochód na lawecie? Jakie dokumenty powinienem dostać od sprzedającego, do jakiego urzędu mam się udać i jakie opłaty poniosę? Chciałbym dowiedzieć się jak to wygląda "krok po kroku" jeszcze przed kupnem, żeby później nie było problemów.
Pozdrawiam!

Joker

Procedura zakupu wyglada jak opisana w artykule. Podobnie procedura wywozowa. Jedyne czego nie musisz robic to ubezpieczac pojazdu poniewaz bedzie transportowany na lawecie.

Hej.może ktoś potrafi mi udzielić aktualnych informacji.Jestem zameldowana w Holandii i mam kontrakt stałej pracy. Chciałabym kupić nowe auto w Polsce wartości 120 000 zł.i chce nim jeździć w Holandii, niekoniecznie na Polskich balachach(bo wiem że można płacąc tylko podatek drogowy) jak wygląda cała procedura i ile mniej więcej wyniosą mnie kompletne opłaty jeżdżąc na polskich lub holenderskich blachach. i czy kupując nowe auto ponosze jakies koszty jak od razu pojade z nim do Holandii?. Mam nadzieje że dobrze wyjaśniłam o co mi chodzi.;-)proszę o pomoc.

Wiatrak

Kupować samochód w Polsce aby jeździć nim w Holandii to tak jak chodzić z drzewem do lasu. Poczytaj http://www.wiatrak.nl/node/18877
http://www.wiatrak.nl/node/24533
http://www.wiatrak.nl/node/10771

AL

A może dobrym wyjściem jest zakup w NL nowego auta zwolnionego z podatku drogowego MRB i podatku BPM (ceny są dobre).
Na 2014 są to takie auta, w kolejnych latach nie wiadomo jak będzie ze zwolnieniem
http://autozonderbpm.com/lijst-van-bpm-v...
Nie trzeba wielkiej landary kupować, w przypadku powrotu do podatku drogowego nie będzie to koszmarne obciążenie
3 lata nie trzeba robić przeglądu,w kolejnych 2 latach 1 raz i póżniej co roku.
Powiem wam CO NOWE TO NOWE!

Wiatrak

Rzeczywiście bardzo atrakcyjny wybór. Już za 8 tys euraków można jeździć nowiutkim autkiem bez podatków i do tego jeździ na zapachu benzyny. A i parkować łatwiej! Obawiam się tylko, że polska trauma po 'maluchu" potrzebuje dużo czasu aby się przesiąść z suva na takie autka.

Witam, mam pytanie odnośnie nowych zasad kupna samochodu, otóż od pierwszego stycznia osoba z polskim prawem jazdy nie może już przepisać samochodu na siebie na poczcie jak do było do teraz, w zeszłym tygodniu kupowałem samochód i musiałem się udać do najbliższej (głownej) stacji RDW tam samochód został na mnie przepisany i następnego dnia dostałem nowy dokument od pojazdu w formie karty kredytowej z chipem, chciałbym teraz kupić drugi samochód dla dziewczyny niestety stacje te są otwarte w dni powszednie do godziny 17, niestety dziewczyna pracuje w tych godzinach i raczej nie ma możliwości żeby dostała wolne, mam pytanie czy jest możliwe żebym kupił samochód na siebie a ubezpieczenie wykupił na jej osobę żeby mogła poruszać się tym samochodem bez problemów, pozdrawiam jackass2004

Wiatrak

Nie ma ograniczeń w ilości samochodów na osobę. Jedynie właściciel płaci za nie podatki drogowe, ew. ubezpieczenie. A kto tym samochodem jeździ to już twoja sprawa. Ja dla przykładu posiadam Bentleya ale prowadzi go zawsze jakiś kierowca.

Ale chodziło mi o ubezpieczenie.... czy dziewczyna może bez problemów prowadzić samochód który ma wykupione ubezpieczenie na mnie? Pozdrawiam

Witam. Jestem przed przepisaniem auta ale jedno mnie zastanawia. Czy moge ubezpieczyc auto przez ta formalnoscia w RDW? I czy przy przerejstrowaniu auta musze fizycznie tym pojazdem tam byc? Z gory dziekuje za odpowiedz

a co należy zrobić, chcąc zarejestrować zagraniczny (niemiecki) pojazd w NL?

Dla planujacych otwozenie wlasnego portalu internetowego z uzywanami samochodami posiadam kilka domen do odstapienia. robert@motobazar.nl

Wiatrak

@Amberte: Samochód można ubezpieczyć w każdej chwili (np. online lub telefonicznie), nawet przed jego kupnem, wystarczy podać wymagane dane pojazdu firmie ubezpieczeniowej oraz datę od kiedy ubezpieczenie ma wejść w życie.
@IlCapo: rejestracja zagranicznego samochodu (niemiecki czy polski, bez różnicy) to to samo co import pojazdu do NL. Wymagane jest:
- przegląd APK w stacji RDW
- złożenie powiadomienia w Belastingdienst do opłaty podatku BPM (wylicz sam wysokość BPM http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/co... ) - tutaj więcej o BPM: http://www.wiatrak.nl/node/18877
więcej szczegółów: http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Ne...

@Wiatrak. Dziękuję za odpowiedź. Właśnie jestem po wizycie w RDW i po przepisaniu auta. Skorzystałem z polecanej stroniy do ubezpieczeń www.independer.nl Klik & Go jakby ktoś pytał. Mianowicie mam jeszcze jedno pytanie. Po szeregu pytań "zakończyłem" wszelki proces ( mam nadzieję ) z kupnem ubezpieczenia na auto tylko że "independer" wyświetla mi informację że wszystko gra i auto jest ubezpieczone. Czy jest możliwe sprawdzić czy mam rzeczywiście to ubezpieczenie bo to troszeczkę jest nie jasne dla mnie taka zwykła informacja oraz czy muszę czekać na jakiś kontakt z ubezpieczalni by potwierdzić wszelkie dane? I kończąc wypowiedź zapytam czy muszę mieć dokument podczas jazdy który wykazuje iż mam ubezpieczenie. Może dla innych to śmieszne pytanie ale w Holandii dużo rzeczy na temat auta można sprawdzić w internecie i nie wiem czy to jest wymagane, wskazane bądź niepotrzebne.

Wiatrak

Independer jest pośrednikiem który (niekoniecznie) obiecuje wybór tańszego ubezpieczenia samochodu. Za pośrednictwem Independer kontaktujesz się z właściwą firmą ubezpieczeniową która musi ci przysłać (z reguły na maila jako pdf) w ciągu kilku dni warunki ubezpieczenia / umowę. Jeśli cie powiadomili, że auto jest ubezpieczone (od daty xxx) - możesz jeździć. W samochodzie powinieneś mieć europejski formularz wypadkowy (Europees aanrijdingsformulier) i zieloną kartę. Zielona karta oficjalnie nie jest już wymagana w UE ale to jest jedyny dowód (w miejscu wypadku) że jesteś ubezpieczony. Nie zaszkodzi mieć przy sobie.

Hej, właśnie wróciłam z poczty i pani powiedziała że muszę jechać do RDW żeby zarejestrować pojazd na moje nazwisko bo od 1 stycznia zmieniły się przepisy. Jednak z powyższego artykułu wnioskuję że jeżeli chcę tylko przerejestrować auto (mieszkam w Holandii ale prawo jazdy mam dalej polskie) to mogę to zrobić na poczcie (piszecie że obcokrajowcy nie mogą tego zrobić tylko przy aucie na export). Proszę więc o wyjaśnienie, bo pani ze stanowiska pocztowego wydawała się sama do końca nie wiedzieć, a RDW jest otwarte tylko w godzinach roboczych :(

Wiatrak

Według informacji RDW http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Vo... pojazd może przerejestrować w "kentekenloket" (w praktyce najczęściej na poczcie PostNL) każdy kto mieszka w Holandii i jest zameldowany w gminie ("U woont in Nederland en bent ingeschreven bij de gemeente in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)". JEDNAK gdy nie posiadasz holenderskiego ID (prawo jazdy, paszport, id) to rejestracji możesz dokonać tylko w stacji RWD.

Mam pytanie w dniu 10 stycznia ubezpieczyłem samochód w firmie Unive otrzymałem na meila polisę oraz zieloną kartę, wczoraj otrzymałem od nich takiego meila, czy to oznacza że zamknęli polisę, czy muszę spełnić jeszcze jakieś wymogi, nie do końca dobrze znam holenderski, próbowałem z tłumaczem ale dziwne rzeczy mi wychodzą, prosiłbym o pomoc. Co jeśli zamknęli polisę? Nie mogę przecież wykupić teraz w innej firmie z datą wstecz. Pozdrawiam jackass2004

Geachte heer, mevrouw _______,

Onlangs heeft u een autoverzekering met polisnummer 701______ met ingangsdatum 10-01-2014 bij ons afgesloten. Wij zijn blij met uw keuze voor Univé en willen u hiervoor hartelijk danken.

Vanuit de Nederlandse wetgeving is het noodzakelijk dat wij de legitimatiegegevens van al onze klanten vastleggen. Tijdens uw aanvraag heeft deze identificatie helaas niet plaatsgevonden.
Graag ontvangen wij daarom alsnog de volgende gegevens van u:

1. Het soort identiteitsbewijs die u gebruikt voor identificatie.
2. Het documentnummer van dit geldige identiteitsbewijs.

Onderstaande identiteitsbewijzen kunt u hier voor gebruiken:
· Rijbewijs
· Bromfietsrijbewijs
· Paspoort
· Identiteitskaart
· Vreemdelingendocument

U kunt deze informatie terugsturen door te reageren op dit e-mailbericht.

Indien u uw gegevens in de tussentijd al aan ons heeft doorgegeven, kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen. Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor ook deze mail ter beantwoording gebruiken.

Wiatrak

Jak nie rozumiesz holenderskiego to użyj chociażby google.translate lub poproś znajomego o przetłumaczenie zamiast wstawiać tutaj swoją korespondencję off topic.

Dzięki za odpowiedź, faktycznie na drugiej poczcie też nas odesłali ;)

@jackass2004 z tego co rozumiem masz im dosłać skan dokumentu tożsamości w odpowiedzi na mejla :)

Mam pytanie.Mam już upatrzone wymarzone autko i chciałabym je przerejestrować tutaj w holandi z tego co czytam to nie mając holenderskiego dowodu lub prawa jazdy muszę udać się do RDW.Czy ktoś mógłby mi pomóc gdzie znajduje się to RDW.I czy to musi być oddział głowny czy może być tylko filia.

@ilona28 wpisz RDW locaties w googlach, lub przejdz sie na poczte, tam dadzą CI broszurkę " De nieuwe kentekencard DAT ZIT GOED" i na ostatniej stronie masz adresy lokacji :)

Ja mam natomiast pytanie, czy rejestrując samochód na moją dziewczynę, będę mógł nim się poruszać bez żadnych restrykcji jako kierowca.

@Wiatrak. Raz jeszcze dziękuję za szczgółową odpowiedź. Teraz jest wszystko jasne. Jestem pewien ze wybierajac ubezpieczenie w weekend muszę poczekać na normalne dni robocze, aby formalności ruszyły.
@Ilona28 na stronie rdw.nl weź zakładkę Contact-> Locaties i sprawdź do ktorego masz najbliżej (w zakładce keuringsstations też masz adresy gdzie możesz auto przerejstrować€. Polecam wziać pare godzin wolnego z pracy i komplet dokumentów. Innej opcji nie ma.
@Wszyscy. Przy zakupie auta bez NL prawa jazdy nie zapomnijcie o uittreksel :-) majac Digi D można to zamowić bezpośrednio w domu przez internet bez żadnej wizyty u geemente w dodatku za 5,50€. Pozdrawiam

Jeszcze jedno pytanie bo już się gubię w tych karteczkach ;) Jak już dostanę tę nową kartę, to co muszę mieć przy sobie podczas jazdy? Tylko ją? Czy którąś z tych karteczek też? A dowód że auto ma przegląd albo jakiś dowód ubezpieczenia muszę mieć przy sobie czy oni już to mają 'w systemie'? :P

Wiatrak

Wielu Holendrów nie ma przy sobie NIC. Ale to nie przepisowo :) Oficjalnie każdy za kierownica musi mieć prawo jazdy i dowód rejestracji samochodu. Kropka. Zwyczajowo ludzie mogą mieć w portfelu zielona kartę ale to nie jest już potrzebne. Przydatnym jest mieć w samochodzie formularz wypadkowy (aanrijdingsformulier) http://www.vanlanschotchabot.com/sites/d... bo licho nie śpi. To wszystko. No i trzeba nie gubić głowy, ta jest nieodzowna.

Witam.
Mam zamiar kupić auto 10 letnie na export w NL i jeśli dobrze zrozumiałem muszę udać się do rdw i opłacić tam wg nowych przepisów 11.70 E za oświadczenie exportowe i dodatkowo 11.70E za białe tablice ,potem otrzymuję 1A z obciętym rożkiem ,1B i oświadczenie exportowe,Mam pytanie -czy białe tablice mogę kupić od ręki w tym biurze rdw i jak długo trwa taka procedura?

Mam, pytanie...
Czy jest może na tym forum osoba, która posiada tutaj meldunek, auto na polskich blachach i została zatrzymana przez Duane? Pytam, bo chciałbym dowiedzieć się czy ZAWSZE najpierw dostaje się upomnienie i nakaz wywozu auta do Polski, czy odrazu kare?
I jeszcze jedno pytanie... Jeżeli kupię już samochód na holenderskich tablicach, mogę zostawić auto na PL blachach pod domem i poruszać się nim tylko do Polski - max. 2 razy w roku- czy też muszę go całkowicie wywieść poza granice Holandii.
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualne wskazówki i odpowiedzi:)

Wiatrak

Radziłbym Rafał uważnie (ze zrozumieniem) przeczytać artykuł i używać linków prowadzących do szczegółowych informacji.

Joker

KAZDY ZAMELDOWANY W HOLANDII moze prowadzic pojazd JEDYNIE z oplaconymi w Holandii podatkami.
W momecie zarejestrowania sie w Gemeentelijke Basisadministratie stajesz sie automatycznie mieszkancem Holandii i obowiazuje Ciebie takie same prawa jak innych.
KAZDE auto na innych numerach niz NL prowadzone przez ciebie musi miec oplacone podatki. Nawet znajomego, ktory siedzi obok Ciebie, a Ty prowadzisz jego pojazd.
Oczywiscie, ze mozesz zostawic auto na polskich numerach, ktore uzywasz max. 2 x w roku do Polski i stoi zaparkowane pod domem, tak dlugo jak oplacisz za nie MRB.
Z oplaty zwalniaja Nas TYLKO te 4 przypadki:
- werknemersvrijstelling
- werkgeversvrijstelling
- vrijstelling bij kort gebruik in Nederland
- vrijstelling op basis van internationaal recht
Opis dostepny tu: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/co...

Chociaz w mysl artikel 43 richtlijn 83/182/EEG - van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap, kiedy posiadamy drugi pojazd na NL numerach i uzywany jest jako podstawowy ???

Witam,
wybieram się po samochód dostawczy do NL. Wstępnie rozmawiałem ze sprzedawcą przez telefon. Twierdzi że wszystkie dokumenty (w tym tablice wywozowe, ubezpieczenie) załatwię u niego w firmie w ciągu godziny. Czy to możliwe?
W ogłoszeniu piszę że przegląd samochodu APK skończył się 28.12.2013, to czy można wracać tym samochodem na kołach (sprzedający zapewnia że tak).
Ile w przybliżeniu zapłacę za wyrejestrowanie, nowe tablice i ubezpieczenie?
Dodam że będę po auto w sobotę, sprzedawca też twierdzi że to nie ma znaczenia.
Proszę o pomoc gdyż nie chce 2600 km zrobić i wrócić bez samochodu :)
Pozdrawiam

Wielkie Dzięki za wyjaśnienie tematu:)
Pozdrawiam

Chciałbym kupić oldtimer'a (Ford Mustang na przykład) w Holandii lub w okolicy (Niemcy, Belgia).
1. Jakie są granice wiekowe do kwalifikowania auta jako oldtimer (zwolnienie z podatków)?
2. Jaka jest procedura rejestracji w NL ?
3. Jaka jest procedura sprowadzenia, koszty i rejestracja później w NL ?

Joker

@ Opiumek
Teoretycznie jest to mozliwe. ALE z natury podchodze z duza rezerwa do tego co obiecuja sprzedawcy uzywanych sapochodow, rowniez w Holandii
Ubezpieczenie mozna wykupic w kazdej filii biura GVK na dworcu kolejowym w kazdm wiekszym miescie.
W swietle przepisow auto, ktore nie posiada waznego APK NIE WOLNO poruszac sie w ruchu drogowym nawet na tablicach wywozowych.
Koszta wyrejestrowania i ubezpieczenia nie jestem do konca pewien, ale mysle nie wiecej niz 150 - 200 euro.
Placowki RDW otwarte sa tylko w dni robocze.
Daj znac jak juz wszystko zalatwicz i jak sobie poradziles.

Witam,

Dziękuje bardzo za artykuł, w którym znalazłam szczegółowe dane dotyczące zakupu auta na eksport. Z chłopakiem wyjeżdżamy z Holandii za 8 tygodni i chcemy przed wyjazdem kupić tutaj auto. Chciałabym zapytać ile czasu mamy od momentu zakupu auta do pójścia do RDW i załatwiania tablic eksportowych. Upatrzyliśmy już auto, które spełnia nasze wymagania, ale obawiamy się że to trochę za wcześnie na zakup. Rozumiem, że po załatwieniu wszelkich formalności w RDW mamy dwa tygodnie na opuszczenie kraju.

Proszę o pomoc,

xkali

Witam. mam pytanie odnośnie opłaty balastingu , mianowicie mam auto na polskich rejestracjach ,pracuje już kolejny rok tutaj ale nie mam meldunku więc czy podczas kontroli , również jestem narażony na konsekwęncję grzywny ? proszę o odpowiedz Wiatrak

Wiatrak

@blondas: http://www.wiatrak.nl/node/18877
@xkali: Kupić możesz kiedy chcesz. To już od umowy ze sprzedawcą zależy kiedy go przerejestrujesz, odbierzesz, i wyjedziesz na publiczną drogę. Ważne jest, że po holenderskich drogach możesz jeździć tym (ubezpieczonym) samochodem na białych tablicach (eksportowych) max. 14 dni.

Witam, mam pytanie odnośnie prawa jazdy. Czy jeżeli mieszkam na terenie Holandii i jestem tutaj zameldowany, a posiadam polskie prawo jazdy to czy moge na tym polskim prawku tutaj swobodnie jeździć samochodami na holenderskich numerach rejestracyjnych ?? A może jest jakis okres tak zwanej jazdy na polskim prawku a po danym okresie trzeba wymienić na holenderskie ??? I czy auto musi być na mnie zarejestrowane czy np może to być auto na nazwisko mojej żony żeby się poruszać na polskim prawie jazdy ??? Proszę o odpowiedź Wiatrak :)

Wiatrak

@ Opiumek
Witam,
na miejscu byłem w sobotę, bo znajomy dla którego miał być samochód (Renault Trafic podwójna kabina, w Holandii bardzo popularna zabudowa) mógł tylko w weekend. Upatrzone mieliśmy 2 samochody. Pierwszy komis otworzyli o 9 rano. Samochód na zdjęciach idealny. Na miejscu rozczarowanie (Nie chce być uprzedzony ale plac otwierał Pan z wyglądu Turek, a z opowiadań znajomych co kupowali samochody w Niemczech lepiej u nich nie kupować). Podziękowałem i szybko goniłem na drugi komis ok. 80 km. Drugi samochód (choć na zdjęciach mniej atrakcyjny, nawet za bardzo się nam nie podobał, ale musieliśmy mieć plan awaryjny) okazał się o wiele lepszy :) i go kupiliśmy. Sprzedawca w 15 min. załatwił dokumenty (150Euro) tj. FV, nowy dowód rejestracyjny (karta magnetyczna) ucięty na boku, dokument przekazania i zieloną kartę. Tablice wyklejane na plastiku. o 12:30 wracaliśmy na dwa samochody do domu. Samochód już zarejestrowany. Na przeglądzie diagnosta stwierdził że stan samochodu jest naprawdę super. Znajomy zadowolony, a ja jestem bogatszy o kolejne doświadczenie :)
APK przy pierwszym samochodzie handlarz załatwił dzień przed moim telefonie. W drugim przegląd był ważny do kwietnia 2014.
Teraz jeszcze mam ochotę się wybrać na giełdę w Beverwijk po samochód dla siebie :)

Wcześniejszy post miał być odpowiedzią do @Joker :)

Witam,

czy mógłby mi ktoś wyjaśnić kwestię tablic eksportowych? Aktualnie pracuje w NL, chciałem kupić samochód. Zdarzają się okazje w ogłoszeniach dosłownie 1-2 dniowe po dobrej cenie w fajnym stanie kupić auto.
I moje pytanie: jaki jest koszt tablic tymczasowych i na jak najdłużej mogę je mieć zamontowane na aucie?
Jeżeli jest okazja kupna auta chciałbym to zrobić, ale niestety do Polski nie mogę jechać go przerejestrować bo wracam prawdopodobnie w marcu/kwietniu :/
Czy jest opcja kupienia tablic 2 miesięcznych tymczasowych tak żeby auto do mojego wyjazdu było w NL zarejestrowane a jak będę w PL na wiosnę to wiadomo, przerejestruje :)
W internecie nie znalazłem w ogóle odpowiedzi na mój problem i pytanie dot. ważności tablic tymczasowych w NL.

dzięki z góry za odp.

Pozdrawiam! :D

Joker

@ Opiumek,
Gratuluje owocnych zakupow i dzieki za szeroki opis. Mam tylko jedno pytanine. Piszesz, ze w ciagu 15 minut sprzedawca zalatwil dokumenty. Czy w takim razie nie potrzebna byla wizyta w RDW ?

Witam,

mógłby ktoś wyjaśnić mi koszty i ważność tablic eksportowych? czy są 2 miesieczne? Proszę o odp., pozdrawiam :)

Wiatrak

@Uciu: na białych tablicach eksportowych i z ważnym APK możesz poruszać się po holenderskich drogach max. 14 dni od daty ich wydania ("Na aanmelding voor uitvoer mag een voertuig nog maximaal 14 dagen op de openbare weg rijden, maar niet langer dan de APK geldig is. Als de APK niet meer geldig is mag u niet meer met het voertuig rijden. " http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Ui...)

@Wiatrak:
a czy jest opcja kupienia tablic z dłuższą ważnością? I jakie ceny są? :D

Wiatrak

Uciu: Holandia nie jest krajem "opcji", nie targuj się, to nie Turcja. :-) Jest tylko TAK albo NIE. 14 dni. Kropka.
Holenderskie reguły wywozu samochodu: http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocument...
Koszt przerejestrowania na twoje nazwisko: €9,70
Dowód wywozu (uitvoerkentekenbewijs): € 11,70
Koszty tablicy u wyznaczonych producentów (http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocument...) około €20,-

@Wiatrak
dzięki za odp., nie napisałem przecież że chce się targować, tylko mam pytanie i oczekuje odpowiedzi, a mogłeś też sprecyzować od razu w 1 poście do mnie że istnieje tylko opcja 14 dniowa, zrozumiałbym, nie martw się :)
Miałem nadzieję, że blachy można kupić podobnie jak w Niemczech, miesięczne.
Czyli łącznie eksport auta to koszt ok. 40€ w NL.

witam mam pytanie czy wymeldowanie pojazdu w holandii jest konieczne jesli chce je zabrać do polski?
czy jeśli jadę po auto lawetą to co muszę załatwić?
wziąć auto i do polski?
dodam ze auto było kupione na aukcji i jest faktura na to

witam.mam problem w urzędzie komunikacji z rejestracją auta z holandii.Auto zakupione od polskiego handlarza. Z dokumentów które posiadam to KENTEKENBEWIJS DELL I , OVERSCHRIJVINGSBEWIJS, te dokumenty są bez pieczątek, mam jeszcze ksero jakiegoś raportu z przyjęcia na stan zakładu/autokomisu w holandii oraz umowę kupna z holendem .Na stronie RDW auto widnieje jako eksportowane, ma zdane tablice.Auto opłaciłem w celnym i skarbowym i nie mogę zarejestrować UC. Co mogę zrobić w takiej sytuacji żeby zarejestrować samochód, jakich dokumentów mi brakuję i jak mogę je odzyskać.

Wiatrak

Jeżeli masz problemy w polskim urzędzie komunikacji to ten urząd powinien ci odpowiedzieć na pytanie dlaczego masz problemy. W artykule wyraźnie wymienione są trzy części dowodu rejestracji które powinieneś mieć (IA,IB,II). Na holenderskich dokumentach nie ma pieczątek. O resztę pytaj się w polskim urzędzie.

Witam jestem zameldowany w holandii około 1,5 roku chcę kupić jakieś tanie auto na dojazd do pracy więc w moim przypadku wchodzi tylko opcja kupna na miejscu w holandii i rejestracja na NL blachy.

Szukam auta za 500-1000Euro + opłaty związane z rejestracją
Wiem że musi to być auto bardzo lekkie i w benzynie
wiem że trzeba zapłacić kilka podatków
-BPM który oblicza się od wagi
-jakiś podatek od emisji CO2 który można zapłacić 2-4tys Euro w skrajnych przypadkach
-ubezpieczenie
-MRB czyli podatek drogowy
-APK czyli badanie techniczne jeżeli niedługo się kończy
-jakies podatek od wzbogacenia 19% wartości auta

Myślałem np o VW polo 1994-1998 1.0 do 1.4 benzyna
lub corsa ewentualnie astra F lub G też silniki jak naj mniejsze

Proszę o podanie dokładnych typów aut które opłaca się kupić i zarejestrować przy nie dużych podatkach. Podać konkretne dane ile go kosztowały wszystkie opłaty jaka jest emisja spalin do obliczenia kosztów opłat

Był ktoś w firmie www.jetcars.nl ? mają tanie auta wiadomo w nie najlepszym stanie ale naprawy potrafię wykonać samemu

Proszę o odpowiedz

AL

Jarku

-ok.9 euro za przerejestrowaniei ,5 minut na poczcie to wszystko.

(jak nie masz holenderskiego prawa jazdy to dodatkowo zaświadczenie z gminy o zameldowaniu "Uittreksel GBA" ok 12 euro - i odwiedziny w urzędzie RDW ale to nie wiem dokładnie, pozmieniało się , może diler sam załatwi)
-ubezpieczenie (od momentu kupna! nie możesz jeżdzić nieubezpieczony! Można ubezpieczyć przez internet. Ja zawsze prosiłem o dostęp do komputera i pomoc w ubezpieczeniu- nigdy nie miałem problemów)
-podatek drogowy, kwity przyjdą pocztą (oblicz sobie dla personenauto http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpe...

APK jak będzie termin.

Polo 1.4 doskonały wybór, corsa II 1.2 też niczego sobie.
Ja lubię renówki więc polecam Clio.
Pojemność silnika nie ma znaczenia, liczy się benzyna i ciężar samochodu.Więc bierz mocniejsze silniki.
Przebiegiem 150 000 lub większym się nie przerażaj. W tej cenie tyle mają ,nic strasznego.Ja bym się nie bawił w żadne wymiany rozrządu, chyba że we własnym zakresie, wymiana oleju i filtra groszowe sprawy samemu.

Za takie auto nie płacisz ŻADNYCH BPM, podatku od wzbogacenia,podatków od emisji !

W ogłoszeniach w internecie jest praktycznie zawsze w opisie podawana masa ""Gewicht" lub "Leeg gewicht"
Polo 3 drzwi 1.4 885 kg podatek 73 euro kwartalnie (Noord Holland)
Corsa II 3 drzwi 1.4 890 kg -tak samo 73 euro kwartalnie
Astra I 1.6 4 drzwi waga 1.030 kg- podatek 94 euro kwartalnie

Osobiście bym od handlarza nie kupował, w większości przypadków są to auta oddane byle się pozbyć w rozliczeniu za 100, 200 euro, do poważnych napraw.

Podaj kod pocztowy to ci wynajdę w Twojej okolicy piękne sztuki.

Witam Państwa,

Moje pytanie: przeprowadzam się z NL do PL po kilku latach, tutaj kupiłem samochód osobowy do użytku własnego i chciałbym go teraz zabrać ze sobą do PL (pierwsza rejestracja w NL rok, 2007, ja jestem jego właścicielem od 3 lat). Rozumiem że zwrot podatku BPM przysługuje dla takiego samochodu, pytanie czy mogę go zarejestrować w Polsce na siebie i ubiegać się o zwrot czy muszę go sprzedać żeby to zrobić?

Pozdrawaim,
Błażej

Wiatrak

Myślę, że obowiązują cie takie same reguły jak przy eksporcie samochodu z NL. W teorii przysługuje ci zwrot BPM (tutaj formularz http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/co... ) ale wiele tego nie będzie przy 7-letnim samochodzie.
Wbijając na tej stronie http://www.rdw.nl/particulier/Paginas/de... numery twojego samochodu zobaczysz jego dane i w tab "Fiscal" jego BPM

Witam,mam pytanie czy samochód używany sprowadzony po 2014 roku powinien mieć dokument DELL 1B?

Witam moja siostra kupiła auto u dealera w Holandii przerejestrowała na siebie zaznaczając że auto jest na eksport ( całą rejestrację oraz białe tablice przeprowadził dealer w swoim autohandlu) otrzymała dokumenty Kentekenbewijs deel I, Overschrijvingsbewijs, Kentekenbewijs deel II, oraz zabrał żółte tablice i dał białe kartonowe z numerami takimi samymi jak żółte tablice i jak w tych trzech dokumentach, w części kentekenbewijs deel II są moje dane i adres zamieszkania, oraz informacja że mogę się poruszać do 1 marca 2014, Czy wszystko jest w porządku z tymi procedurami i mogę śmiało wyjeżdżać do Polski i rejestrować auto czy coś jest jeszcze nie tak, bardzo proszę o pomoc, Czy Wiatrak pomoże? Auto jest dla mnie w pozdrawiam Darek

przepraszam za post pod postem oczywiście w części deel II są dane siostry

Wiatrak

Według mnie jest wszystko w porządku. Od tego roku wystarczają białe kartonowe tablice z czarnymi literami - te same numery jak na żółtych. Papierowa cześć II z datą ważności 14 dni. Nie wiem natomiast czy możesz eksportować samochód z papierami na nazwisko innej osoby. Tu już grają rolę polskie przepisy. Więcej szczegółów o eksporcie na stronie RDW http://www.rdw.nl/kentekenprocessen/Pagi...

Dziękuję Wiatrakowi, samochodem do Polski przyjedzie siostra, bo dokumenty są jednak na nią, ja (prawdopodobnie) mógłbym wywieźć na lawecie ale koszty większe.
pozdrawiam serdecznie

Witam, potrzebuję szybkiej odpowiedzi czy to prawda ze od stycznia 2014 można legalnie zarejestrować i przyprowadzić na kolach do Polski auto z Holandii które nie posiada APK( badanie techniczne holenderskie).

Joker

Nie, nieprawda.

@Wiatrak
Mam pewien problem, kupiłem samochód Honde Civic '98 i chcem zarejestrować go w Polsce jako że podatek drogowy w Holandii jest nieporównywalnie droższy (wyszło mi ok. 900 euro rocznie), wiem że rejestracja tymczasowa jest jedynie na 14 dni i nie ma targowania ale czy możliwym byłoby zarejestrowanie auta na tablicach holenderskich na kwartał/3 miesiące i później przerejestrowanie go w Polsce?
Pozdrawiam

Wiatrak

Nie rozumie pytania: samochód kopiłeś w NL - więc już JEST zarejestrowany w NL. Na jak długo to twoja sprawa. Kiedy go wyeksportujesz do Polski to też twoja sprawa.

Witam,
mam zamiar kupić auto w komisie. Jestem zameldowana w NL, mam uittreksel, polskie prawo jazdy. Czy jeżeli komis będzie certyfikowany przez RDW (RDW erkend), to z tymi dokumentami będę mogła załatwić przerejestrowanie na miejscu? Czy jednak ze względu na zmianę przepisów od 1 stycznia 2014, będę musiała udać się do jednej z placówek RDW?

Wiatrak

Firma z certyfikatem "RDW erkend" powinna załatwić przerejestrowanie, ale z tym pytaniem lepiej się zwrócić do tej konkretnej firmy dla 100% pewności.

Witam, kupiłem auto z komisu samochodowego z załatwionymi papierami, celny, tłumaczenia itd.....dzisiaj w trakcie próby rejestracji auta okazałem dokumenty od auta pod tytułem KENTEKENBEWIJS DEEL II ; KENTEKENBEWIJS DEEL I ; VWE BEDRIJFSVOORRAADBEWIJS (różowa karteczka, dane że auto zarejestrowane i wyrejestrowane z RDW, na tłumaczeniu też wszystko wypisane jak należy). Niestety urzędnicy wydrukowali jakąś listę i tego ostatniego papierka nie ma na tej liście, jest jakiś inny pod tytułem RDW i oni takiego oczekują. Naczelnik powiedział że jak załatwie sobie taki papierek z RDW to mi zarejestruje. Sprzedający mówi że on dostaje te różowe z VWE i wszyscy rejestrują bez problemu. Czy jest ktoś kto mógłby coś doradzić w tej kwestii??? Pisałem do VWE w tej sprawie ale nie mam odpowiedzi a do RDW chciałem napisać ale nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś maila gdzie by to wysłać.
pozdrawiam i dziękuję za wszelki odzew

Rzeczywiście w tych komisach w których pytałam, przerejestrowaliby auto na miejscu. A jeżeli kupię auto od osoby prywatnej to na spotkanie w RDW muszę się umawiać czy mogę jechać w dowolnym czasie??

Chciałbym się dowiedzieć jaka jest procedura zezłomowania auta . Auto jest na holenderskich numerach rejestracyjnych. Auto miało awarię w Polsce, nie ma technicznej możliwości jazdy z powrotem do Holandii.

z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

Joker

Rudek,
http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Vo...

:-) :-) :-)
Jak widac jest kilka sposobow. Ja zastosowalem ten i rowniez dziala.

Wiatrak

Przed złomowaniem musisz wyrejestrować samochód w RDW. Tu jest wszystko dokładnie opisane Rudek: http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Uw...

Wiatrak,

nie działa link z odwołaniem do listy producentów tymczasowych tablic rejestracyjnych na eksport. Można prosić o poprawkę - nie jestem w stanie sam przeklikać się na RDW do tej wiadomośći.
Pozdrawiam
Luk

Wiatrak

już działa, klik na pdf.

dziękuję!

Hej Wiatrak!
Jako do znawcy mam pytanie.. ile kosztują wszystkie formalności przy zakupie samochodu na eksport? Z artykułu jak i odpowiedzi wynika, że około 50eur.. a pojawiają się odpowiedzi, że całość kosztowała 150eur...
Czy możesz mi przybliżyć jak to wygląda? Dzięki!

Jeszcze jedno pytanie.. czy kupując auto na eksport będę zoobowiązany płacić
Podatku BPM?? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Też sie dołaczam do pytania jak to jest z kupnem na export teraz. jutro jade ogladać auto jest to sprzedawca chyba z tego co widać po zdjeciach stoi kilka aut i jakis zakład myślicie ze można bedzie zapłatwić wszystko na miejscu ? i czy bede musiał płacić jakiś podatek w Holandi ???

Kupiłem auto w NL po zarejestrowaniu w RDW na drugi dzień dostałem dowód rejestracyjny i pismo na którym jest część jakiegoś kodu wiem ze jest potrzebny cały. Moje pytanie to skąd wziąć drugą część?? kod się nazywa "TENAAMSTELLINGSCODE". Z góry dziękuje za odp.

Witam mam pytanie zakupiłem wczoraj samochód w Holandii. Mam pytanie jakie dokumenty będą mi potrzebne do rejestracji auta w PL. Samochód został wyrejestrowany w RDW i przyjedzie na lawecie nie wykupiłem tablic zjazdowych. Dokumenty jakie posiadam to:
Deel 1
Deel 1b
Deel 2 ( format A4 dostałem ten dokument od Pani w RDW są na nim również moje dane).
Po kupnie auta auta posiadałem deel1, 1b, 2(overschrijvingsbewijs) lecz po powrocie z RDW zobaczyłem, że nie posiadam deel 2(overschrijvingsbewijs) tylko samo deel 2 ktore otrzymałem w RDW. I nie wiem czy zgubiłem gdzieś po drodze czy oni to w urzedzie zatrzymują prosze o pomoc.

Cześć Wiatrak!
Napisałeś wcze sniej :" Od tego roku wystarczają białe kartonowe tablice z czarnymi literami - te same numery jak na żółtych. Papierowa cześć II z datą ważności 14 dni."

To znaczy, że te tablice na kartonie sam wypisuję? Bo wcześniej piszesz o wyrabianiu tablic wywozowych przez firmy. W końcu nie wiem jak to jest z tym tablicami wywozowymi i ile to kosztuje?

I jak jest z ubezpieczeniem OC na czas wywozu auta? Gdzie to załatwiać?
I czy załatwie wszystkie formalności w 1 dzień? Te tablicę sa od ręki?

Wiatrak

Pod tym linkiem z RWD: http://www.rdw.nl/kentekenprocessen/Pagi...
stoi:
"Geen uitvoerkenteken meer nodig
Rijdt de aanvrager het voertuig zelf naar de grens? U hoeft geen uitvoerkenteken meer aan te vragen. Het bestaande kenteken mag tot de grens hiervoor worden gebruikt. Let op: u heeft wel witte kentekenplaten (of wit karton) nodig met zwarte letters en cijfers. Kentekenplaten kunt u bij een erkende kentekenplaatfabrikant laten maken."
tłumaczenie:
"Tablice eksportowe już nie są potrzebne
Gdy wnioskodawca jedzie samochodem do granicy osobiście - nie potrzebne są tablice eksportowe. Wystarczy istniejąca rejestracja. UWAGA! Obowiązują białe tablice (lub biały karton) z czarnymi literami i cyframi. Tablice możesz kupić u uznanego producenta tablic."
Przyznam, że ten tekst nie jest zbyt jasny. Nigdy nic nie eksportowałem. Może ktoś dopowie coś z praktyki.

Witam, mam pytanie, mój Wydział Komunikacji nie chce zarejestrować pojazdu, który jako darowizna przekazał mój ojciec mojej żonie. Samochód jest zarejestrowany w Holandii na mojego ojca, który otrzymał dowód rejestracyjny w formacie karty kredytowej. W wydziale komunikacji wymagają od nas jeszcze drugiej części dowodu rejestracyjnego, ojciec tej części nie otrzymał, proszę o podpowiedź, jak mogę ową II część nowego holenderskiego dowodu rejestracyjnego uzyskać?

Ja mam pytanie odnośnie APK. Mam przegląd ważny jeszcze kilka miesięcy, a samochód zakupiłem z drugiej ręki - nie mam żadnego potwierdzenia takiego przeglądu na papierze. Czy mogę spodziewać się kłopotów w razie zatrzymania przez policję w Holandii lub innym kraju? Jeżeli będę chciał przerejestrować/sprzedać auto to wszystko czego potrzebuję to oba kody przekazania, bez dodatkowych dokumentów?

Joker

Policja widzi APK i ubezpieczenie VA ( polskie OC) kazdego pojazdu w bazie danych. Ty mozesz sam sprawdzic tu http://www.rdw.nl/particulier/Paginas/de... zakladka Vervaltdata en historie.

Wiem, że policja może sprawdzić. Pytanie brzmi czy potrzebuję jakiegoś potwierdzenia APK na papierze jadąc np. do Polski, Niemiec, Belgii?

Kupiłem ostatnio auto na nl tablicach. Wciąż jednak posiadam samochód na pl tablicach. Niestety wóz jest nie sprawny i na dzień dzisiejszy nie mogę zwieżć go do kraju. Czy w takiej sytuacji wciąż w świetle prawa muszę opłacić podatek?

Wiatrak

Póki samochód stoi na drodze publicznej trzeba płacić podatek drogowy. Tylko pojazd zamknięty w garażu lub na terenie prywatnym i po uzyskaniu "schorsing" (zawieszenia opłat z RDW) http://www.rdw.nl/sites/kentekencard/Pag... jest zwolniony z opłat.

Chcę kupić auto z 77 roku w Holandii. Właściciel jest mieszkającym w Holandii Duńczykiem. Auto ze względu na awarię wymaga transportu na lawecie.
Właściciel poinformował mnie że będzie kłopot z transakcją bo nie ma aktualnego paszportu duńskiego i posługuje się holenderskim prawem jazdy. Czytałem wszystkie możliwe informacje na temat procedury rejestracji i wszędzie napisane jest że to ja mogę załatwić wszystkie formalności a jego obecność nie jest konieczna. Proszę o potwierdzenie że sam wszystko w RDW załatwię.
Czy jeśli auto zabieram lawetą muszę wyrabiać tablice wyjazdowe?
Gdzieś na stronie RDW kolega znalazł info że do załatwienia procedury w przypadku aut starszych niż 29 lat trzeba się wcześniej umówić- czy ktoś z Was może to potwierdzić?
Bardzo proszę o info bo nie chciałbym lawety gonić do Holandii niepotrzebnie

Wiatrak

Według tego http://www.grensmakelaar.com/autouitvoer... dokumentu RDW jeśli pojazd nie porusza się po drodze publicznej (czyli gdy stoi na lawecie) nie potrzebne są tablice ani eksport nie musi się odbyć w ciągu 14 dni. Sprzedający nie musi być obecny przy przepisaniu pojazdu. Wystarczą wymagane dokumenty. Tutaj więcej info: http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocument...

posiadam auto na polskich blachach i czy do zapłacenia podatku drogowego muszę koniecznie przerejestrować auto na holenderskie czy nie?

Wiatrak

O jeździe na polskich tablicach długa dyskusja... http://www.wiatrak.nl/node/18877 Generalnie i oficjalnie: podatek drogowy MRB płaci każdy posiadacz samochodu mieszkający w NL - oczywiście samochód zarejestrowany jest w NL na żółtych tablicach. Na obcych tablicach jeżdżą turyści, niezmaldowani w NL.

Witam!
Mam możliwość kupienia auta na NL tablicach w okazyjnej cenie, auto jest lekko uszkodzone i lada dzień kończy się APK.
Auto chcę przywieść do PL na lawecie
Czy bez ważnego APK zalatwie w RDW wszystkie formalnośći i otrzymam oświadczenie eksportowe (uitvoerverklaring)?
Czy tablice zjazdowe są potrzebne?

Witam,
Auto, które chciałbym ewentualnie kupić zostało sprowadzone z Holandii. Obecnie zarejestrowane jest już na polskich tablicach. Poprosiłem sprzedawcę o podanie holenderskiego numeru rejestracyjnego. Po w pisaniu w google wyświetla się m.in. strona http://nrplaat.nl/kenteken/79XKLZ, na której widoczne są zdjęcia samochodów po "dzwonie" - nie jest to jednak raczej ten, którego chciałem kupić. Czy to może oznaczać, że auto miało historię wypadkową? Na stronie RDW samochód ma aktualne APK. Czy można sprawdzić jak poważne były ewentualne uszkodzenia?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam

Witam, chce kupic w polsce samochod jeszcze na holenderskich tablicach (zolte). Wszystkie oplaty i papiery z tego co mowi sprzedawca sa porobione (oczywiscie jeszcze recycling i wydzial komunikacji po stronie kupujacego do oplaty). Na moje pytanie czy sa tablice zjazdowe odpowiada ze juz nie sa konieczne i twierdzi ze pojazd przyjechal na kolach do kraju. Pytania mam dwa: czy nie bedzie problemu w wydziale komunikacji z tymi tablicami i czy mozliwe jest ze wrocil na wlasnych kolach i czy nie bedzie problemu z jego rejestracja?

Witam kupilem auto w holandii od holendra dal mi wszystkie papiery zwiazane z autem oczywiscie poszedlem z papierami do rdw ,wyrobic tablice zjazdowe bo auto zostalo wywiezione do polski dla mnie ale sie okazalo ze brakuje mi 2 czesci dowodu rejestracyjnego a1 i a2 a posiadam tylko dell 3 a pytalem sie go wczesniej czy tylko to mam miec a on mowil ze tak no i nie moge przerejstrwoac auta w pl dzwonilem do niego to on mowil mi ze musi poszukac albo maja to poprzedni wlasciciele... jak oni tego nie beda mieli to co ja mam zrobic w takiej sytuacji? rdw wyda mi duplikat tych 2 czesci zebym normalnie przerejstrowal auto w polsce prosze o jakies info pozdrawiam Mateusz

Joker

~ Mateusz,
Mysle, ze trzeba bedzie wyrobic nowy dowod rej. pojazdu w RDW.
Ale najlepiej pytac u zrodla - powodzenia
http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Kw...

aha no ok ale to ja mam isc z jakimis papierami ? bo oni maja wszystko w komputerze ile trzeba czekac na ten dowod i jakie koszty ? Dziekuje i pozdrawiam Mateusz

Mam pytanie jestem w holandii. I zamierzam kupic tu samochod tylko ze wracam dopiero na swieta do Polski. I teraz pytanie bo usłyszałem ze ma sie 14 dni na wywiezienie auta z Holandii. A teraz podam przykal Kupuje samochod dzisiaj byla dobra okazja. Mam wszystkie dokumenty. Ale wracam do polski dopiero w grudniu. Co mam zrobic zeby przedłużyć termin wywozu auto do polski. Nie jestem tu zameldowany...

Co to jest "grejs kentaken"? Czy jest możliwy zakup samochodu z takimi dokumentami i rejestracja go w Polsce?
pozdrawiam.

Witam,
mam wielki problem z rejestracją pojazdu kupionego w Holandii. Polak który mi przy tym zakupie "pomagał" w sprawach urzędowych wystawił mnie kompletnie. Błagam o pomoc, kogoś kto mieszka w Holandii, i jest mi w stanie podpowiedzieć jakieś rozwiązania. Z RDW wymieniłam już 5 maili i nadal nie mam dokumentów jakich odemnie oczekuje polski wydział komunikacji. Proszę o kontakt mailowy, zebym mogła opisać sprawę, mogę także zadzwonić na holenderski numer żeby wyjaśnić co i jak. Raz jeszcze bardzo proszę o pomoc, bo moje roczne oszczędności stoją na przysłowiowych kołkach w garażu. Dziękuję

Witam

k.szumilas mam podobny problem

Mam problem z brakującą kartą chipową do RDW. Dzwoniłem do RDW ale informacja jest po holendersku.
Brakuje mi pierwszej częsci dowodu rejestracyjnego czyli karty. Druga cześć mam.
Mijają już dwa tygodnie jak sprowadziłem auto a komis mnie nadal informuje, ze jeszcze nie dostał tej karty. Co robić

mam pytanie poniewaz znalazly sie te papiery czesci dowodow rejestracyjnych ale znowu mnie zastanawia ze na czesci 1b sa tam dane goscia ale jest przekreslona kartka i on powiedzial ze to jest ta czesc dla mnie a w polsce w wydziale komunikacji tego nie beda potrzebowac abym przerejstrowal auto? pozdrawiam i prosze o info

Chciałbym sprowadzić auto z Holandii na firmę. Czy formalności związane z wywozem samochodu musi załatwiać osoba na którą zostanie zarejestrowane auto,
czy też może to załatwić inna osoba?
Kolejne pytanie- czy kupując auto na firmę w komisie, u dilera mogę zapłacić za auto kwotę netto?

Jeśli ma to znaczenie:
-auto z 2013, pierwsza rejestracja- 02.2014r.

Mam pytanie czy moge ubezpieczyc auto na siebie kture jest wlasnoscia mojej żony?

Wiatrak

Auto można ubezpieczyć na inna osobę niż jego właściciel.

Witam
Brat zakupił auto w Holandii. przerejestrował je na siebie w Holandii i papiery wszystkie są na niego włącznie z dokumentami wyrejestrowania z HOlandii. aUto sprzedaje mi i nie wiem czy kwota na umówię sprzedaży ma być przedstawiona w walucie polskiej czy tez w euro. Brat ma zamieszkanie w POlsce, ale na razie przebywa w Holandii. pRosze pomóżcie.

Witam Wszystkich!
Mam małe pytanie
Otóż kupiłem auto w nl na zjazdowych tablicach
Posiadam
- twardy dowód (deel 1)
- deel 2
- fakturę
- zielona kartę
Natomiast nie dostałem tego białego pisma z rdw
Wie ktoś moze czy jest to potrzebne od 1 stycznia 2014

Witam!
Na wstępie dziękuję za ten artykuł, jest bardzo pomocny. Jednak mam pytanie czy te same dokumenty będą obowiązywały dla motocykli. Jestem na etapie rejestracj motocylka z Holandii w polskim urzędzie. z dokumentów uzyskanych od handlarza mam dowód rejestracyjnym - nowy w postaci katy bankowej, z przeciętym rogiem oraz dokumemt wydrukowany bez pieczątek czy podpisów z vwe (dokument eksportowy). Handlarz twierdzi że to komplet dokumentów do rejestracji, jednak urząd ma poważne wątpliwości i rząda drugiej części dowodu deel II oraz tablic rejestracyjnych pomimomo, że moto przyjechało na lawecie. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to proszę o radę co dalej z tym zrobić.
pozdrawiam

No to odpowiem sam bo rejestracja już jest a może ktoś bedzie miał ten sam problem.Do rejestracji moto w Polsce wystarczy dowód rrejestracyjny w postaci karty bankowej z przeciętym rogiem oraz dokument eksportowy z vve oczywiście plus tłumaczenie. Do tego niezbedna jest tablica papierowa na podatawie której w Polsce diagnosta zrobił przegłąd jeśli jej nie masz to poprostu napisz numery z nl na kartce. W moim przypadku była jeszcze faktura od handlarza. Nie ma potrzeby posiadania drugiej części dowodu deel II. Każdy urząd podchodzi inaczej ale trzeba być cierpliwym i stanowczym a urzędnik musi mieć czas by wszystko sprawdzić.

Witam, mam pytanie odnośnie rejestracji samochodu na nl tablicach w rdw tyle, że moje polskie prawo jazdy zostało wydane 11 lat temu, a wymienić na holenderskie jeszcze nie mogę(muszę być pół roku zzameldowany). Czy nie będą mi robić problemu przy rejestracji z tego powodu? Proszę o pomoc.

Czy kupując auto z ceną eksportową (np. 7500E) muszę płacić BTW? Chciałbym kupić auto jako osoba prywatna, mieszkam w NL 1 miesiąc i nie muszę się tu meldować ani rejestrowaqć tu auta.
Wg sprzedającego:
"as a private buyer you must pay BTW, business buyers don't."

Jeżeli tak, to cena auta wzrasta bardzo dużo.
Znalazłem gdzieś informację że nie muszę płacić tego podatku.
Czy ktoś posiada rzetelne i aktualne informacje?
Pozdrawiam

Witam. Kupując auto w Holandii na export do Polski, po załatwieniu formalności w RDW mam 14 dni na wywóz auta. A czy jest możliwość np. wywozu auta po 2 miesiącach od zakupu auta?
Pozdrawiam

Czesc sprawa wyglada tak ze sprzedalam znajomemu samochód tylko ze on mieszka na niemczech i pozwolilam mu sprzedać dale ten samochod do goscia ktorego tez znam ale to juz ze strony holenderskiej gosciu. Uzytkowal samochod 2 tyg mial go przerejestrowac ja czekam a ob nagle stwierdzil ze poczul sie oszukany ze stanem samochodu i chce go oddac na co ja sie nie zgadzam. On ma cały komplet dokumentów wraz z kodem do przerejestrowania ale zeby do rdw sie pofatygowac to nie jest zainteresowany i co mam zrobic w tak beznadziejnej sytuacji?

Wiatrak

W momencie sprzedaży przerejestrowujesz samochód i otrzymujesz overschrijvingsbewijs (dowód przepisania) - od tego momentu nie jesteś właścicielem pojazdu, więc nie twój problem. Gdy samochód nadal jest na twoje nazwisko - to twoja wina/odpowiedzialność, masz kłopot. W tym wypadku powinieneś odebrać auto i oddać pieniądze.

Witam mam wielka prozbe do was kupilem samochod w holandi na tablicach eksportowych ale tablice sal juz nie wazne czy mozna wykupis albo przedórzyc tablice zeby dojechac do polski z gory dziekuje

Do Tajner
Napisz do mnie na jarek_gl@op.pl będę miał podobny problem, udało ci się go rozwiązać?
Pozdro

Dawno temu ale może komus sie przyda:
Nie da rady wykupić 2raz tablic ani nie da rady przedłużyć 2tyg.ubezpieczenia bo o nie sie tu rozchodzi.Przerabiałem temat są 2 wyjscia
-wypad na weekend do PL(z tej opcji skorzystałem mimo,że tydzień później miałem 3tyg urlopy :(
-lub dla głupich lub odważnych jazda na pałe be ubezpieczenia ale odradzam
Powodzenia

Witam,
Mąż ma firmę zarejestrowaną w Polsce i często jeździ do Holandii po maszyny,czasem po auta.Mam pytanie. Jeśli mąż kupiłby w Holandii auto i tam od razu by je sprzedał (np. Polakom, którzy akurat też tam są) to jakie przepisy podatkowe obowiązują mojego męża. U księgowej udało mi się tylko dowiedzieć, że nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie i nie będziemy płacić akcyzy,ale powiedziała,ze będzie mojego męża obowiązywało holenderskie prawo podatkowe.Czyli jakie? Serdecznie proszę o pomoc i wskazówki:-)))

Witam,
jaki dokument jest potrzebny żeby przenieść zniżki na OC z Polski do Holandii? chodzi mi o nazwę i co musi zawierać? Może ktoś się orientuje czy polskie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wystawić go w języku angielskim czy trzeba to przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego? Jeśli miałam ubezpieczenie każdego roku w innej firmie to czy muszę do każdej z nich dostać taki dokument czy wystarczy tylko z ostatniego okresu ubezpieczenia?

Wiatrak

Aby przenieść "bonus-malus" system zniżki za lata jazdy bezwypadkowej z Polski do innego kraju - twój polski ubezpieczyciel musi ci wydać tzw. "oświadczenie opuszczenia" (zapewne to niefachowa nazwa, tłumaczenie z holenderskiego: "royementsverklaring"). To oświadczenie - PO ANGIELSKU - powinno być honorowane przez nowego ubezpieczyciela w Holandii. Aczkolwiek systemy ubezpieczeń i bonus-malus jest różny w każdym kraju i różne są oceny "jazdy bezwypadkowej".

czy w RWD zrobią mi żółte tablice? czy gdzieś indziej szukać mam? kto wie niech mi odpowie

Wiatrak

RDW nie wyrabia tablic ( kentekenplaat), tym zajmują się różne firmy których listę z adresami znajdziesz na RDW: https://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen...

Watrak a jak już mi te tablice zrobią to gdzie się potem udać? Do jakiejś ubezpieczalni czy jeszcze coś najpierw załatwić muszę? I jeszcze pytanie mam- Do czego jest ten KOD który przysłali mi wraz z Dowodem Rejestracyjnym w formie karty z czipem [piszę już w tłumaczeniu polskim bo nie będę szukać papierów narazie] .Może gdzieś już tłumaczyłeś ale za długo wertować mi wszystkie strony tutaj,dziękuję z góry za podpowiedz-odpowiedz

Dziekuję za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie-chcę ubezpieczyć auto w INGB [chodzi mi o OC holenderskie podstawowe],czy mam podać liczbę lat bezszkodowej jazdy TYLKO w Holandii? bo ich przecież nie interesuje moja jazda w Polsce skoro tu ubezpieczam auto po zmianie tablic na zółte.Czy może weryfikują polską polisę?Proszę o odpowiedz kogos kto zna temat,pozdrawiam

Witam jak wygląda sprawa przeniesienia Zniżek OC z polski do Holandii?

Wiatrak

Witam Me, a jak wygląda twoja zdolność czytania? Poczytaj powyżej.

Witam!

Świetny artykuł wiatrak, ale trochę nie pasuje do mojej sytuacji. Kupiłem auto w komisie pojechałem do RDW po małej opłacie 10e otrzymałem "Dowód rejestracyjny. Część II" i nic więcej, dodatkowo kupiłem zjazdówki i polise na nie na 2 tygodnie. Moje pytanie czy zarejestruje auto w Polsce bez "vrijwaringsbewijs, karte rejestracyjną z odciętym różkiem" tak jak pisałeś w poradniku. Gdzieś ktoś pisał, że zmieniły się przepisy ale nie wiem dokładnie. A z komisem muszę mieć fakturę czy wystarczy w Polsce umowa kupna-sprzedaży? Pozdrawiam

Sam sobie odpowiem i zainteresowanym:

RDW wysłał KENTEKENBEWIJS do komisu w którym kupiłem auto na pytanie czemu Pani nie była w stanie odpowiedzieć. Więc nie należy wierzyć sprzedawca czy urzędom tylko samemu dopilnować jakie dokumenty musimy mieć żeby nie było problemów w Polsce. Na szczęście ja sprawdziłem na necie co jest wymagane i załatwiłem sprawę nim opuściłem Holandię.

Kochani podajcie mi dalszy ciąg procedury zakupu i powrotu autem do PL.
Rozumiem całość do etapu udania się do firmy produkującej białe tablice exportowe,
ale co dalej? Ile w takiej firmie kosztuje zrobienie białych tablic exportowych? Jak rozumiem ich numer dostaję w papierach z urzędu RDW. Gdzie zapłacę za ubezpieczenie auta i jakie jest najkrótsze, w jakiej cenie (czy ceny mogą być zanacząco różne)? Sprzedawca komis odpisuje mi na pytania o auto i papiery, że
"Auto is 100%", a to trochę mało by jechać 900km z wrocka. Pewnie nie ma co liczyć na pisemną odpowiedź komisu, choć o 1 rok gwarancji na automatyczną skrzynie napisał. A może w prostym angielskim nie umie?

chce kupic auto w nl, ale je tu rozebrac i zabrac co tu potrzebuje bo tu pracuje, a reszte laweta do pl, nie mam tu meldunku tylko numer soffi. jak uniknac jakichkolwiek oplat?

Planuję sprowadzić samochód z Niemiec do Holandii. Jaki jest koszt rejestracji takiego auta?

Witam, moze ktos mi podpowie - kupilem auto citroena berlingo na firme przerejstrowalem w urzedzie RDW, dostalem nowy kentekenbewijs ale nie mam przepisanej adnotacji o masiec alkowitej przyczepki z chamulcem i bez chmulca O,1 O,2 mam wpisane n.v.t auto ma chak i w starym dowodzie jest wpis, bylem w kantorze RDW i dowiedzialem sie,ze tylko wpisuja do pojazdow prywatnych a do firmowych nie, jakas bzdura wydaje mi sie,karza mi jezdzic ze stara czescia dowodu w ktorej jest adnotacja, mowia tez, ze kazdy policjant ma wglad do danych RDW, ja mam w planach czeste wyjazdy do polski z przyczepka obawiam sie kontroli w niemczech i polsce , moze ktos cos wie na ten temat co mam zrobic , z gory dziekuje
Roman

Wiatrak

Dane dopuszczalne masy przyczepy nie są widoczne na dokumentach samochodów firmowych. Wszystkie dane stoją rzeczywiście tylko w bazie danych RDW. Wbij swoje numery (w linku) jak chcesz to wiedzieć. Jeśli twój samochód w kombinacji z przyczepą odpowiada przepisom w NL to także w D i PL. Relaks.
Dokładne wyjaśnienie na stronie RDW: https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/H...

dzieki za info , troche to nie zrozumiale dla mnie czemu im szkodzi nie wpisac paru cyferek w dowodzie , ale ja przepisow nie zmienie , jeszcze raz dzieki pozdrawiam

poczytałem
ide spokojnie spać
dzięki

Witam wszystkich.
Przeczytałem wszystkie odpowiedzi i pytania. Pojawiło się pytanie na które jeden z użytkowników nie otrzymał odpowiedzi. Może mi ktoś odpisze :) bo mam bardzo pilną i ważną sprawę:
Kupiłem w NL kilka dni temu auto na aukcji. Mam na to FV. Auto jest z 1979 roku i będę je wywoził na lawecie. Moje pytanie - jakie formalności muszę załatwić, czy muszę auto wyrejestrować w RDW, czy wystarczą tylko dokumenty eksportowe przygotowane przez ten portal aukcyjny?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź, bo nie wiem co mam robić.

Z góry dziękuję!!!!

Witam
ten link na RDW nie przenosi chyba we wskazane miejsce. Możecie go uaktualnić?
https://www.rdw.nl/Paginas/404.aspx?oldU...
Swoja drogą, trzeba w tym wypadku wyrejestrować auto w RDW jak wywożę je na lawecie?

Pozdrawiam.

Wiatrak

Nowa i aktualna procedura eksportu samochodów z Holandii w nowym artykule: http://www.wiatrak.nl/node/53297

Każdy samochód zarejestrowany w Holandii (czyli na żółtych tablicach) musi być w RDW zgłoszony do wywozu aby został wyrejestrowany w NL. Na lawecie lub na kołach. Szczegółów dowiesz się w biurze RDW, adresy: https://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/adres...

Dokładna procedura wywozu także na stronie RDW; https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/U...

Dzięki!
A jak auto jest na starych czarnych tablicach?
Coś się zmienia?

Wiatrak

Wątpię aby to robiło do wywozu różnicę. Ale specjalistą nie jestem. Proszę się upewnić w RDW.

OK
dziękuję!!!

ktoś się orientuje jak wygląda teraz sprawa z opłatą recyklingową. Czytałem, że już jej nie ma wiec teoretycznie auta powinny być tańsze o 500zł.

Wiatrak

Od 1 stycznia 2016 roku przestała obowiązywać w Polsce opłata recyklingowa, która wynosiła 500 zł za każde sprowadzone z zagranicy auto. Za auto sprowadzone po 1 stycznia 2016. Czyli teoretycznie mogą być 500 zł tańsze ale... nie ma obowiązku obniżania cen samochodów. Mamy wolny rynek. Wszystkie ceny są umowne.

Strona www.AutaNL.eu - darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w Holandii. Chcesz sprzedać swój samochód w Holandii? Możesz dodać własne ogłoszenie dotyczące sprzedaży Twojego auta na www.AutaNL.eu. Ogłoszenia dotyczą sprzedaży samochodów na terenie Holandii NL. Ogłoszenia www.AutaNL.eu są zupełnie darmowe. Już teraz dodaj swoje ogłoszenie na www.AutaNL.eu i sprzedaj auto w Holandii.

A może chcesz kupić samochód w NL? Sprawdź www.AutaNL.eu. Może ktoś już dodał ciekawy samochod do naszej bazy www.AutaNL.eu! Użyj rozbudowanej wyszukiwarki samochodów, aby odnaleźć interesujący Cię model w Holandii. Kupno auta nie musi być trudne. Ogłoszenia www.autanl.eu pomogą Ci w wyszukaniu odpowiedniego samochodu.

Zapraszamy www.AutaNL.eu.