Pierwszy Wielki Atlas Blaeu

Holandia była jedną z największych morskich nacji świata. Przedsiębiorczy i poznawczy charakter tego narodu wyróżnia go do dziś dnia. Odkrywanie i poznawanie świata nie byłoby możliwe bez dobrej kartografii. 

atlas Bleau
Mapa świata jaki znano w 1660 r. Z kontynentu Australii znano tylko część wybrzeża.

Chęć zdobywania rynków handlowych sprawiła, że holenderskie żaglowce w XVI wieku wyprawiały w dalekie podróże na koniec ówczesnego świata. Żaglowce penetrowały nieznane obszary Ziemi; od północy - Morza Barentsa (Willem Barents 1550-1597 z Amsterdamu) do krańców południowych - Tasmanii i Nowej Zelandii (Abel Janszoon Tasman 1603-1659).

Do żeglugi na taką skalę niezbędne były dobre instrumenty nawigacji; kompas i dokładny zegar. Na pokładach żaglowców szkicowano pierwsze kontury nowych kontynentów, nieznanych wysp i mórz. Dobre mapy były tak ważne dla ówczesnej komunikacji handlowej jak dzisiaj ważne są dobre mapy dla nawigacji GPS.

atlas Bleau

Kartograf z Amsterdamu

Doktor prawa Joan Blaeu z Alkmaar, (1596-1673) pochodził z najsłynniejszej holenderskiej rodziny kartografów i wydawcą map. Już jego dziadek zajmował się w 1600 roku produkcją globusów w Amsterdamie a jego ojciec Willem Blaeu  kontynuował dzieło z jak - na tamte czasy - wielką perfekcją opracowywał mapy znanego świata.

Nagłówek mapy Polski

Wielki Atlas

W roku 1662 Joan Blaeu wydał najlepsze mapy swego ojca w wielkim, liczącym 592 map dziele o nazwie Atlas Maior - wówczas jednym z najlepszych i najdroższych atlasów świata. Blaeu użył także po Gerardzie Merkatorze słowa atlas dla nazwy tej pracy. Zamieścił w nim mapy wszystkich kontynentów. Oczywiście najszczegółowiej przedstawiona jest Europa z podziałem na wiele państw i regionów ówczesnej Europy. 

Atlas jest sporządzony także języku niderlandzkim, dzisiaj nadal czytelnym dla historyków.

Atlas wydano w trzech wersjach językowych: łacińskiej, francuskiej i niderlandzkiej o łącznym nakładzie 650 egzemplarzy które sprzedawano za 350 guldenów w wersji niekolorowanej i 450 guldenów (równowartość ok. €4500 dzisiaj) w wersji ręcznie kolorowanej. To była w XVII w. najdroższa książka świata. 

Pomorze i Prusy
Gdańsk z holenderską nazwą Dantzik

Oprócz 592 map ręcznie kolorowanych, atlas zawiera 3 tys. stron opisów struktur społecznych i politycznych przedstawianych krain o encyklopedycznej wartości. 

Blaeu wydał także oddzielny szczegółowy atlas miast niderlandzkich i atlas miast włoskich.

Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska zwana "Pautzker Wick" (zatoka pucka). Wick oznaczał współczesne wijk - obszar, osiedle.

Także mapy Polski; w tym regionów Pomorza, Prus Wschodnich i Śląska zaskakują swoją dokładnością i detalami czyniąc ją aktualną jeszcze przez wieki. 

Polska
Fragment Polski między Warszawą, Sandomierzem i Krakowem.

Google Maps z XVII wieku

Można nawet powiedzieć, że te mapy są w sporej części nadal aktualne. Co prawda wówczas drogi nie były tak ważne jak góry i rzeki. 

Śląsk
Fragment Śląska z Księstwem Wrocławskim (Ducatus Vratislavi) i Wrocławiem (Breslaw)

400 lat Kotliny Kłodzkiej

Doskonałość map Blaeu można ocenić porównując poniższy przykład fragmentu mapy Śląska z przed niemal 400 lat z atlasu Blaeu i współczesnej mapy Michalina.

Mamy Europy tak szybko się nie zmieniały, czerpano często ze starszych źródeł pisanych po łacinie. 
 

 

Kłodzko - Glatz
Mapy rysowane były często w innej projekcji niż do jakich my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni czyli odwzorowanie (projekcja) Merkatora. Ta mapa Blaeu jest przewrócona o 90 stopni.

Współczesny przedruk

Kilka lat temu ukazało się nowy reprint Atlas Maior van Joan Blaeu i był do zamówienia za 150 euro w holenderskich księgarniach lub na necie.

Atlas na aukcji

W maju 2018 r. oryginalny Wielki Atlas Blaeu sprzedano na aukcji w Brukseli za sumę 600 tys. euro. Zakupił ją belgijski kolekcjoner. 

Przeczytaj o Gerardzie Merkatorze i jego mapach >>>