Przepowiednia pogody w dniu siedmiu śpiących

Ciekawostka. W Niemczech dzień 27 czerwca zwany jest "Dniem Siedmiu Śpiących" - Siebenschläfertag. Stara chłopska przepowiednia pogody.

Dzień siedmiu śpiących jest starą niemiecką, ludową przepowiednią pogody mówiącą, że jaka jest pogoda w  dzień 27 czerwca takie będzie następne siedem tygodni. Czyli wygląda na to, że do połowy sierpnia będziemy mieli deszcz/upały/słońce/zimno, no... przynajmniej jeśli to niemiecka przepowiednia, to i jej wpływ na Niemcy.

Podobną funkcję mają w Europie dni "Trzech Ogrodników" (ned.: Ijsheligen, niem.: Eisheilige) z połowy maja.

przepowiednia pogody

Legenda Siedmiu Śpiących ma tradycję sięgającą początków chrześcijaństwa (rok 250 w Efezie),  gdy to bizantyjski cesarz Decius prześladujący pierwszych chrześcijan zamknął wejście do groty w której modliło się siedmiu wiernych. Rok po tym cesarz umarł. Przemijały wieki i Bizancjum stało się cesarstwem chrześcijańskim. Pewien chłop otworzył wejście do groty i zastał tam siedmiu śpiących ludzi, którzy przebudziwszy się myśleli, że upłynął zaledwie jeden dzień a w tym czasie świat się nawrócił na wiarę w prawdziwego boga. Legenda ta zapisana jest także w Koranie.

Aby lato było udane!