Lista rodzicielskich braków

Decydujemy się na dzieci w coraz starszym wieku.  Biologicznie człowiek powinien mieć dzieci w wieku 14-16 lat. Przedłużenie tego limitu dwukrotnie powiększa ryzyko rodzicielskich braków.

Dzieci w pierwszych latach swego życia traktowane są jak psy: wyprowadzane na spacer, obsypywane zabawkami, chwilkę popieszczone, pogłaskane po łebku i już. Idź się bawić bo mama ogląda serial a tata googluje nowy samochód. Rodzice traktują dzieci nie tak jak się powinno traktować człowieka. Z tego powodu powstałą ta lista która będzie się tylko wydłużać.

Lista rodzicielskich braków:

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Syndrom Aspergera – całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu.zaburzenia rozwojowe


ADD  (Attention Deficit Disorder) - zaburzenie rozwoju z deficytem uwagi.


Dysleksja - rozwojowe trudności w nauce czytania i pisania.


Dyskalkulia – rozwojowe zaburzenie zdolności matematycznych.


DCD lub Dyspraksja (Attention Deficit Disorder) - zaburzenie zdolności porusza się.


PDD (Pervasive Developmental Disorder) - całościowe zaburzenie rozwoju.


NLD (Nonverbal Learning Disabilities) - upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się.

Dzieci wychowujące się samotnie wśród swoich zabawek, bajek telewizyjnych i gier komputerowych, w izolacji od codziennego życia i zajęć rodziców wykazują powyższe cechy lub ich kombinację.

Na wszystko jest tabletka!

Odpowiedź na te zaburzenia daje farmacja. Lekarze uznali te zaburzenia za chorobę i przepisują tabletki zawierające środek metylofenidat działającego stymulująco na układ nerwowy. Środek ten pod dźwięczną nazwą handlową Concerta, Medikinet lub Ritalin ma pomagać dzieciom skoncentrować się na nauce, skupić się na zajęciach i zorganizować życie.