Czego Polacy nie chcą słyszeć

Czego Polacy nie chcą słyszeć, nie dopuszczają do siebie nawet tej myśli i zawsze będą kategorycznie zaprzeczać - choć dla obserwatora z Zachodu jest to nie do ukrycia. Polska jest kulturowo nadal częścią cesarstwa rosyjskiego. 

Najpierw statystyki emigracji w Europie za rok 2016, opublikowane przez Eurostat:

powód pobytu za granicą
Powód wydania pierwszy dokumentu pobytowego w UE, 2016. Ponad 84% dla Polaków.

Polska i Ukraina - dla obserwatora z Zachodu to jeden naród. Dzieli ich tylko granica Unii.

ilość obywateli spoza unii
To tylko rok 2016. Napływ Ukraińców do Polski i innych krajów Unii dopiero się rozpoczynał.

Przez polski rynek pracy w latach 2017-2919 "przewija" się rocznie ok. 1,2 mln Ukraińców.

Ukraińcy w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat do Polski przybyło ponad milion Ukraińców.

Według oficjalnych danych; w grudniu 2017 r. Polskę zamieszkiwało 1,3 miliona obywateli Ukrainy.

Od czasów powojennych nie było takiego precedensu w Europie aby w tak krótkim czasie przemieściło się tak wielu imigrantów z jednego kraju do drugiego.

Ukraińcy w Polsce

Nie ma także kraju w którym masowe przybycie cudzoziemców nie wzbudzałoby kontrowersji lokalnej ludności. Ale... nie w tym wypadku. Pomimo że Polska jest krajem mało doświadczonym w imigracji we współczesnych czasach, pomimo trwających napięć między Polską i Ukrainą o ich wspólną tragiczną historię.

Ukraińcy w Polsce

Tymczasem Ukraińcy w Polsce czują się jak w domu. Dlaczego?

Bo, mówiąc krótko, Polacy są Ukraińcami, Rusinami, Rosjanami. Cywilizacyjnie i kulturowo są nam znacznie bardziej bliżsi niż Zachodnia Europa.

Mimo wszelkich pozorów i oficjalnej polityki, że Rosjanie są Polaków odwiecznymi wrogami - to na każdym kroku da się odczuć jak bardzo polska dusza jest podobna, jak bliskie kulturowo, językowo i mentalnie są Polakom narody zza Bugu. Jednocześnie na każdym kroku da się odczuć jak Polakom obce są narody na Zachód od Odry.

Ukraińcy w Polsce

Zaprzeczanie tego faktu kulturowej wspólnoty z Ukraińcami nie pozwala Polakom iść dalej do przodu, nie pozwala odkryć wreszcie własnej tożsamości, ciągle będąc papugą wśród narodów. Na siłę ściągamy zachodnie wzory kulturowe.

Ten "Zachód za wszelką cenę" wyprodukował reakcję odrzutową silnie wspieraną i stymulowaną przez polski kościół. Naród zagłosował za populistyczną partią która w praktyce odrzuca zachodnie wartości i daje narodowi poczucie dumy. 

Nasza opinia na temat współczesnej Polski.

To polskie rozdarcie duszy i rozumu, między Wschód i Zachód, istnieje już setki lat i końca nie widać.