Akcja Poloniki w Holandii

Ambasada w Hadze zwraca się do wszystkich o pomoc w zbieraniu informacji o Polonikach w Niderlandach. 

Komunikat prasowy ambasady w Hadze

Haga, 14 lipca 2015 – Ambasada RP w Hadze zachęca wszystkich Polaków mieszkających w Holandii do szukania polskich śladów w tym kraju.

Celem akcji jest zidentyfikowanie oraz opisanie jak największej liczby, jeśli nie wszystkich, miejsc i obiektów w Królestwie Niderlandów, związanych z Polską.

Ambasada zwraca się z prośbą do Rodaków w Holandii o nadsyłanie informacji o tablicach pamiątkowych, grobach, pomnikach, rzeźbach lub budynkach autorstwa polskich artystów lub architektów, czy innych obiektach lub miejscach związanych z Polską. Konieczne jest udokumentowanie tej informacji zdjęciem bądź zdjęciami.

Autorzy najciekawszych wiadomości zostaną uhonorowani przez Ambasadę upominkami, a ich prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki oraz utrwalone w broszurze, która zostanie opracowana i opublikowana po zakończeniu projektu.

Zdjęcia oraz informacje należy nadsyłać w terminie do końca października br. e-mailowo na adres: natalia.zweekhorst@msz.gov.pl 

Więcej szczegółów, w tym tabelę zgodnie z którą należy przedstawić informacje, zawierającą także zgodę na publikację zdjęć, można znaleźć na stronie internetowej Ambasady: polskie ślady w Holandii.

Chopin w Schiedam

Polonika znane Wiatrakowi 

Zapewne są już dobrze udokumentowane ślady Polaków, wyzwolicieli Niderlandów z regionu Bredy i Arnhem. Wiele cmentarzy polskich żołnierzy, tablice pamiątkowe, kaplice, pomniki i nawet polskie ulice [link: polska Breda, rocznica wyzwolenia, Polacy w Bredzie] ale jest wiele więcej polskich śladów w tym kraju, jak na przykład pamiątek miłośników esperanto. W miasteczku Den Brug na wyspie Texel znajduje się monument twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa [link] z Białegostoku. Podobny monument dla uczczenia wynalazcy uniwersalnego języka stoi w mieście Bergen op Zoom [link]. W Limburgii żyło i pracowało 80 lat temu wielu polskich górników, też muszą byc po nich ślady. Na stronie Pięciu Wieków Emigracji - projekcie uniwersytetu w Leiden - też wiele polskich śladów podobnie jak w świecie holenderskiej kultury i sztuki.