Rozwój Amsterdamu w ciągu ostatnich 200 lat

Rozwój Amsterdamu i okolic w ciągu ostatnich 200 lat na podstawie starych map. Amsterdam leży w prowincji Północna Holandia (jest jeszcze Południowa Holandia z Hagą i Rotterdamem). Międzynarodowy handel był od co najmniej 600 lat przyczyną świetności tego miasta. Tak jest do dziś, chociaż już nie jako port morski.

Amsterdam w 1914 r. - film koloryzowany.

200 lat temu Amsterdam był jak na europejskie warunki tego czasu dużym miastem. Amsterdam stał w historii przez moment w Top 10 największych miast świata - około roku 1750. Liczył wówczas 218 tys. mieszkańców. Dla porównania w tym czasie Kraków liczył 20 tys. mieszkańców, Warszawa 25 tys. a Gdańsk 55 tys. Miasto było typową na ten okres twierdzą ogrodzoną umocnieniami i szeroką fosą która istnieje do dzisiaj pod nazwą Singelgracht.

Singel jest typowo holenderską nazwą wody / fosy otaczającej miasto, natomiast gracht to kanał ściekowy i transportowy. To co my nazywamy amsterdamskimi kanałami, Holendrzy nazywają grachten.

Kanały natomiast są dużymi sztucznymi drogami wodnymi, które łączą rzeki i morza. Kanałów więc w Amsterdamie nie ma.

Amsterdam 1815 r.
W roku 1815 z powodu złej koniunktury ekonomicznej miasto wyludniło się do 140 tys. mieszkańców - gdy 100 lat wcześniej liczyło ok. 200 tys. mieszkańców, co na rok 1715 należało do największych miast w Europie po Paryżu i Londynie.

Amsterdam 1815. Stary Amsterdam leżał przez wieki w obrębie kanału zewnętrznego Singelgracht. To jest także współczesne turystyczne centrum miasta które jest niewielkie; ok. 2 km średnicy, w najszerszym miejscu 3,5 km.

Holandia 1815 r.
W 1815 Amsterdam był niemal otoczony wodą; jeszcze nie wszystkie duże płytkie jeziora zostały osuszone, zamieniając się w poldery.

Holandia 1815. Jezioro Haarlemskie (Haarlemmermeer) osuszono w 1855 roku. Dzisiaj na dnie tego byłego jeziora leży kilka miast (150 tys. mieszkańców) oraz amsterdamskie lotnisko Schiphol. 

Holandia 1900 r.
Na początku XX w. prowincja Noord Holland (Północna Holandia) przypominała już dzisiejszy krajobraz. Amsterdam rozrósł się do 520 tys. mieszkańców w 1900 r.

Holandia 1900. W roku 1930 Amsterdam liczył 757 tys. mieszkańców. Niemiecka okupacja II wojny światowej i deportacja żydów zmniejszyła o 110 tys. liczbę Amsterdamczyków.

Holandia 1950 r.
Po II wojnie światowej miasto szybko urosło do 870 tys. mieszkańców w roku 1959.

Holandia 1950. W latach sześćdziesiątych wielu Amsterdamczyków zaczęło wynosić się z przeludnionego miasta do nowych dzielnic na peryferiach i nowych miast jak Almere i Lelystad - powstałych na osuszonym polderze Flevopolder.

Holandia 2017 r.
Tak wygląda Amsterdam dzisiaj. Do roku 2020 osiągnie 900-tysięczną liczbę mieszkańców.

Holandia 2017. Od ok. roku 2017 Amsterdam stał się niezwykle popularnym turystycznie światowym miastem, nieco na podobieństwo Wenecji i Barcelony. Bogaci Azjaci, Rosjanie i wielu celebrytów ma tu swoje mieszkanka. Bogaci inwestorzy wykupują mieszkania i kamienice w Amsterdamie, przez co ceny nieruchomości pobijają rekordy. Przeciętne mieszkanie w Amsterdamie kosztuje w 2019 r. od €7500 za metr kwadratowy w górę.