Holenderska segregacja narodowych przekonań

Narody Niderlandów - z grubsza biorąc obszar dzisiejszego Beneluksu - rozwijał się w wyjątkowych warunkach. Dominowały potężne, protestanckie (kupieckie) miasta walczące z katolicką (częściej chłopską) dominacją hiszpańskich okupantów. Rezultatem były głębokie podziały wyznaniowe i klasowe trwające w tym kraju 400 lat. 

 

Dopiero w XIX wieku wrogość różnych grup społecznych i fragmentacja społeczeństwa, została znormalizowana w specyficzny, holenderski sposób utworzeniem systemu filaryzacji (verzuiling). Generalnie najważniejszymi filarami tego kraju był podział religijny; protestanci i katolicy. Współcześnie już mało znaczący podział, choć nadal zauważalny.

Woda i pieniądz bratały podzielone społeczeństwo.

 • Woda: bo zagrożenie zalania istniało tu zawsze i tylko wspólne działanie gwarantowało istnienie tego państwa.
 • Pieniądz: bo tylko wspólna praca całego narodu gwarantowała mu dobrobyt.
podziały społeczne Holandii
Typowy przykład filaryzacji życia społecznego w Holandii do ok. 1980 r., chociaż jego ślady są nadal w tym kraju widoczne.

Filary holenderskiego państwa

System parlamentarny istnieje niemal nieprzerwanie 200 lat (od 1814 roku) ale wiele elementów demokracji była już znacznie wcześniej zakorzenionych w tym narodzie. Paradoksalnie społeczeństwo holenderskie jest od wieków podzielone i z wrodzonego pragmatyzmu dorobiło się wyjątkowego w Europie systemu filarowego.

Podstawowymi filarami holenderskiego społeczeństwa byli (czasami nadal są) protestanci, katolicy, socjaliści i liberałowie. Na te cztery grupy podzielone były partie polityczne, media, związki zawodowe, oświata i masa innych organizacji. 

Społeczeństwo holenderskie było (a czasami nawet dzisiaj) podzielone klasowo, wyznaniowo oraz poglądowo (liberalne, konserwatywne, lewicowo). Progresywni protestanccy mieszczanie, zachowawczy protestanccy chłopi z Zelandii oraz katolicka rolnicza ludność  katolicy Brabancji i Limburgii. Mimo tych podziałów Holender nauczył się jednak żyć razem w jednym dość zgranym społeczeństwie osiągając konsensus dzięki tym właśnie filarom.

partie polityczne Holandii
Archiwalne plakaty wyborcze partii komunistycznej, robotniczej i chłopskiej z lat 70.

Partie polityczne

Holandia liczy dosłownie setki partii politycznych z których w ostatnich wyborach parlamentarnych 2017 r. udział brało 28 partii, choć tak naprawdę liczy się 10 największych partii. 

Partie biorące udział w wyborach parlamentarnych 2017 r.
VVD
PvdA
PVV
SP
CDA
D66
ChristenUnie
GroenLinks
SGP
Partij voor de Dieren
50PLUS
Ondernemerspartij
VNL Voor Nederland
DENK
Nieuwe Wegen
Forum voor Democratie
De BurgerBeweging
Vrijzinnige Partij
GeenPeil
Piratenpartij
Artikel 1
Niet Stemmers
Libertarische Partij
Lokaal in de Kamer
JEZUS LEEFT
StemNL
Mens en Spirit
Vrije Democratische Partij

Podzielone media publiczne 

Filaryzacja życia społecznego jest ciągle najlepiej widoczna w publicznej telewizji w której czas emisji programów przydzielany jest według ilości członków jakie dane stowarzyszenie medialne (omroep) posiada. Im większa ilość członków danej stacji telewizyjnej (publicznego stowarzyszenia medialnego - ned.: omroepvereniging)  tym więcej godzin przydzielonego czasu antenowego  w rocznym przydziale. Telewizja publiczna nadaje na trzech kanałach: NPO1, NPO2 i NPO3.

niezależna stacja radiowa na Morzu Północnym.
Niezależna (piracka) stacja radiowa na Morzu Północnym w latach 70.

Praktycznie jeszcze do 1980 r. holenderski system był zamknięty dla alternatywnych nurtów. Przykładem jest właśnie system radia i telewizji publicznej który nie dawał możliwości tworzenia nowych stacji radiowych czy telewizyjnych. To też było powodem, że w latach 1960-1974 nowa stacja radiowa "Veronica" nadawała ze statku zakotwiczonego poza wodami terytorialnymi Holandii. W roku 1964 na byłej platformie wiertniczej na Morzy Północnym działała także szalenie popularna piracka stacja telewizyjna REM. REM działał tylko 4 miesiące ale to był początek rozbioru państwowego systemu filaryzacji. Dzisiaj Veronica jest już komercyjną stacją radiowo-telewizyjną.

Także oświata, chociaż dzisiaj bardziej z nazwy, podzielona jest nadal na różne typy szkół protestanckich, katolickich i liberalnych.

Koniec filaryzacji

Głęboka segregacja społeczeństwa zaczęła odgrywać coraz mniejszą rolę po II wojnie światowej. 

Wybory parlamentarne z 1967 były jednymi z ostatnich gdzie filaryzacja się naprawdę liczyła. Czołowymi partiami tego okresu były:

 • KVP - Katholieke Volkspartij (katolicka partia narodowa).
 • PvdA - Partij van de Arbeid (partia robotnicza, socjaldemokratyczna).
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (partia ludowa na rzecz wolności i demokracji) partia centroprawicowa, konserwatywno-liberalna.
 • ARP - Anti-Revolutionaire Partij (partia antyrewolucyjna) protestancka partia chrześcijańskich demokratów. 
 • CHU - Christelijk-Historische Unie (partia protestancka, chrześcijańsko-demokratyczna).
 • BP - Boerenpartij (konserwatywna i populistyczna partia chłopska).
 • CPN - Communistische Partij van Nederland (partia komunistyczna).
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij (partia protestantów).

Do końca XX wieku Partia Pracy PvdA była największą partią w Holandii, chociaż w tym tak mocno podzielonym kraju żadna partia polityczna nigdy nie zdobyła absolutnej większości więc państwem rządzą koalicje dwóch do czterech partii.

Wybory parlamentarne Holandia 1967

Historia końca podziałów narodowych

Podczas niemieckiej okupacji, w czasie II wojny światowej, niemieckie władze okupacyjne internowały w 1942 r., w obozie w St. Michielsgestel,  grupę wybitnych Holendrów; polityków, burmistrzów, profesorów, duchownych, prawników, pisarzy i muzyków. Wśród nich znajdowali się wszyscy przedstawiciele demokratycznych ideologii politycznych. 

Podczas tego internowania, grupa polityków osiągnęła konsensus, że przedwojenna fragmentacja holenderskiego życia politycznego, znana jako "filaryzacja", powinna zostać pokonana po wojnie w tzw. "Doorbraak" (przełom). 

Ludzie ci utworzyli natychmiast po zakończeniu wojny w 1945 r. Holenderski Ruch Ludowy (Nederlandse Volksbeweging - NVB). Nowy ruch promował w 1946 założenie Partii Pracy (Partij van de Arbeid - PvdA) poprzez połączenie trzech przedwojennych partii: Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (SDAP), liberalna społeczna Wolnomyślicielska Liga Demokratyczna (VDB) i postępowo-protestancka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU). Do PvdA dołączyli prominentni przedstawiciele innych katolickich i protestanckich nurtów politycznych. 

wyniki wyborów w Holandii
Wyniki wyborów w Holandii na przestrzeni 35 lat. Tradycyjnie północ kraju i duże miasta były progresywne i lewicowe ale od 2010 roku przewagę zdobywają partie centrowe i prawicowe.

Jak jest dzisiaj?

Współcześnie filaryzacja nie odgrywa prawie żadnej roli, choć jej ślady można zobaczyć na każdym kroku w nazewnictwie organizacji; w mediach, szkolnictwie, związkach zawodowych i wielkiej liczbie kościołów różnych wyznań. Kościoły stoją choć wiernych ubywa. W roku 2018 jeszcze ok. 9% społeczeństwa uczęszcza przynajmniej raz w miesiącu do kościoła (wszystkich wyznań)

  religijny podział Holandii
  Ilość deklarowanej przynależności do danego kościoła mało mówi o rzeczywistym braniu udziału w życiu kościelnym.

  Przeczytaj także:

  [Aktualizacja 2019]