Wielka Fryzja - kolebka Holandii

Fryzja była szczególnym regionem Europy. Mimo zapędów Rzymian, Franków, Wikingów i Batawów (przodkowie Holendrów) do dzisiaj zachowała swój język i nieco odrębny charakter od reszty Niderlandów. Bez Fryzyjczyków nie byłoby współczesnej Holandii.

Wczesna kultura i początki historii Fryzji powstały ok. 400 do 200 r.p.n.e. Ten podmokły teren, regularnie zalewany wodą zmuszał do budowania osad i domów na tzw. terpach - czyli sztucznie usypanych wzniesieniach. Wspólna walka z morzem zacieśniała więzi wspólnoty co czyniło Fryzów ludem sprawnym i wydajnym.

Poganie zza Renu

Delta Renu stanowiła naturalną granicę między Fryzją i południem Niderlandów należącym do Cesarstwa Rzymskiego. Rzymianie nazywali mieszkańców Frisii i podobnie jak reszty pogańskiej Germanii nie udało im się terenów zza Renu nigdy zdobyć.

historyczna Fryzja

W VIII wieku państwo Fryzów (Magna Frisia) rozrosło się wzdłuż wybrzeża Morza Północnego od Ostendy na południu do Bremen na północy. W tym czasie na południe od Fryzji rozwijało się coraz silniejsze chrześcijańskie państwo frankijskie (z grubsza przodkowie współczesnych Niemców i Francuzów).

wielka Fryzja

Pogański król Fryzów

Najsłynniejszym fryzyjskim królem był w tym czasie król Radbod - ostatni pogański władca Fryzji uwikłany w wojny z nacierającymi od południa i zachodu chrześcijanami.

O królu Radbod (lub Radbout czy Redbad) niewiele wiemy, bo Fryzyjczycy pisma nie znali i jedyne skąpe źródła pochodzą z frankońskich, czyli jemu wrogich źródeł.

Radbod urodził się gdzieś w połowie VII wieku a zmarł w 719 r. i był uwikłany w wojny z Frankami powiększającymi swoje terytorium, którzy z reguły mieli nad jego wojskiem przewagę.

Wielka Fryzja

Dorestad - handlowa stolica Fryzji

W 689 r. przegrał bitwę z Frankami pod nieistniejącym już ale wóczas najważniejszym mieście i centrum handlowym Dorestad nad Renem.

Kilka lat później (716) Radbod "odkuł" się na Frankach zdobywając Utrecht i Dorestad po czym jego armia popłynęła Renem do Kolonii gdzie dał spore baty Frankom i z bogatym łupem wrócił do Fryzji. Kolejne planowane wyprawy na Franków nie doszły do skutku z powodu choroby i jego śmierci. Ponoć przed śmiercią gotowy był przyjąć chrześcijaństwo ale duchowny nie gwarantował mu, że w niebie znajdą się także jego kompani, więc z chrztu zrezygnował.

Po jego śmierci z czasem Frankowie pod przywództwem Karola Wielkiego wcieli księstwo Fryzyjskie do państwa frankijskiego. W okresie średniowiecza Fryzja włączona została, kawałek po kawałku do hrabstw Holandii. [ więcej o Fryzji holenderskiej >>> ]

W 2018 r. holenderski reżyser Roel Reiné pracujący w Hollywoodzie nakręcił własną, z romantyzowaną i widowiskową wersję historii króla Redbada.