Kazirodztwo - co w tym złego?

Jeszcze zanim poznaliśmy genetykę, czuliśmy to instynktownie - zapewne nauczeni doświadczeniem setek generacji, że stosunek z krewnym nie przynosi nic dobrego. Posiadamy wrodzoną dbałość o zdrowie gatunku ludzkiego. Podobnie zresztą jak wszystkie inne żyjące istoty na Ziemi.

Kojarzenie krewniacze

Wszelkie próby izolowania małej grupy od świata zewnętrznego przynoszą ze sobą problemy genetyczne, innymi słowy, osobniki zdeformowane. Nawet w dzisiejszej Europie znaleźć można małe grupy religijnych fanatyków rozmnażających się wyłącznie we własnej grupie co zmienia cechy genetyczne i prowadzi czasami do niespotykanych chorób. 

Kojarzenie krewniacze lub kazirodztwo

Chów wsobny

Chociaż ciąże wynikające z seksu między kuzynami niosą ze sobą ryzyko wad wrodzonych, jednak to ryzyko jest potocznie bardzo wyolbrzymione. Faktycznie ryzyko to wynosi 5-6% (porównywalne z ryzykiem 40-letniej kobiety w ciąży) gdy w porównaniu ryzyko każdej ciąży kształtuje się na poziomie 3-4%. Skutki chowu wsobnego, są stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi czynnikami (a przez to trudne do kontrolowania w eksperymencie naukowym), stają się dopiero bardziej zauważalne, gdy są izolowane i utrzymują się przez kilka pokoleń - jak to bywa w odizolowanych grupach, rodach szlacheckich, sektach lub wsiach na odludziu.

Niezależnie od tego czy są narody których prawodawstwo przewiduje kary za kazirodztwo czy nie, kazirodztwo oraz kojarzenie krewniacze jest intuicyjnie i powszechnie nieakceptowane. Podobnie jak inne spokrewnione zaburzenia popędu seksualnego jak pedofilia i homoseksualizm, choć ten ostatni nie jest szkodliwy dla ludzkiego gatunku, więc coraz częściej akceptowany.

  • Tak w nawiasie; zaciekła wrogość większości mężczyzn do homoseksualistów musi być powodowana ich strachem przed drzemiącym w nich samych homoseksualizmem.

Natura obdarzyła nas mechanizmem wewnętrznie zabraniającym nam stosunków płciowych z bliskimi członkami rodziny. Prawo karne nie gra w tym żadnej roli. Zapewne dlatego w wielu krajach kazirodztwo nie stoi w kodeksie karnym.

Jedynie ludzie ubodzy umysłowo oburzają się na brak takiego zakazu w wielu krajach sugerując tym, że gdyby w Polsce takiego zakazującego paragrafu nie było to masowo rzucilibyśmy się między nogi naszych sióstr lub matek.

W różnych kulturach występują różnice w definicji kazirodztwa. W wielu krajach Zachodniej Europy jeszcze do XIX wieku kazirodztwem nazywano nawet np. związek matki z bratem zmarłego męża (jak w Hamlecie Szekspira) - choć tam nie ma mowy o pokrewieństwie. 

Kazirodztwo jest natomiast bardzo popularne w pornografii, jako, że ten najbardziej zakazany owoc ma widocznie czynić takie filmy pornograficzne z (jakoby) kazirodczymi stosunkami bardziej podniecające.

Kojarzenie krewniacze lub kazirodztwo

Wobec prawa

W polskim prawie karnym kazirodztwo stypizowane jest w art. 201 Kodeksu karnego z 1997 jako występek, przy czym, ciekawostka, za stosunek kazirodczy uważa się także współżycie z zaadoptowanym rodzeństwem.  

Artykuł 249 holenderskiego kodeksu karnego nie czyni rozróżnienia między kazirodztwem a nierządem z nieletnimi dziećmi. Seksualne nadużywanie nieletnich jest na świecie znacznie większym problemem niż kazirodztwo.

W niektórych krajach kazirodztwo jest karalne także u pełnoletnich krewnych, choć taki paragraf jest pusty - bo do łóżka strażnikowi prawa zajrzeć się raczej nie uda.

Dlaczego kazirodztwo jest szkodliwe?

Dzieci ze związków kazirodczych mają wyższą szanse na dziedziczne wielu chorób genetycznych oraz intelektualnej niesprawności.

Każdy człowiek przychodzi na świat z kopią dwóch genów, zwanych allele. Jeden po ojcu, drugi po matce. Czasami taki allel dokona niezamierzonej mutacji przez co zakoduje niewłaściwe cechy. Ale funkcjonuje jeszcze druga zdrowa kopia allela - więc nie ma problemu. Gorzej gdy narodzony człowiek odziedziczy po każdym z rodziców ten zły, zmutowany allel - na co szansa wzrasta przy stosunkach kazirodczych. Dziedzicząc po rodzicach dwa "zepsute" allele człowiek jest "zepsuty".

Kojarzenie krewniacze lub kazirodztwo

Za Wikipedią:

Homozygota – organizm posiadający identyczne allele danego genu (np. aa lub AA) w chromosomach. Homozygoty wytwarzają zawsze gamety jednakowego typu – identyczne pod względem materiału genetycznego (danej cechy). Homozygotyczność może dotyczyć jednego, kilku lub nawet wszystkich genów w organizmie.

Typ AA: homozygota dominująca – sytuacja, gdy oba allele danego genu są dominujące (zapis np. AA); osobnik może być homozygotą dominującą względem większej liczby genów.

Typ aa: homozygota recesywna – sytuacja, gdy oba allele danego genu są recesywne (zapis np. aa); osobnik może być homozygotą recesywną względem większej liczby genów.

Kojarzenie krewniacze stosujemy na co dzień

Mało kto zdaje sobie sprawę, że właśnie kazirodztwo lub kojarzenie krewniacze jest wokół nas powszechne. U naszych zwierząt domowych. Już może najbardziej tragicznym tego przykładem są nasze kochane czworonogi. Wyprodukowaliśmy już kilkaset ras psów z strasznie zdeformowanym ciałem - tylko dla naszej przyjemności. Właśnie te najładniejsze, te najmodniejsze rasy psów są chore. Z reguły są stałymi pacjentami weterynarzy i żyją krótko.

Poniższa lista top 10 najbardziej upośledzonych ras psów które posiadają od 20 do 80 zaburzeń dziedzicznych. 

genetycznie chore rasy psów
Kazirodztwo dla naszej próżności.

Fundacja "Zwierzęta&Prawo" jest adwokaturą zwierząt i składa się z zespołu prawników, weterynarzy, genetyków i kynologów. Fundacja opiera kampanie na raportach naukowych. 
Więcej szczegółów nt. chorych ras z listą ponad stu najpopularniejszych raz w Holandii znajdziesz na ich stronie Rashondenwijzer (przewodnik ras)