Abstrakcyjny naród w naszej głowie

Kategoria: Opinie

Naród jest pojęciem zdefiniowanym przez Benedicta Andersona jako "wyobrażona wspólnota" czyli abstrakcją naszej wyobraźni. Każdy może uczynić tę abstrakcję tym, czym chce. Termin "wyimaginowanej wspólnoty" tłumaczy rozkwit nacjonalizmu we współczesnym Zachodnim Świecie.

Kto należy do twojego naródu?

Benedict Anderson (1936-2015) był amerykańskim historykiem i politologiem, twórcą koncepcji "wspólnot wyobrażonych" – która definiuje naród jako wyimaginowanej wspólnotę, nieuchronnie ograniczoną i suwerenną. Wspólnota jest wyimaginowana, ponieważ jej członkowie (bez względu na jej liczebność) nigdy nie znają większości swych rodaków, nie spotykają ich ani też nic o nich nie wiedzą, a mimo to w swych umysłach tworzą obraz wspólnoty narodowej.

naród

W praktyce każdy naród dzieli się grupy które mają ze sobą niewiele lub nic wspólnego. Różnice kulturowe lub regionalne potrafią być ogromne - co akurat w przypadku Polski w mniejszym stopniu po powojennym przemieszczeniu i przemieszaniu wszystkich regionów.

Współcześnie największe różnice narodowe występują w poziomie wykształcenia.

Różnice między grupami społecznymi o niskim i wysokim wykształceniu są ogromne. Wysoko wykształceni ludzie z różnych krajów mają ze sobą znacznie więcej wspólnego niż z proletariatem w ich własnym kraju. To też tłumaczy coraz większą polityczną polaryzację w Zachodnim Świecie gdzie do władzy dochodzą tępi populiści ponieważ ich elektorat też jest tępy i rośnie w sile.

Powszechne nazywanie swoich rodaków zdrajcami jest dowodem na to jak mało mają ze sobą wspólnego ludzie mieniący się być członkami jednego narodu. Naród to abstrakcja w głowach poszczególnych patriotów.

naród

Póki naród jest tylko narodem - jest wciąż tylko abstrakcją. Droga od wyimaginowanego narodu do zorganizowanego społeczeństwa jest bardzo długa. 

Etykietowanie: naród Polak
3 komentarzy

Użytkownicy muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc komentować.

Ta teoria jest dobra jako teoria, ale w praktyce się nie sprawdza. Naród to wspólnota interesów, w momencie gdy przykładowo w XIX wieku wchodził Prusak lub inny Niemiec do Polski, dostał ziemię i dla niego musieli pracować Polacy na tej ziemi, tworzyła się wtedy wspólnota interesów (czyli chłopów z tej ziemi) ale także wspólnota tychże prusaków. Ze wspólnoty interesów i wspólnej ich obrony tworzy się naród. Analogicznie można by powiedzieć o chłopach ukraińskich pod panowaniem polskich panów. Narody stworzyły się właśnie w wieku XIX, wcześniej istniały narody tylko w obszarze arystokracji.
Gdy obcy element narodowy wchodzi w charakterze zaborcy do innego, zwykle działa na swoją korzyść, chyba że się zintegruje ale to się dzieje w małym stopniu. Przykład: zabory i okupacja Polski, później komuna. Gdy przedstawiciel narodu służy obcemu elementowi działa w jego interesie, przykład: polscy komuniści, postacie typu Cimoszewicz i jego ferajna, za sowietów wyzyskiwali chłopów białoruskich, potem robili to samo z polskimi. Ludzi tego pokroju należy eliminować z życia publicznego bo zdradzili swoje społeczeństwa, zwykle w imię kariery.
Teraz czytaj uważnie Wiatrak, do dzisiaj NIE WYMYŚLONO lepszej formy obrony społeczności niż skupienie się w narodzie, rządzonym przez prawdziwych jej przedstawicieli, którzy działają na korzyść narodu i społeczności, w której żyją. Gdyby było inaczej narody by znikły.

Wiatrak

Ze wspólnoty interesów tworzy się grupy których nie ograniczają granice żadnego państwa. Mądrzy łączą się z mądrymi (ponadnarodowo) a tłumoki z tłumokami (też ponadnarodowo). Według zasady "proletariusze wszystkich krajów łączcie się!!". Niestety proletariuszy (kołtunu i zaścianka) w Europie jest ciągle więcej. Nawet w malutkiej Europie obok siebie żyją ludzie zajmujący się mechanika kwantową i wynalazkiem koła.

Piszesz o ekstremach Wiatrak. To oczywiste, że naukowcy od mechaniki kwantowej nie zintegrują się z murażami czy kasjerkami z Lidla, ale ilu jest naukowców? Sądzę że są to ludzie o bardzo wysokim ilorazie iq, czyli ponad 135, to jest chyba kilka procent w narodach Europy, co te kilka procent może zdziałać? Poza tym zapomniałeś że w czasach III Rzeszy naukowcy niemieccy w większości poparli politykę swojego wodza i bynajmniej nie integrowali się z Polskimi matematykami, np: tymi od Enigmy, a tym bardziej z żydowskimi, których też było sporo.