Abstrakcyjny naród w naszej głowie

Naród jest pojęciem zdefiniowanym przez Benedicta Andersona jako "wyobrażona wspólnota" czyli abstrakcją naszej wyobraźni. Każdy może uczynić tę abstrakcję tym, czym chce. Termin "wyimaginowanej wspólnoty" tłumaczy rozkwit nacjonalizmu we współczesnym Zachodnim Świecie.

Kto należy do twojego naródu?

Benedict Anderson (1936-2015) był amerykańskim historykiem i politologiem, twórcą koncepcji "wspólnot wyobrażonych" – która definiuje naród jako wyimaginowanej wspólnotę, nieuchronnie ograniczoną i suwerenną. Wspólnota jest wyimaginowana, ponieważ jej członkowie (bez względu na jej liczebność) nigdy nie znają większości swych rodaków, nie spotykają ich ani też nic o nich nie wiedzą, a mimo to w swych umysłach tworzą obraz wspólnoty narodowej.

naród

W praktyce każdy naród dzieli się grupy które mają ze sobą niewiele lub nic wspólnego. Różnice kulturowe lub regionalne potrafią być ogromne - co akurat w przypadku Polski w mniejszym stopniu po powojennym przemieszczeniu i przemieszaniu wszystkich regionów.

Współcześnie największe różnice narodowe występują w poziomie wykształcenia.

Różnice między grupami społecznymi o niskim i wysokim wykształceniu są ogromne. Wysoko wykształceni ludzie z różnych krajów mają ze sobą znacznie więcej wspólnego niż z proletariatem w ich własnym kraju. To też tłumaczy coraz większą polityczną polaryzację w Zachodnim Świecie gdzie do władzy dochodzą tępi populiści ponieważ ich elektorat też jest tępy i rośnie w sile.

Powszechne nazywanie swoich rodaków zdrajcami jest dowodem na to jak mało mają ze sobą wspólnego ludzie mieniący się być członkami jednego narodu. Naród to abstrakcja w głowach poszczególnych patriotów.

naród

Póki naród jest tylko narodem - jest wciąż tylko abstrakcją. Droga od wyimaginowanego narodu do zorganizowanego społeczeństwa jest bardzo długa.