Wiara w Boga zawdzięcza karierę rolnictwu

Największym kamieniem milowym rozwoju ludzkości była rewolucja neolityczna (10.000 - 4.000 lat p.n.e.) - proces przechodzenia ludzkości z łowiectwa-zbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli - tym samym do osiadłego trybu życia.

polujący koczownicy
  • Dzisiaj, ale 4004 Lat Przed Chrystusem rozpoczęto stworzenie świata. Dokładnie o godz. 18.00. Tą datę wyliczył badacz biblii, irlandzki biskup James Ussher na podstawie Księgi Rodzaju (Genesis). Innymi słowy świat liczy w 2019 roku dokładnie 6023 lata.

Narodziny rolnika

Największym kamieniem milowym rozwoju ludzkości była rewolucja neolityczna (10.000 - 4.000 lat p.n.e.) czyli proces przechodzenia ludzkości od łowiectwa-zbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli, oraz do osiadłego trybu życia. Proces ten trwał długo, nawet dzisiaj są jeszcze plemiona koczownicze. W pewnym sensie ostatnimi w Europie byli Cyganie.

polujący koczownicy

Potrzeba Boga nie była przypadkiem

Biblia, księga którą miliony uważa nadal za świętą, spisywana była w ciągu 1600 lat. Historie w niej zawarte spisywano, przepisywano i dopisywano już od co najmniej 3,5 tys. lat. Według przekazu z pierwszej księgi (Księga Rodzaju, Genesis) Bóg stworzył świat nie więcej niż 6 tys. lat temu. 6 tys. lat temu Bliski Wschód był akurat centrum rewolucji neolitycznej.

Gdy czytamy historię Adama i Ewy i ich dzieci Kaina i Abla czytamy historię pierwszych rolników. Historię osiedlania się i uprawiania roli.

Był to okres fundamentalnych zmian w zachowaniu się człowieka. Już przestaliśmy być beztroskimi łowcami i zbieraczami tego co nam Ziemia dała lecz wzięliśmy los w swoje ręce biorąc we "władanie ziemię i wszystko co na niej jest".

Pierwsze pięć ksiąg biblijnych pełne jest strategii kulturowych mających nam pomóc uporać się z problemami stałego osadnictwa. Jak uporać się z głodem po nieurodzaju, suszy lub powodzi, jak wojować z wrogimi ludami, jak uporać się z epidemiami które powstały w wyniku zamieszkania dużej ilości ludzi i zwierząt w jednej osadzie.

Księga rodzaju zawierała mądrości dające ludziom wykładnie niezrozumiałych zjawisk, których jako prehistoryczni łowcy i zbieracze nie znali. Prehistoria nie wymagała Boga natomiast rolnik i hodowca potrzebował struktury i wiary.

Księgę Rodzaju można czytać jako katalog nieszczęść i katastrof jakie spotykały ówczesnych rolników. Kolejne cztery księgi (Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa) zawierają metody i recepty rozwiązywania problemów.

Rolnik stworzył Boga

Mężczyzna i kobieta

Opowieść o Adamie i Ewie spisana jest przez mężczyzn. Mężczyźni są w głębi duszy seksistami i wrogami kobiet. Koncepcja, że na Ewie ciąży wina grzechu pierwotnego i wiecznego poddaństwa mężowi jest wyraźnie niezdrową fantazją mężczyzny.
Na dziesięć biblijnych postaci 9 jest mężczyznami.

Współczesna emancypacja kobiet coraz bardziej stoi w sprzeczności z religią chrześcijańską i islamską. W wielu zborach protestanckich, podobnie jak u wielu muzułmanów powstaje coraz większy konflikt między Słowem Bożym i rzeczywistością otaczającego nas świata. Nie jesteśmy już rolnikami, zdanymi na łaskę lub niełaskę żywiołów.

Rolnik stworzył Boga

Inwentarz

Nowa rzeczywistość rewolucji rolnej wymagała nowego podziału ról między mężczyzn i kobiety.

Nowością dla człowieka osiadłego na roli był dobytek. Koczujący łowcy-zbieracze nie posiadali żadnego dobytku. Teraz tego dobytku trzeba było strzec, dbać o niego i przekazywać potomkom. Gospodarkę można było przekazać tylko mężczyźnie. Synowie pozostawali przy ojcu a córki wydawano za mąż. Kobiety stały się częścią dobytku. Mężczyźni chętnie zwalali winę za wszystko na kobiety. Kobieta byłą diabłem.

Eureka!

Bóg był logicznym środkiem wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawiano hipotezy, których nie trzeba było udowadniać. Powyższe zjawisko Archimedes nazwał heurystyką krzycząc Eureka!

Nowa era

Po 10 tysiącach lat istnienia Boga i rolnictwa wchodzimy wyraźnie w nową erę. Ten proces zaczął się już dawno w najbardziej rozwiniętych krajach świata i będzie jeszcze trwał setki lat zanim cała ludzkość zmieni warunki życia, ale te kilkaset lat nic nie znaczy w historii Adama i Ewy.