Syreny alarmowe w Holandii

W czasach zimnej wojny ustawiono na terenie całej Holandii tysiące syren alarmowych - z założenia system ostrzegawczy obrony przeciwlotniczej. Syreny wyją co miesiąc już od 1952 roku. To comiesięczny test.

Syreny w pierwszy poniedziałek miesiąca

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w samo południe wyją wszystkie syreny alarmowe w Holandii. Jest to comiesięczny test sytemu ostrzegawczego używany już od 1952 r. Pierwotnie był to alarm przeciwlotniczy z epoki zimnej wojny.

Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. zawieszono testowanie syren alarmowych. W Europie zapanował pokojowy klimat i uważano, że wojen i zagrożenia już nie będzie, ale odprężenie nie trwało długo i w 1993 r. wznowiono comiesięczne testowanie syren. 

Wraz z rozwojem nowych środków komunikacji (internet i smartfony) planowano ponownie zawieszenie używania syren alarmowych od 1 stycznia 2010 r. - jednak plan jeszcze odłożono. Syreny wyją dalej.

Jednak od 2025 r. syreny mają definitywnie zamilknąć zastąpione telefonicznym NL-Alert (o czym poniżej).

  • Test syren przeciwlotniczych, który słyszysz w Holandii w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, trwa 86 sekund.  Dlaczego dokładnie 86 sekund? Bo fragment testowy od dostawcy systemu Siemensa ma tą długość.  Syreny nigdy nie są testowane w święta państwowe i religijne.
telefoniczny system alarmowy
Narodowy telefoniczny system alarmowy NL-Alert.

Telefoniczny system ostrzegania NL-Alert

Coraz powszechniejsze jest używanie telefonicznego (SMS) systemu ostrzegania NL-Alert (alert = alarm) przed różnego rodzaju kataklizmami, nie tylko narodowymi a również regionalnymi, jak np. pożary w twojej okolicy lub wypadki w zakładach chemicznych, itp. Polskim odpowiednikiem jest działający na podobnej zasadzie od 2018 r. Alert RCB (RCB = Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).

telefoniczny system alarmowy
Przeczytaj wiadomość >> zastosuj się do instrukcji >> poinformuj innych

Narodowy system alarmowy

Od 2012 roku działa efektywniejszy niż syreny telefoniczny, bezpłatny system ostrzegania przed zagrażającymi katastrofami lub niebezpieczeństwem (np. pożar, wypadek, zamach, chemiczne skażenie, itp.) który należy samemu uaktywnić w swoim telefonie lub smartfonie według instrukcji na tej stronie NL-Alert

Telefoniczny alarm działa znacznie skuteczniej i lokalnie - w razie lokalnego zagrożenia, np. pożarem; telefon wyje głośno i podaje głosowo wiadomość jakiego rodzaju niebezpieczeństwa można się spodziewać i co w tym wypadku robić.

Instalacja NL-Alert w telefonie:

*
Syreny w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 12:00.