Religia o nazwie Wolność

Słowo Wolność, Freedom, Freiheit, Liberté i Cвобода słyszę codziennie znaczniej częściej niż to konieczne. Słowo WOLNOŚĆ jest dla władców naszej części świata ważniejsze niż Bóg, Honor lub Ojczyzna. Wolność jest religią kapitalistycznego systemu. 

Wolność jest szerokim pojęciem, dowolnie interpretowanym przez filozofów. Wolność jest konceptem z zasadniczymi pytaniami jak: Czy wolność istnieje? Jeśli tak, to czym ona jest? W czym jest człowiek wolny? Odpowiedź na te pytania jest nierozerwalnie związana z wizją odpowiadającego.

czym jest wolność?
  • Od autora: mam poglądy lewicowe jednak absolutnie nie jestem zwolennikiem żadnego systemu totalitarnego ani komunizmu, gdyż ludzkość nie dojrzała i może nigdy nie dojrzeje do takich utopijnych rozwiązań.

Wolność jest religią

Wolność jest słowem-wytrychem które światowy kapitał umiejętnie wykorzystuje wobec mas. Na podobnej zasadzie jak kler używa słowa Zbawienie aby nadzorować wiernych. Założeniem jest, że Wolność to My (dobrzy ludzie z Zachodniej Cywilizacji) a reszta świata to podła dyktatura w której ludzie nie posiadają wolności. 

Wolność w społeczeństwie kapitalistycznym jest tym samym, czym była w starożytnej Grecji: wolność dla właścicieli niewolników.

Wolność i czasami demokracja są magicznymi zaklęciami które szufladkują świat na ten Dobry Wolny i ten niedobry bez wolności. Słowem Wolność agituje przywódca swój własny naród, aby w domyśle nikt nie miał wątpliwości, że u nas jest dobrze bo mamy Wolność.

Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie się przeciwstawiał Wolności?

Wolność jest gwarantem istnienia systemy w którym malutki człowiek ma wrażenie, że Wolność to najlepsze co go mogło spotkać, chociażby nie potrafił tak naprawdę zdefiniować czym się ta Wolność w jego wypadku wyraża.

Nasz Wolność jest kroczek po kroczku ograniczana. Im więcej ograniczeń tym częściej pada słowo Wolność.

czym jest wolność?

Strach przed komunizmem

Zachodni Świat tylko raz tak naprawdę przestraszył się mas. Po II wojnie światowej w której zniszczona Europa, zbiedniałe narody zafascynowane były komunizmem i nawet Stalinem. Ta fascynacja była tak duża, że zmusiła rządy krajów zachodnich do głębokich reform społecznych, praw robotniczych, zasiłków socjalnych, ubezpieczeń społecznych, edukacji i przede wszystkim polepszania warunków materialnych ludu. To wszystko oczywiście z retoryką Wolnych Narodów na zachód od Łeby.  I rzeczywiście od lat  50. do ok. 90. proletariat zaczął żyć w rosnącym dobrobycie. Do czasu gdy strach minął - runął komunizm. Od 1989 roku w szybkim tempie rozpoczął się proces cofania reform społecznych. Ponownie zaczęła wzrastać przepaść między elitami rządzących korporacji i pracownikami. 

Słowa Wolność i Demokracja mają się nadal dobrze. Tylko dla tego, że nie widać alternatywy. 

Tymczasem masy - ten zwykły zjadacz chleba - gdzieś ma tą Wolność. Proletariat potrzebuje więcej pieniędzy! Gdy go będzie stać na duży telewizor z serialami, nowego smartfona, nowe Audi to mu wisi czy żyje w "wolnym" lub niewolnym świecie. 

czym jest wolność?

Wolność myśli

Już prawie dwieście lat temu duński filozof Søren Kierkegaard pisał:

Ludzie rzadko korzystają z wolności które posiadają, na przykład z wolność myśli; zamiast tego domagają się wolności słowa jako rekompensaty.

Musimy przyznać, że po dwustu latach nie wiele się zmieniło.

Im głośniej słychać wołanie o wolność słowa mniej jest wolności myślenia.

Nasze przekonanie o postępie ogranicza się do postępu technologii i nauki. Dzisiaj mamy znacznie lepsze sanitariaty niż 200 lat temu, mamy także znacznie lepszych dentystów, ale... człowiek nie jest lepszy.