Syreny alarmowe w Holandii

W czasach zimnej wojny ustawiono na terenie całej Holandii tysiące syren alarmowych - z założenia system ostrzegawczy obrony przeciwlotniczej. Syreny wyją co miesiąc już od 1952 roku.

Syreny w pierwszy poniedziałek miesiąca

W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, w samo południe wyją wszystkie syreny alarmowe w Holandii. Jest to comiesięczny test sytemu ostrzegawczego używany już od 1952 r. Pierwotnie był to alarm przeciwlotniczy z epoki zimnej wojny.

Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. zawieszono włączanie syren alarmowych. W Europie zapanował pokojowy klimat i uważano, że wojen i zagrożenia już nie będzie, ale odprężenie nie trwało długo i w 1993 r. wznowiono comiesięczne testowanie syren. 

Wraz z rozwojem nowych środków komunikacji (internet i smartfony) planowano ponownie zawieszenie używania syren alarmowych od 1 stycznia 2010 r. - jednak plan jeszcze odłożono. Syreny wyją dalej.

telefoniczny system alarmowy
Narodowy telefoniczny system alarmowy NL-Alert.

Telefoniczny system ostrzegania NL-Alert

Coraz powszechniejsze jest używanie telefonicznego (SMS) systemu ostrzegania NL-Alert (alert = alarm) przed różnego rodzaju kataklizmami, nie tylko narodowymi a również regionalnymi, jak np. pożary w twojej okolicy lub wypadki w zakładach chemicznych, itp. Polskim odpowiednikiem jest działający na podobnej zasadzie od 2018 r. Alert RCB (RCB = Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).

telefoniczny system alarmowy
Przeczytaj wiadomość >> zastosuj się do instrukcji >> poinformuj innych

Narodowy system alarmowy

Od 2012 roku działa efektywniejszy telefoniczny (komórkowy) i bezpłatny system ostrzegania przed zagrażającymi katastrofami lub niebezpieczeństwem (np. pożar, wypadek, zamach, chemiczne skażenie, itp.) który należy samemu uaktywnić w swoim telefonie lub smartfonie według instrukcji na tej stronie NL-Alert

Telefoniczny alarm działa znacznie skuteczniej; telefon wyje głośno i podaje głosowo wiadomość jakiego rodzaju niebezpieczeństwa można się spodziewać i co w tym wypadku robić.

W 2019 r. NL-Alert dociera do 75% mieszkańców kraju.

Instalacja NL-Alert w telefonie:

*
Syreny w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 12:00.